Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Tczew.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Do przyznania odznaki należy zwiedzić obiekty wymienione w Załączniku do Regulaminu Odznaki.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającą się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 6. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 7. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką weryfikator prześle na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 11. Obiekty proponowane do zwiedzenia są wymienione w Załączniku do Regulaminu Odznaki.

 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację Regulaminu Odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 1/2013 z dnia 24.01.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Twierdza Tczew”

Tczew już w XII w. był otoczony wałami o konstrukcji ziemno-drewnianej. W XIV w. wybudowano nowe mury obronne z cegły, wzmocnione basztami i wieżami. Długość murów wynosiła około 1270 m. W XVI w. miasto miało 5 bram, w tym 2 furty oraz 12 wież i umocnionych baszt. Po XVI w. murach pozostały do dziś fragmenty przy ul. Zamkowej, Wodnej, Rybackiej, Krótkiej i gen. Jarosława Dąbrowskiego.

W 1807 r. na rozkaz Napoleona Bonaparte miasto zostało oszańcowane i umocnione, powstało 12 szańców. W 1. poł. XIX w. Prusacy rozebrali część murów obronnych z basztami i bramami wjazdowymi, połowę fortyfikacji z czasów szwedzkich i napoleońskich, a także zniszczony zamek tczewski. Od połowy XIX w. Tczew zaczął się rozwijać jako ośrodek przemysłowy oraz węzeł kolejowy i drogowy. W latach 1851-57 zbudowano pierwszy most na Wiśle.

Do przyznania odznaki należy zwiedzić pozostałości murów obronnych przy ulicach: Zamkowej, Wodnej, Rybackiej, Krótkiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego oraz obronny most.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl