Odznaka Krajoznawcza „Wędrownik Krajny” jest odznaką regionu historycznej Krajny, ustanowioną przez Zarządy Oddziałów PTTK w Sępolnie Krajeńskim i w Złotowie w dniu 21 czerwca 1989 roku.

 1. Odznakę ustanowiono w celu poznania i popularyzacji regionu historycznej Krajny.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Zasady zdobywania odznaki „Wędrownik Krajny”:

 1. Weryfikują i nadają odznakę Prezydia Zarządów Oddziałów PTTK w Sępolnie Krajeńskim i w Złotowie począwszy od 1992 roku.

 2. Odznaka jest odpłatna i będzie wręczana na Zlotach Miłośników Krajny.

 3. Interpretacja Regulaminu należy do Zarządów Oddziałów PTTK w Sępolnie Krajeńskim i w Złotowie.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW

 1. ANNOPOLE – ruiny folwarku ks. A. J. Sułkowskiego
 2. AUGUSTOWO – wieś ulicówka
 3. BARTOSZKOWO – pałac i park dworski
 4. BATOROWO – kościół szachulcowy
 5. BĄDECZ – kościół neogotycki, folwark, park
 6. BIAŁOSLIWIE – szachulcowy spichlerz „Wacek”, kościół, pomnik ofiar wojny głaz narzutowy.
 7. BŁĘKWIT – młyn wodno-elektryczny
 8. BŁUGOWO – grodzisko, kościół neoromański, tablica po II wojnie
 9. „BOREK” – rezerwat leśny, wielogatunkowy las łęgowy
 10. JEZIORO BORÓWNO – rynnowe, 219 ha, długość 6 km, głębokość 18,5 m
 11. BRZOSTOWO – eklektyczny pałac i park dworski
 12. BRZUCHOWA GÓRA – 208 m n.p.m., miejsce kultu pogańskiego
 13. BUCZEK WIELKI – kościół, cenotaf, tablica pomordowanych
 14. BUCZEK MAŁY – park podworski, grodzisko wczesnośredniowieczne
 15. BUNTOWO – tablica pomordowanych nauczycieli
 16. BUSZKOWO – dworek z XIX w., młyn
 17. BYSZEWO – kościół renesansowo klasycystyczny
 18. CHLEBNO – pałac i park dworski
 19. DĄBKI – pałac eklektyczny, głaz pomnik bitwy 1431 r.
 20. DEBRZNO MIASTO – ruiny zamku
 21. DEBRZNO WIEŚ – pseudoromańska kaplica, pałac
 22. DĘBNO – eklektyczny pałac, kaplica, park
 23. DZIERŻĄŻNO MAŁE – drewniany kościół, pomnikowy jawor
 24. DŹWIERSZNO WIELKIE – chata podcieniowa, kościół
 25. „GAJ KRAJEŃSKI” – rezerwat starodrzewu bukowo-dębowego
 26. GLESNO – grodzisko, kościół, głaz rytowany „baba pomorska”, dwór
 27. GŁOMIA – rzeka długości 50 km, dopływ Gwdy
 28. GŁOMSK – tablica pomordowanych, kościół, dzwonnica
 29. GŁUBCZYN – grób ks. Maksymiliana Grochowskiego
 30. GOGOLIN – jezioro 18 ha, 25 m głębokości (najgłębsze w Złotowskiem)
 31. GOSTYCYN – ślady grodziska wczesnośredniowiecznego
 32. GOŚCIERADZ – dworek Leona Wyczółkowskiego (1853-1936), tablica
 33. GÓRKA KLASZTORNA – najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce, barokowy zespół klasztorny św. Rodziny, miejsce kaźni podczas II wojny światowej

 34. GÓRZNA – resztki grodziska, stare polskie nagrobki
 35. „GRABINA” – rezerwat naturalny
 36. GRABÓWNO – dworek, dom Michała Drzymały
 37. GROMADNO – stożkowate grodzisko z VII-IX w., kościół, brama dzwonnica z 1859 r.
 38. IŁOWO – plebania konstrukcji szkieletowej, kościół neogotycki z XIX w.
 39. KACZORY – wieś letniskowa, krajobraz
 40. KAMIENICA – pałac rokoko, spichrz
 41. KAMIEŃ – owalnica, znana od 1225 r., kościół szachulcowy, dzwony z 1632 i 1666 r., żeliwne krzyże cmentarne, chaty zespolone z budynkiem bramnym

 42. KAMIEŃ KRAJEŃSKI – kościół kolegiacki z XVIII w., pomnik
 43. KAROLEWO – miejsce kaźni 8 tys. Polaków w 1939 r. (mauzoleum)
 44. KIEŁPIN – 2 grodziska, „Szwajcaria kiełpińska” (krajobraz)
 45. KIEŁPIŃSKIE JEZIORO – siedlisko ptactwa
 46. KLESZCZYNA – zajazd z szopami i stajniami na 100 wozów i koni (dziś świetlica wiejska), ośrodek polonijny do 1939 r., tablica pomordowanych nauczycieli, kościół

 47. KOCUNIA – rzeka dł. 50 km, płynąca przez Krajne Zachodnią
 48. KOMIEROWO – zespół parkowo-pałacowy, grodzisko, kościół
 49. KORONOWO – kościół gotycki pocysterski, młyn wodny, głaz pamiątkowy 550 rocznicy bitwy grunwaldzkiej, zalew

 50. KOZIA GÓRA KRAJEŃSKA – cmentarzysko archeologiczne
 51. KRAJENKA – kościół z XVIII w. z przebudowanego zamku A. Sułkowskiej, pałac klasycystyczny, dzwonnica, tablice pamiątkowe (nowa na Banku Ludowym pamięci Wacława Frankowskiego)

 52. KRUKÓWKO – mogiły zbiorowe 100 żołnierzy Armii Czerwonej
 53. KROSTKOWO – kościół neoromański o interesującym wnętrzu, tablice pamiątkowe, dzwonnica
 54. KRZYWA WIEŚ – malownicze położenie obok Brzuchowej Góry, głazy narzutowe przy kościele.
 55. KUJAN – park, starodrzew w Borze Kujańskim, kamień-pomnik wyzwolenia Krajny Zachodniej na dawnej granicy – z 1939 r.

 56. LĘDYCZEK – do 31.12.1972 r. najmniejsze miasto w Polsce, nad Gwdą u spływu Debrzynki i Czarnej, ośrodek letniskowy

 57. LIPKA KRAJEŃSKA – kościół, IPN (dawny obóz przejściowy 1939) tablice pamiątkowe nauczycieli.
 58. LUTOWO – chałupy, stary kościół drewniany
 59. „LUTOWO” – torfowisko śródleśne, pomniki przyrody
 60. LUTÓWKO MŁYN – d. młyn wodny z XIX w., kościół z kamienia polnego, drzewa pomnikowe
 61. „ŁĄKI ŚLESIŃSKIE” – rezerwat florystyczny brzozy niskiej
 62. ŁOBŻENICA – barokowy kościół (XVIII w.), kapliczka przydrożna, kamienice klasycystyczne, miejsce urodzenia Jana Rymarkiewicza (1811-89) – dziennikarza, historyka, literatury, dawny zajazd, groby z 1939 r. 72 rozstrzelanych w czasie II wojny światowej; izba-muzeum

 63. ŁOBZONKA – rzeka długości 60 km, źródła koło Batorowa
 64. MAŁA CERKWICA – kapliczka ludowa św. Wawrzyńca, chałupy drewniane, miejscowość historyczna z 1434 r.
 65. MAŁA KLONIA – miejsce walk w 1939 r.
 66. MĄKOWARSKO – chata drewniana z XVIII w.
 67. MARYNIEC – pałac, dawny folwark na pustkowiu, jeziora
 68. MIASTECZKO KRAJEŃSKIE – położone w jarze, krajobraz, kościół, groby M. Drzymały i jego żony
 69. MINIKOWO – łąkarski zakład doświadczalny (do zwiedzania)
 70. MROCZĄ – nad Rokitką, walki w 1918-19 upamiętnione, kościół
 71. NAKŁO – gród kasztelański, kościół, głaz narzutowy, miejsce pamięci na cmentarzu
 72. NOTEĆ – długość 389 km, dopływ Warty, tzw. leniwa od Nakła do ujścia w rozległej dolinie
 73. NIECHORZ – młyn wodny murowany na Sępolnie, chata szkieletowa
 74. NOWY DWÓR k. KORONOWA – mogiła ofiar hitleryzmu
 75. OPŁAWIEC – zakole Brdy o stromym brzegu
 76. ORLE – ruiny zamku gotyckiego z XIV w., miejsce urodzenia starosty radziejowskiego Świętosława Orzelskiego
 77. OSIEK n. NOTECIĄ – cmentarzysko archeologiczne, skansen etnograficzny
 78. OSOWO – głazy narzutowe (dwa) i grodzisko średniowieczne
 79. OSÓWKA – kościół szachulcowy salowy z 1798 r. z hełmem barokowym, dzwonnica z 1728 r.
 80. PATEREK – miejsce straceń w żwirowni 250 Polaków i Żydów upamiętnione pomnikiem.
 81. PĘPERZYŃ – kościół późnobarokowy z bogatą dekoracją elewacji, zabytkowa chałupa krajeńska
 82. PIECEWO – kościół szachulcowy z 1800 r., wieża drewniana z hełmem barokowym z 1664 r. i dzwonem z 1789 r., krzyże żeliwne na cmentarzu, szkoła 1000-latka

 83. PIŁA – miejsce urodzenia Stanisława Staszica, Muzeum S. Staszica, Muzeum Wyzwolenia miasta, pomnik, tablice pamiątkowe z lat walki o polskość, dawny konsulat polski, kościoły.

 84. PIŁA LESZKÓW – dwa cmentarze wojenne z I i II wojny – groby jeńców; Anglicy, Francuzi, Litwini, Łotysze, Żydzi, Rosjanie, Muzułmanie, Polacy, groby żołnierzy i ofiar terroru hitlerowskiego

 85. PODRÓŻNA – dawne założenie dworskie, kaplica podworska, spichlerz z 1911 r. z łamanym dachem, dawny ośrodek polonijny, tablice pomordowanych nauczycieli szkoły polskiej

 86. POTUUCE k. NAKŁA – karny obóz pracy z lat 1940-45, cmentarz ok. 5000 ofiar terroru hitlerowskiego, pałac Potulickich z XIX w. pomnikowy dąb, kaplica późnoklasycystyczna

 87. POTUUCE k. ZŁOTOWA – dawna gorzelnia dworska, park, stodoła szachulcowa, głaz narzutowy
 88. POPIELEWO – dąb pięcioramienny (200 cm obwodu każde ramię)
 89. RADAWNICA – dwuulicówka, neogotycki pałac Grabowskich z XIX w., neogotycka kuźnia, kamienny kościół z 1888 r., pomnik walki o polskość w latach do 1939 r.

 90. RADZIM – zespół parkowo-pałacowy z dworkiem neogotyckim z XIX w., pomnik i mogiły 5000 ofiar hitleryzmu
 91. RUNOWO KRAJEŃSKIE – ruina renesansowego pałacu Orzelskich z 1595 r. spalonego w 1945 r., park podworski z pomnikami przyrody, kościół późnorenesansowy z 1606 r., epitafia, plebania z XVIII w., młyn wodny, mogiła Wacława Frankowskiego, patrioty założyciela Banku Ludowego w Krajence i Towarzystwa Robotników Polskich tamże

 92. SADKI – nad Rokitką, kościół późnobarokowy fundacji Bnińskich z 1749-60, nagrobki P. Samostrzelskiego i Bnińskich
 93. SALNO – chaty drewniane z XVIII i XIX w.
 94. SAMOSTRZEL – zespół parkowo-pałacowy Bnińskich z XIX w., dąb – 420 cm w pierśnicy – pomnik przyrody
 95. SCHOLASTYKOWO – pałac, Stacja Hodowli Roślin
 96. SĘPOLNO KRAJEŃSKIE – kościół późnobarokowy, fronton klasycystyczny
 97. SKIC – grodzisko wyżynne, były ośrodek polonijny, tablica pamiątkowa pomordowanych nauczycieli
 98. SŁAWIANOWO – kościół szachulcowy z 1806 r., drewniana dzwonnica z 1858 r. z dzwonami z 1621 r. i dwoma z XVIII w., ośrodek polonijny, groby patriotów, tablica pamiątkowa

 99. SŁAWIANOWSKIE JEZIORO – w kształcie krzyża, 276 ha, 8,2 km długości, 0,4 km szerokości, 15 m głębokości
 100. SOKOLE-KUŹNICA – stanica wodna, miejsce walki w 1939 r.
 101. SOSNO – wiatrak holenderski z XIX w., obecnie elektryczny, dom klasycystyczny bogato boniowany z XIX w.
 102. STARA WIŚNIEWKA – wieś wielodrożnicowa, kościół dębowy z 1647 r. budowany na zrąb, odeskowany, kryty gontem, wieża z hełmem i latarnią, dzwonnica wolnostojąca z dzwonami z 1836, 1880 i 1927 r., dworek klasycystyczny z XIX w.

 103. STARE GRONOWO – kościół neoromański z 1802 r., dwór z klasycystyczną facjatką z XIX w., park
 104. STAWNICA – ulicówka, dwór i park, głaz z datą 1795, ośrodek polonijny do 1939 r. w odległości 3 km w zakolu Głomii grodzisko, stromy wał 26 m nad poziomem rzeki – Zamkowa Góra

 105. SOKOLNA – wielodrożnica, pseudogotycki kościół z 1898 r., żeliwne krzyże cmentarne, grodzisko nizinne okrągłe okolone rowem

 106. STRYJEWO JEZIORO – 72,8 ha, dŁ. 3 km, obok dwa grodziska – nizinne i wyżynne
 107. STRZELEWO – wieś, na nasłonecznionych zboczach krawędzi Wysoczyzny Krajeńskiej, roślinność stepowa (dzwonek syberyjski, czosnek skalny, zawilec wielokwiatowy i in.)

 108. SYPNIEWO – zespół parkowo-pałacowy, pałac eklektyczny z XIX w., kościół konstrukcji szkieletowej z XVII w., wnętrze barokowe, choć rokokowy

 109. „SZCZUTKI” – rezerwat, stanowisko wierzby borówkolistnej
 110. ŚLESIN – drewniany kościółek z drugiej połowy XVIII w., pomnik 144 żołnierzy radzieckich, miejsce urodzenia Jana Nepomucena Sadowskiego (1814-87), archeologa, członka PAU, autora wielu prac naukowych

 111. ŚMILOWO k. PIŁY – na cmentarzu groby poległych w pierwszych godzinach wojny 1 września 1939 r., architektonicznie ciekawy kościół z 1903 r.

 112. ŚMIŁOWO k. WIĘCBORKA – chałupa drewniana konstrukcji szkieletowej z XIX w.
 113. ŚWIĘTA – chata krajeńska z 1790 r. z wyposażeniem, obiekt filialny Muzeum Ziemi Złotowskiej, były silny ośrodek polskich organizacji społecznych, tablice pamiątkowe, stara kuźnia, murowany korpus wiatraka holendra z 1902 r.

 114. TARNÓWKA – kościół szachulcowy z 1773 r. z wieża zwieńczoną barokowym hełmem, obelisk upamiętniający walki 1 AWP w 1945 r.

 115. TRYSZCZYŃ – miejsce martyrologii 1500 rozstrzelanych Polaków 1-15.10.1939 r., hydroelektrownia „Tryszczyn”
 116. WAŁDOWO – kościół barokowy z ołtarzami z końca XVIII w., plebania i budynek gospodarczy w stylu klasycy stycznym, chata drewniana z 1830 r.

 117. WAŁDÓWKO – zespół parkowo-pałacowy z dworem z XIX w.
 118. WĄWELNO – kościół barokowy (1758-67) z barokowym i rokokowym wystrojem wnętrza, obrazy i rzeźby z 2 połowy XVIII w.

 119. „WĄWELNO” – rezerwat florystyczny (okazy sędziwych buków, jesionów i dębów, stanowisko brokini, w runie marzanka wonna i gwiazdnica wielokwiatowa)

 120. WERSK – chałupy konstrukcji szkieletowej z XIX w., za wsią dawna komora celna, ośrodek polskości do 1939 r.
 121. WIELOWICZ – kościół drewniany z 1766 r., rozbudowany w 1910 r. (nawa i wieża z pruskiego muru)
 122. WIELOWICZEK – w kierunku Płoskowa uwydatniający się w krajobrazie polodowcowym oz o kształcie wysokiego wału
 123. WIĘCBORK – rokokowy kościół z XVIII w., z zachowanym wystrojem wnętrza, chrzcielnica z czarnego marmuru, empirowy nagrobek hr. Michała Potulickiego (1806) z portretem, na tzw. Górze św. Katarzyny kaplica cmentarna z 1787 r., buk 600-letni na tym samym wzgórzu

 124. WILCZE – pole bitwy pod Koronowem 14.10.1410 r. z Krzyżakami
 125. WITOSŁAW – wieś na skraju j. Witosławskiego w ciągu jezior o dużych walorach krajobrazowych
 126. WTELNO – na cmentarzu grób Leona Wyczółkowskiego, kościół z XVIII w. barokowy, feretrony, chata drewniana z końca XVIII w.

 127. WYRZYSK – miasto na wysokości 90 m n.p.m. rozłożone malowniczo wśród pagórkowatej okolicy i na stokach głębokiej doliny Łobżonki na skraju Wysoczyzny Krajeńskiej i doliny Noteci.

 128. WYSOKA – rynek na planie trójkąta, barokowy kościół z 1700-29 r., dzwonnica szachulcowa, pomniki na cmentarzu, groby 19 Polaków straconych jesienią 1939 r. na stoku tzw. Gór Wysockich (156 m n.p.m.)

 129. WZGÓRZA MORZEWSKIE – na stokach miejsce kaźni i pomnik pomordowanych 7.11.1939 r. mieszkańców powiatu chodzieskiego, rozległe widoki na dolinę Noteci.

 130. ZABARTOWO – wieś nad jeziorem Proboszczowskim, przez nie przepływa rzeka Rokitka, zabytkowa chata drewniana, kościół z końca XIX w.

 131. ZAKRZEWO – kościół z kamienia polnego z lat 1839-1841, ks. dr Bolesław Domański dobudował wieżę (1911) i kaplicę (1922), groby działaczy polonijnych, Dom Polski z malowidłami Janiny Kłopockiej, pomnik bojowników o polskość, tablice pamiątkowe, Izba pamięci, kaplica Matki Boskiej Radosnej patronki Związku Polaków w Niemczech, odsłonięta w 50. rocznicę śmierci prezesa ZPwN (21.04.1989 r.)

 132. „ZIELONA GÓRA” – rezerwat przyrody, w dąbrowie duże skupisko brekini o obwodzie 90-170 cm, 5 dębów o obwodzie 310-340 cm, aleja lipowa z 1820 r.

 133. ZŁOTÓW – grodzisko wczesnośredniowieczne, kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP wczesnobarokowy z lat 1661-1664 wysokiej klasy architektonicznej, fasada bezwieżowa, wnętrze bogato dekorowane, klasycystyczny kościół pw. św. Stanisława Kostki z lat 1829-31, neogotycki kościół św. Rocha z 1903 r., spichrz z 1780 r., zespół zabudowań pałacowych usytuowanych w podkowę, Muzeum Ziemi Złotowskiej (szachulec), pomnik Piasta, cmentarz wojenny, budynek b. V Dzielnicy ZPwN, liczne tablice pamiątkowe

 134. ŻUŁAWKA – dawna wieś olęderska, osada rybacka (zagrody drewniane)
 135. ŻYDOWSKA GÓRA – piaszczysty pagórek (130 m n.p.m.) – dawny kirkut w Złotowie.

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Złotowie
ul. Bohaterów Westerplatte 14
77-400 Złotów
tel./fax (0-67) 263-29-56
e-mail: pttkzlotow@kki.net.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI