Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Gdańsk.

 2. Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i honorowy.

 3. Na poszczególne stopnie odznaki należy zwiedzić:

  • stopień brązowy – 5 obiektów fortyfikacyjnych,

  • stopień srebrny – 10 obiektów fortyfikacyjnych,

  • stopień złoty – 15 obiektów fortyfikacyjnych,

  • stopień honorowy – pozostałe obiekty fortyfikacyjne.

 4. Obiekty fortyfikacyjne na poszczególne stopnie odznaki wymienione są w Załączniku do Regulaminu Odznaki.

 5. Czas zdobywania odznaki na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającą się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 7. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 8. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką weryfikator prześle na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 12. Obiekty proponowane do zwiedzenia są wymienione w Załączniku do Regulaminu Odznaki.

 13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację Regulaminu Odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Twierdza Gdańsk”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl