Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Urząd Miasta Sulechów, Sulechowski Dom Kultury oraz Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustalają następujące zasady zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej:

  1. Odznakę ustanowiono w celu popularyzacji szlaków turystycznych Gminy Sulechów, poznania jej wartości turystycznych krajoznawczych i przyrodniczych.

  2. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 6 roku życia.

  3. Odznakę ustanowiono w trzech stopniach:

  4. I stopień zostanie przyznany po przejściu lub przejechaniu na rowerze co najmniej jednego z niżej opisanych szlaków na terenie Gminy Sulechów:

   • Historyczny Szlak Bitewny – czerwony,

   • Szlak Pomników Przyrody – zielony,

   • Szlak Mistrza Ołtarza z Gościszowie – żółty,

   • Szlak Południowy – czarny,

   • Szlak Łącznikowy – czarny,

   • Szlak Łącznikowy – żółty,

   • Szlak Łącznikowy – niebieski.

  5. II stopień – pokonanie na rowerze lub pieszo co najmniej dwóch z pośród 7 wymienionych wyżej szlaków (bez powtarzania wcześniejszych).

  6. III stopień – przejście lub przejechanie pozostałych szlaków wg wykazu.

 1. Przejść lub przejazdów nie można powtarzać na poszczególne stopnie odznak.

 2. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

Odznakę można nabyć w Oddziale PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka 15 (deptak) lub w Sulechowskim Domu Kultury Al. Wielkopolskie 3. Po uprzednim udokumentowaniu w „Książeczce wycieczek pieszych” lub „Książeczce wycieczek kolarskich”.

Do pobrania Przewodnik po znakowanych szlakach turystycznych PTTK okolic Zielonej Góry Jarosława Wnorowskiego (format PDF – 452 KB).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zielonogórski PTTK
ul. Kupiecka 17
65-426 Zielona Góra
tel. (68) 327-03-23
mobile: (+48) 791 417 317
http://omzgora.pttk.pl
e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl