Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Odznaka ma na celu zapoznanie z historią powstania zamojskiego.

 2. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 7 lat.

 3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności stopni:

  • na stopień brązowy należy zwiedzić: pole bitwy i pomniki pod Wojdą oraz 5 wysiedlonych miejscowości,

  • na stopień srebrny należy zwiedzić: pole bitwy i pomnik pod Zaborecznym i 5 wysiedlonych miejscowości,

  • na stopień złoty należy zwiedzić: pole bitwy i pomnik pod Różą i 5 wysiedlonych miejscowości, wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.

 4. Czas zdobywania odznaki na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 5. Podstawą do zdobycia odznaki jest Kronika Odznaki, opracowana i prowadzona w dowolny sposób przez zdobywającego odznakę. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki należy umieścić dane personalne oraz adres zamieszkania osoby zdobywającej odznakę.

 6. Potwierdzeniem zwiedzonych miejsc mocy mogą być: pieczątka miejscowości, fotografie na tle obiektu, potwierdzenie kadry programowej PTTK, która uczestniczyła podczas zwiedzania obiektu, opis, szkic obiektu (pomnika).

 7. Kronikę Odznaki weryfikuje i przyznaje odznaki: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 8. Kronikę Odznaki wraz z odznaką Oddział prześle przesyłką pocztową za pobraniem. Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych i znaczków pocztowych.

 9. Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 10. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 19.02.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Szlakiem Powstania Zamojskiego”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl