Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Regionalna Pracownia Krajoznawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie – Andrzej Szwalbe”.

 2. Jest to piąta odznaka z cyklu „Znani Bydgoszczanie”.

 3. Odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego prawnika, działacza społecznego w dziedzinie kultury i muzyki oraz miejsc z nim związanych w Bydgoszczy i okolicach.

 4. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10. roku życia.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zdobycie 25 pkt. zgodnie z załącznikiem.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zdobycie 50 pkt. zgodnie z załącznikiem.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zdobycie 75 pkt. zgodnie z załącznikiem.

 8. Dopuszczalne jest zdobycie punktów za obiekty związane z Andrzejem Szwalbe, których nie ma w załączniku, pod warunkiem udokumentowania tego (artykuł z prasy, zdjęcie, kopia dokumentu archiwalnego itp.).

 9. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.

 10. Potwierdzeniem zwiedzenia może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).

 11. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody oraz RPK przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 13. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 4/X/2022 z dnia 28.10.2022 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
„Znani Bydgoszczanie – Andrzej Szwalbe”

Lp.

Nazwa obiektu / wydarzenia

Pkt.

1.

Filharmonia Pomorska – ul. Andrzeja Szwalbego 6

10

2.

Opera Nova – ul. marsz. Ferdynanda Focha 5

10

3.

Akademia Muzyczna – ul. Juliusza Słowackiego 7

10

4.

Biuro Wystaw Artystycznych

10

5.

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe – ul. Jezuicka 4

5

6.

Ul. Andrzeja Szwalbego

5

7.

Pomnik Andrzeja Szwalbego wraz z tablicą (przed budynkiem Filharmonii)

5

8.

Miejsce zamieszkania – ul. Dworcowa 75

5

9.

Tablica pamiątkowa – ul. Dworcowa 75

5

10.

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Andrzeja Szwalbego – ul. Marcina Kromera 11 (Fordon)

10

11.

Tramwaj „Andrzej Szwalbe”

5

12.

Grób Andrzeja Szwalbego na cmentarzu katolickim – ul. Ludwikowo 2

10

13.

Dzielnica Muzyczna – okolice Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej (każdy obiekt związany z muzyką niewymieniony w załączniku)

5

14.

Ostromecko – pałac stary

5

15.

Ostromecko – pałac nowy

5

16.

Ostromecko – kolekcja fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w zespole pałacowym

10

17.

Lubostroń – pałac

5

18.

Koncert w Filharmonii Pomorskiej (uczestnictwo)

10

19.

Spektakl w Operze Nova (uczestnictwo)

10

20.

Koncert w Akademii Muzycznej (uczestnictwo)

10

21.

Koncert w pałacach w Ostromecku lub Lubostroniu (uczestnictwo)

10

22.

Uczestnictwo w każdym wydarzeniu muzycznym związanym z Andrzejem Szwalbe

10

Pomysł i realizacja Marek Klain i Leszek Umiński. Bydgoszcz sierpień-wrzesień 2022 r.

Projekt odznaki oraz pieczątki Robert Piasecki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: szlakbrdy@gmail.com
e-mail: bydgoszcz@pracowniapttk.pl