1.      Odznaka powstała z inicjatywy Sekcji Turystyki Kolarskiej „SOKÓŁ” w Radlinie, a zatwierdził ją Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim dnia 11.05.2000 r.

ROK ''Szlakiem Krzyży Pokutnych''

2.      Celem odznaki jest propagowanie wśród turystów krzyży pokutnych jako jednego z wielu obiektów krajoznawczych, popularyzacja piękna ziemi rybnicko-wodzisławskiej oraz ziem sąsiednich.

3.      Odznaka jest jednostopniowa.

4.      Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

5.      Odznakę może zdobywać każdy turysta od 6 roku życia, z tym że osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych.

6.      Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie 15 miejsc, w których znajdują się krzyże pokutne, spośród wymienionych w załączonym wykazie.

7.      Potwierdzenia można dokonać poprzez uzyskanie pieczątki z nazwą miejscowości, w której znajduje się krzyż pokutny. Potwierdzenia może dokonać także kadra działaczy PTTK: przodownicy, przewodnicy, instruktorzy krajoznawstwa oraz nauczyciele prowadzący grupy szkolne.
Dodatkowo należy dołączyć zdjęcie odwiedzonego krzyża lub krótki opis miejsca, w którym się znajduje.

8.      Weryfikację książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy Sekcji „Sokół” Radlin.

9.      Odznaka jest odpłatna i można ją zakupić w siedzibie Koła PTTK „Gronie”.

10. Interpretacja regulaminu należy do zespołu weryfikacyjnego odznaki.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2000 r.

12. Regulamin z poszerzonym wykazem miejscowości (pkt. 23-26) obowiązuje od 10.03.2001 r.

Miejscem składania książeczek (kronik) do weryfikacji jest Koło PTTK „Gronie” przy KWK „Marcel” 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52, tel. (0-32) 729-23-43.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Z KRZYŻAMI POKUTNYMI:

   1. RYDUŁTOWY – przy kościele św. Jerzego
   2. RYDUŁTOWY – ul. Krzywoustego 91 (Radoszowy)
   3. WODZISŁAW – plac kościoła Wniebowzięcia NMP
   4. WODZISŁAW – plac kościoła Wniebowzięcia NMP
   5. WODZISŁAW – ul. Radlińska 32
   6. WODZISŁAW – cmentarz w dzielnicy Jedłownik (nagrobny)
   7. STUDZIONKA – przed ogrodzeniem cmentarza
   8. STUDZIONKA – przed ogrodzeniem cmentarza
   9. ŻORY – stary cmentarz (XIX w.)
 10. SYRYNIA – ul. Wodzisławska 22
 11. ŁAZISKA RYBNICKIE – w ogrodzeniu kościoła
 12. ROGÓW – przed ogrodzeniem kościoła
 13. ROGÓW – przed cmentarzem
 14. OLZA – ul. Dworcowa 5
 15. RUDYSZWAŁD – ul. Zabełkowska 1
 16. LEKARTÓW – ul. Raciborska 22 a
 17. GRZEGORZOWICE – ul. Powstańców 33
 18. LYSKI – ul. Bogunicka 1
 19. SOŚNICOWICE – plac kościoła św. Jakuba
 20. MIKOŁÓW-BUJAKÓW – w parku przykościelnym
 21. BYTOM-ŁAGIEWNIKI – ul. Cyryla i Metodego 62
 22. PRUCHNA-NOWE CHAŁUPY – ul. Katowicka 58
 23. ŁANE MAŁE – za wsią przed skrzyżowaniem Rudziniec-Kotulin
 24. ŻYWIEC – za ogrodzeniem kościoła p.w. Św. Krzyża
 25. KRZYŻOWICE – wmurowany w ścianę kapliczki – ul. Zwycięstwa
 26. ROGOŹNA – ul. Wodzisławska 87


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło PTTK „Gronie” przy KWK „Marcel”
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://sokol.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl