Załącznik
do Regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Twierdza Kłodzko”

Twierdzę Kłodzko wzniesiono w miejscu dawnego zamku, który królował nad stolicą hrabstwa. Wzmianki o murowanej, kamiennej warowni pochodzą z początku XIV wieku, ale wiadomo, że wzniesiono ją na miejscu o wiele starszych, wspominanych w XI stuleciu fortyfikacji. I to właśnie ten gród warowny dał początek jednemu z najstarszych i niegdyś najważniejszych politycznie i gospodarczo miast obecnego województwa dolnośląskiego (dawniej Śląsk kończył się w okolicach Barda, o Kłodzku nigdy nie mówiono, że leży w jego granicach).

Kłodzki zamek został gruntownie przebudowany w 1577 r. przez Lorenza Krishke. Wiadomo również, że pięćdziesiąt lat później zawaliła się wieża zamkowa. W latach 1680-1702 na miejscu zamku Austriacy wybudowali potężną twierdzę, którą po zajęciu tych ziem przez Prusy Fryderyk II uczynił jeszcze silniejszą. Wspomnijmy, że w 1807 r. bezskutecznie oblegały ją wojska Napoleona Bonaparte. W czasie II wojny światowej był tu obóz jeniecki.

Twierdza jest jednym z najważniejszych obiektów architektury militarnej w Europie, a na pewno czołowym w Polsce. Wraz z częścią podziemi jest udostępniana zwiedzającym.

Twierdza zbudowana została w okresie XVII i XVIII wieku i w okresie nowożytności oraz w wiekach XIX i XX stanowiła bardzo znaczący element obronny niemal w każdej wojnie prowadzonej przez nasz kraj.

Cała budowla wojenna zajmuje obszar aż 30 hektarów, która podzielona jest na poszczególne sektory. Twierdza Kłodzka składa się, więc z: Twierdzy Głównej, fortu posiłkowego nazywanego Owczą Górą, miejskich obwarowań, które w części zachowały się do dzisiejszych czasów, a także umocnień polowych, znajdujących się poza obrębem kłodzkiego Starego Miasta.

Obiekty, które należy zwiedzić na odznakę w stopniu srebrnym są wymienione w punktach od 1 do 28 „Planu Twierdzy Głównej w Kłodzku”. Autorzy regulaminu odznaki mają na uwadze niedostępność wymienionych elementów fortyfikacji, dlatego też niedostępne fortyfikacje należy krótko opisać lub potwierdzić wykonaną fotografią.

Obiekty, które należy zwiedzić na odznakę w stopniu złotym: Fort Owcza Góra – Korona Niska, Korona Wysoka, Czerwone Koszary, Białe Koszary, pozostałości Bramy Górnej oraz studni.

Mapa


Pobierz załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF