Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie – Krystyna Panasik”.

 2. Jest to trzecia odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.

 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki bydgoskiej rzeźbiarki, malarki i medalierki Krystyny Panasik (1936-2012) oraz miejsc z nią związanych w Bydgoszczy i innych miejscowościach.

 4. Odznaka jest trzystopniowa brązowa, srebrna i złota, można ją zdobywać po ukończeniu 10. roku życia.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 8. miejsc w Bydgoszczy związanych z Krystyną Panasik.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 3. miejsc w Bydgoszczy oraz 7. miejsc z pozostałych miejscowości związanych z Krystyną Panasik.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem pozostałych miejsc związanych z Krystyną Panasik.

 8. Dopuszczalne jest zwiedzenie innych miejsc-obiektów, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).

 9. W załączniku wymienione są miejsca w Bydgoszczy i innych miejscowościach w Polsce związane z Krystyną Panasik.

 10. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.

 11. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).

 12. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 14. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 32/IX/2021 z dnia 9.02.2021 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
„Znani Bydgoszczanie – Krystyna Panasik”

Bydgoszcz

 1. Pomnik Marii Konopnickiej z 1993 r. – ul. Marii Konopnickiej – Szwederowo.

 2. Pomnik z 1976 r. ku czci ofiar pomordowanych na terenie DAG Fabrik Bromberg – ul. Wojska Polskiego.

 3. Obelisk pamięci gen. Henryka Dąbrowskiego z 1995 r. – Wzgórze Dąbrowskiego.

 4. Grób Krystyny Panasik – cmentarz przy ul. Wiślanej (Sektor XIII-H, rząd 6, grób nr 22).

 5. Muzeum Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 8 (rzeźba „Obszary milczenia” – obecnie w magazynie).

 6. Galeria Miejska BWA – miejsce wystaw prac artystki oraz depozyt rzeźb kameralnych.

 7. Wyższa Szkoła Gospodarki (Krystyna Panasik była tu wykładowcą w wieku 70. lat w latach 2007-09).

 8. Pieta (rzeźba) – kościół garnizonowy (pomieszczenia gospodarcze).

 9. Tablica pamiątkowa Zygmunta Moczyńskiego – ul. Jezuicka 6a (dziedziniec wewnętrzny budynku Urzędu Miasta Bydgoszcz).

 10. Miejsce zamieszkania w Bydgoszczy – ul. Bartosza Głowackiego 41/127.

 11. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury – archiwum (tutaj znajduje się teczka osobowa Krystyny Panasik).

 12. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – zdygitalizowane dokumenty związane z Krystyną Panasik.

 13. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy (zbiory specjalne) – tutaj znajdują się dokumenty związane z Krystyną Panasik.

 14. Ul. Augusta Cieszkowskiego 12 (miejsce zamieszkania w latach 70. XX w.).

 15. Ul. Toruńska 30 (dawny Wojewódzki Ośrodek Kultury – tutaj Krystyna Panasik pracowała w latach 1972-73).

Pozostałe miejscowości

 1. Grudziądz – 2 Liceum Ogólnokształcące (tutaj Krystyna Panasik zdawała maturę).

 2. Grudziądz – Rynek 9/1 (miejsce zamieszkania w 1963 r.).

 3. Grudziądz – ul. Tadeusza Kościuszki 24 – w tej kamienicy mieszkała Krystyna Panasik.

 4. Grudziądz Garnizonowy Klub Oficerski – ul. 6 Marca 1 (tutaj w latach 1970-71 Krystyna Panasik była wykładowcą na Uniwersytecie Powszechnym).

 5. Toruń UMK – Wydział Malarstwa (studia w latach 1956-57).

 6. Łochowo – tablica z popiersiem Jana Pawła II w Łochowie – wewnątrz budynku szkoły.

 7. Lublin – Państwowe Muzeum na Majdanku – medal „Matkom czasu wojny”.

 8. Lublin – Państwowe Muzeum na Majdanku – medal „Matkom czasu pokoju”.

 9. Lublin – Państwowe Muzeum na Majdanku – medal „Matkom czasu głodu”.

 10. Poznań – Akademia Sztuk Pięknych (dawniej Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych – tutaj Krystyna Panasik ukończyła studia wyższe w latach 1964-68).

 11. Biskupin – na terenie Rezerwatu Archeologicznego w latach 1971-77 podczas plenerów biskupińskich wystawiane były rzeźby autorstwa Krystyny Panasik.

 12. Gdańsk – Akademia Sztuk Pięknych dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych – tutaj w latach 1959-61 studiowała Krystyna Panasik.

 13. Warszawa – Królikarnia (wystawa rzeźb Krystyny Panasik w 1975 r.).

 14. Warszawa Galeria „ZAR” – ul. Nowy Świat 21 (prace Krystyny Panasik).

 15. Inowrocław – (Galeria „Ratusz” – wystawa rzeźby w 1997 r.).

Pomysł i realizacja Marek Klain i Hanna Ryszewska. Materiały do załącznika dostarczyła Ewa Arkuszewska. Bydgoszcz 2020 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: szlakbrdy@gmail.com
e-mail: bydgoszcz@pracowniapttk.pl