Odznaka§ 1

Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku i wartości historycznych województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanawia Regionalną Odznakę Kolarską „Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

§ 2

Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 3

Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu obiektów krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych.

§ 4

Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunku przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.

§ 5

Potwierdzenia odcinków przejechanych tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonej „Książeczce Wycieczek Kolarskich”, lub samodzielnie opracowanej kronice, która musi zawierać daty, trasy wycieczek, zwiedzane miejscowości z potwierdzeniem pobytu.

§ 6

Długość odcinka przejechanego na rowerze w ciągu jednego dnia musi wynosić, co najmniej 15 km.

§ 7

Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona do KOT oraz do „Rajdu Dookoła Polski” zgodnie z obowiązującymi dla tych odznak regulaminami.

§ 8

Turysta po odbyciu całej trasy przedstawia „Książeczkę Wycieczek Kolarskich" do weryfikacji na adres: Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”, ul. Henryka Sienkiewicza 1/I, 85-037 Bydgoszcz z dopiskiem „Rajd Rowerowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

§ 9

Turyści, którym przyznano odznakę wykupują ją w siedzibie Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

§ 10

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zespołowi Weryfikacji ww. odznaki „BKTR Gryf” przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

§ 11

Regulamin zatwierdzony został na podstawie Uchwały Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Nr 3/IX/2017 z dnia 12.12.2017 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załącznik

Liczby umieszczone między nazwami miejscowości oznaczają odległości między nimi. Miejscowości napisane dużymi literami są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą miejscowości).

Trasa:

GRUDZIĄDZ – 18 – Rogoźno – 15 – ŁASIN – 10 – Lisnowo – 5 – Płowężek – 10 – JABŁONOWO POMORSKIE – 14- Bobrowo – 14 – BRODNICA – 18 – ŚWIEDZIEBNIA – 24 – RYPIN – 12 – Rogowo k/Rypina – 16 – SKĘPE – 16 – Tłuchowo – 17 – DOBRZYŃ n/Wisłą – 23 – WŁOCŁAWEK – 10 – Wistka Królewska – 22 – BARUCHOWO – 12 – LUBIEŃ KUJAWSKI – 11 – Chodecz – 20 – IZBICA KUJAWSKA – 26 – PIOTRKÓW KUJAWSKI – 20 – KRUSZWICA – 15 – Strzelno – 17 – MOGILNO – 37 – JANOWIEC WIELKOPOLSKI – 20 – ŻNIN – 26 – KCYNIA – 26 – SADKI – 26 – WIĘCBORK – 15 – Sępólno Krajeńskie – 10 – KAMIEŃ KRAJEŃSKI – 17 – Kęsowo – 12 – TUCHOLA – 26 – ŚLIWICE – 16 – Osie – 35 – NOWE – 9 – Mątawy – 39 – GRUDZIĄDZ.

Łączna długość trasy: 690-700 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (+48) 501 598 502
http://szlakbrdy.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@szlakbrdy.bydgoszcz.pl