ROK ''Szlaki Turystyczne Gminy Sulechów'' - I stopień ROK ''Szlaki Turystyczne Gminy Sulechów'' - II stopień ROK ''Szlaki Turystyczne Gminy Sulechów'' - III stopień1.      Urząd Miasta Sulechów, Sulechowski Dom Kultury oraz Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustalają następujące zasady zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej:

a.     Odznakę ustanowiono w celu popularyzacji szlaków turystycznych Gminy Sulechów, poznania jej wartości turystycznych krajoznawczych i przyrodniczych.

b.     Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 6 roku życia.

c.      Odznakę ustanowiono w trzech stopniach:

I stopień zostanie przyznany po przejściu lub przejechaniu na rowerze co najmniej jednego z niżej opisanych szlaków na terenie Gminy Sulechów:
Historyczny Szlak Bitewny – czerwony,
Szlak Pomników Przyrody – zielony,
Szlak Mistrza Ołtarza z Gościszowie – żółty,
Szlak Południowy – czarny,
Szlak Łącznikowy – czarny,
Szlak Łącznikowy – żółty,
Szlak Łącznikowy – niebieski.

II stopień – pokonanie na rowerze lub pieszo co najmniej dwóch z pośród 7 wymienionych wyżej szlaków (bez powtarzania wcześniejszych).

III stopień – przejście lub przejechanie pozostałych szlaków wg wykazu.

2.      Przejść lub przejazdów nie można powtarzać na poszczególne stopnie odznak.

3.      Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

Odznakę można nabyć w Oddziale PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka 15 (deptak) lub w Sulechowskim Domu Kultury Al. Wielkopolskie 3. Po uprzednim udokumentowaniu w Książeczce wycieczek pieszych lub Książeczce wycieczek kolarskich.

Do pobrania „Przewodnik po znakowanych szlakach turystycznych PTTK okolic Zielonej Góry” Jarosława Wnorowskiego (format PDF – 452 KB).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zielonogórski PTTK
65-426 Zielona Góra
ul. Kupiecka 17
tel. (0-68) 325-55-26, fax 327-03-23
http://omzgora.pttk.pl
e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl