Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie – Józef Święcicki”.

 2. Jest to druga odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.

 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki „Budowniczego Bydgoszczy”, obiektów architektury jego autorstwa oraz miejsc w Bydgoszczy i okolicach z nim związanych i jemu poświęconych.

 4. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota, można ją zdobywać po ukończeniu 10. roku życia.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 10 istniejących budynków na terenie Bydgoszczy autorstwa Józefa Święcickiego oraz 2 obiektów oznaczonych jako pozostałe.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 15 istniejących budynków na terenie Bydgoszczy autorstwa Józefa Święcickiego, dokładne opisanie jednej ze zwiedzanych kamienic z udokumentowaniem za pomocą zdjęć najciekawszych elementów sztukatorskich oraz 3 obiektów oznaczonych jako pozostałe.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie zgodnie z załącznikiem 20 istniejących budynków na terenie Bydgoszczy autorstwa Józefa Święcickiego, dokładne opisanie dwóch ze zwiedzanych kamienic z udokumentowaniem za pomocą zdjęć najciekawszych elementów sztukatorskich, udział w jednej z wycieczek organizowanych przez R.O. PTTK „Szlak Brdy” śladami Józefa Święcickiego oraz zwiedzenie minimum jednej kamienicy autorstwa ww. położonej poza Bydgoszczą.

 8. Dopuszczalne jest zwiedzenie innych miejsc na terenie Bydgoszczy, związanych z Józefem Święcickim, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).

 9. W załączniku wymienione są głównie istniejące budynki o najciekawszym wystroju architektonicznym.

 10. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.

 11. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).

 12. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 14. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 18/IX/2019 z dnia 9.05.2019 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
„Znani Bydgoszczanie – Józef Święcicki”

Budynki:

 1. Aleja Adama Mickiewicza 17 – willa Józefa Święcickiego z 1906 r.

 2. Plac Wolności 1 – kamienica narożna z 1897 r.

 3. Ul. Bolesława Chrobrego 15 – kamienica z 1895 r.

 4. Ul. Chocimska 1 – kamienica narożna z budynkiem gospodarczym z 1988 r.

 5. Ul. Chocimska 5 – kamienica z 1891 r.

 6. Ul. Augusta Cieszkowskiego 4 – kamienica z 1900 r.

 7. Ul. Augusta Cieszkowskiego 8 – kamienica z 1899 r.

 8. Ul. Augusta Cieszkowskiego 11 – kamienica z 1899 r.

 9. Ul. Augusta Cieszkowskiego 17 – kamienica z 1897 r.

 10. Ul. Dworcowa 4 – kamienica z 1887 r.

 11. Ul. Dworcowa 39 – kamienica narożna z 1890 r.

 12. Ul. Dworcowa 54 – kamienica z 1894 r.

 13. Ul. Gdańska 14 – hotel „Pod Orłem” z 1893 r.

 14. Ul. Gdańska 30 – kamienica narożna z 1895 r.

 15. Ul. Gdańska 36 – kamienica z 1899 r.

 16. Ul. Gdańska 63 / ul. Augusta Cieszkowskiego 2 – kamienica narożna z 1896 r.

 17. Ul. Gdańska 64 – kamienica z 1889 r.

 18. Ul. Gdańska 69 – kamienica z 1897 r.

 19. Ul. Gdańska 86 – kamienica z l. 1887-1889.

 20. Ul. Gdańska 88 – willa z 1889 r.

 21. Ul. Gdańska 90 – willa z 1889 r.

 22. Ul. Gdańska 92-94 – kamienica z 1890 r.

 23. Ul. Gdańska 93 – kamienica z zabudową z 1896 r.

 24. Ul. Gdańska 96 – kamienica z 1892 r.

 25. Ul. Gdańska 101 – kamienica z 1893 r.

 26. Ul. Gdańska 113 – kamienica narożna z 1886 r.

 27. Ul. Gdańska 115 – kamienica z zabudową z 1886 r.

 28. Ul. Gdańska 137 – kamienica z zabudową z 1887 r.

 29. Ul. Jagiellońska 69 – willa z 1903 r.

 30. Ul. Księdza Hugona Kołłątaja 5 – kamienica z budynkiem gospodarczym z 1897 r.

 31. Ul. Kujawska 4 – willa z 1890 r.

 32. Ul. Piotra Skargi 3 – willa z 1887 r.

 33. Ul. Pomorska 5 – kamienica narożna z 1896 r.

 34. Ul. Pomorska 48 – kamienica narożna z 1896 r.

 35. Ul. Poznańska 4 – kamienica z 1889 r.

 36. Ul. Stary Port 1-3 – kamienica narożna z 1894 r.

 37. Ul. Śniadeckich 30 – kamienica z 1890 r.

 38. Ul. Śniadeckich 42 – kamienica narożna z 1883 r.

 39. Ul. Śniadeckich 46 – kamienica z zabudową gospodarczą z 1882 r.

 40. Ul. Świętojańska 3 – kamienica z 1893 r.

 41. Ul. Świętojańska 5 – kamienica z 1890 r.

 42. Ul. Wełniany Rynek 7 – kamienica z 1889 r.

 43. Ul. Zduny 11 – kamienica z 1896 r.

Pozostałe:

 1. Grób Józefa Święcickiego na cmentarzu nowofarnym.

 2. Tablica poświęcona Józefowi Święcickiemu – ul. Augusta Cieszkowskiego 1, róg ul. Gdańskiej 63.

 3. Mural poświęcony Józefowi Święcickiemu – ul. Augusta Cieszkowskiego.

 4. Wiadukt im. Józefa Święcickiego – ul. Gdańska.

 5. Tramwaj „Józef Święcicki”.

Pomysł i realizacja Marek Klain i Hanna Ryszewska. Bydgoszcz styczeń 2019 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: szlakbrdy@gmail.com
e-mail: bydgoszcz@pracowniapttk.pl