Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Turysta Ziemi Siemiatyckiej” ustanowiona została przez Zarząd PTTK Oddział „Ursus” w celu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa oraz poznawania walorów przyrodniczych na terenie powiatu siemiatyckiego.

 2. Odznaka ustanowiona jest w pięciu stopniach: stopień popularny (otok zielony), stopień I (otok niebieski), stopień II (otok żółty), stopień III (otok biały), stopień honorowy (otok czerwony).

 3. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki PTTK Oddział „Ursus”, ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa. Kroniki do weryfikacji należy składać w formie tradycyjnej lub na nośnikach elektronicznych. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Zdobywca ponosi jedynie koszty zakupu odznaki i jej przesyłki.

 4. Odznakę można zdobywać podczas indywidualnych, jak i zorganizowanych wycieczek turystyczno-krajoznawczych uprawianych we wszystkich dyscyplinach turystyki. Podstawą weryfikacji są potwierdzenia terenowe lub zdjęcie zdobywającego na tle określonego obiektu krajoznawczego.

 5. Odznaka zdobywana jest w kolejności stopni. Obiekt zaliczony na jeden stopień odznaki nie może być zaliczony na stopień wyższy.

 6. Aby zdobyć odznakę w danym stopniu należy zwiedzić:

  • stopień popularny – 4 dowolne obiekty krajoznawcze w Siemiatyczach;

  • stopień I – 1 rezerwat przyrody, 5 miejsc pamięci, 1 obiekt zabytkowy;

  • stopień II – 1 wieża widokowa, 1 rezerwat przyrody, 1 muzeum lub izba regionalna, 5 miejsc pamięci, 5 obiektów zabytkowych oraz przejść 1 trasę Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO);

  • stopień III – 1 wieża widokowa, 1 rezerwat przyrody, 1 ścieżka edukacji ekologicznej, 1 muzeum lub izba regionalna, 5 miejsc pamięci, 5 obiektów zabytkowych oraz przejść 1 trasę Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO);

  • stopień honorowy – przyznawany za najcenniejszą merytorycznie przygotowaną kronikę potwierdzeń zdobytych niższych stopni odznaki.

 7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki PTTK Oddział „Ursus”.

Regulamin i wzór graficzny odznaki opracował Paweł Albert Kowalczyk – Instruktor Krajoznawstwa Regionu.

Regulamin odznaki zatwierdzony został przez Zarząd PTTK Oddział „Ursus” w dniu 26.05.2024 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ursus” w Warszawie
ul. Traktorzystów 18, 02-495 Warszawa
tel. (22) 667-91-23
e-mail: mailto:poczta@ursus.pttk.pl