§ 1

Zarząd Wojewódzki PTTK w Rzeszowie na wniosek Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą Województwa Rzeszowskiego. Ma ona na celu dalszą popularyzację walorów krajoznawczych województwa i zachęcenie szerokich kręgów turystów i krajoznawców do poznawania zabytków kultury, przyrody i gospodarki terenów wchodzących w jego skład.

§ 2

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej lat 12-tu, po zaopatrzeniu się w niniejszy regulamin zawierający wykaz miejsc, których zwiedzenie jest wymagane do zdobycia odznaki.

§ 3

Odznaka posiada trzy stopnie – brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności – począwszy od brązowej poprzez srebrną do złotej.

§ 4

Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna, a termin zdobywania odznaki nieograniczony w czasie.

§ 5

Podstawą do zdobycia odznaki jest regulamin z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zdobycia odznaki miejscach i trasach. Pobyt potwierdzamy w regulaminie, poprzez uzyskanie pieczątki i wpisu odpowiedniej daty.

§ 6

Regulamin weryfikuje i odznakę przyznaje: stopień brązowy – Oddziałowa Komisja Krajoznawcza, stopień srebrny i złoty – Wojewódzka Komisja Krajoznawcza w Rzeszowie. Rejestry zdobytych odznak prowadzone są przez odpowiednie komisje.

§ 7

Regulamin i odznakę zakupić można w biurach Zarządów Oddziałów PTTK na terenie województwa rzeszowskiego.

§ 8

Regionalną Odznakę Krajoznawczą Województwa Rzeszowskiego można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

STOPIEŃ BRĄZOWY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie:

 1. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

 2. Zespół zamkowy w Łańcucie.

 3. Zamek w Przecławiu.

 4. Zamek w Rzemieniu.

 5. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 6. Bazylika w Leżajsku.

STOPIEŃ SREBRNY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie:

 1. Dworek w Wojsławiu.

 2. Rezerwat Azalii Pontyjskiej „Kołacznia”.

 3. Stępina.

 4. Osada bartnicza Sudoły.

 5. Tuszów Narodowy.

 6. Zgłobień – zespół podworski.

 7. Julin.

STOPIEŃ ZŁOTY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie:

 1. Rezerwat „Buczyna w Cyrance”.

 2. Rezerwat „Las klasztorny”.

 3. Czudec.

 4. Kamionka k. Sędziszowa.

 5. Brzóza Królewska.

 6. Dąbrówki.

 7. Nowa Sarzyna.

 8. Medynia Głogowska.

 9. Głogów Małopolski.

 10. Borek Stary.

 11. Rzeszów – Stare Miasto.

 12. Mielec.

 13. Tyczyn – zespół podworski.

 14. Strzyżów.

 15. Żołynia.

 16. Pustków.

 17. Gawłuszowice – kościół drewniany.

 18. Miłocin – kościół św. Huberta.

 19. Boguchwała.

 20. Połomia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Mieczysława Rachwała
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów
tel. (0-17) 853-67-55, fax 852-88-60
http://www.pttk.rz.pl
e-mail: pttk@rz.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI