Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza oraz chcąc ocalić od zapomnienia przynajmniej niektóre, zabytkowe obiekty architektury militarnej i rezydencjonalnej Regionu, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Ziemi Chełmińskiej”.

 2. Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Chełmińskiej i jej pogranicza podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7. roku życia.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nielimitowany.

 5. Odznaki można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

 6. Odznaka posiada cztery stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • złoty z diamentem.

 7. Odznaka złota i złota z diamentem może być – uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu – przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w popularyzacji i ochronie zabytków Ziemi Chełmińskiej.

 8. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

Stopień odznaki

Zamki

Pałace i dwory

Brązowy

2

10

Srebrny

3

20

Złoty

5

30

Złoty z diamentem

wszystkie pozostałe

wszystkie pozostałe

 1. Obiekty raz zaliczone na jakikolwiek stopień nie mogą się powtarzać. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część.

 2. Wpis obiektu winien zawierać, co najmniej następujące dane:

  • datę zwiedzenia obiektu,

  • nazwę obiektu – zamek, dwór, pałac,

  • nazwę miejscowości, w której znajduje się zabytek.

 3. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki, wraz z opisem.

 4. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD-Rom, dyskietka, PEN-drive itp.). Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

 5. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia poszczególnych, kolejnych stopni odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów. Zestawienie to nie jest wymagane przy zdobywaniu odznaki w stopniu brązowym.

 6. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych.

 7. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w kronice zdobywcy odznaki oraz dyplomie-legitymacji wystawionych przez weryfikat.

 8. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz.

 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Regulamin wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi nr 1/06/69 z dnia 19.01.2006 r., zaktualizowany Uchwałą nr 13/06/81.

Opracowanie Regulaminu: Tomasz Simiński-Stanny, Piotr Łukiewski.
Projekt graficzny odznaki: Tomasz Simiński-Stanny.

KANON

Zamki i ich ruiny

 1. Bratian – ruiny zamku, gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski.

 2. Brodnica – zamek.

 3. Chełmno – rezydencja krzyżacka na terenie klasztoru cystersek.

 4. Golub-Dobrzyń – zamek.

 5. Grudziądz – ruiny zamku.

 6. Kowalewo Pomorskie – ruiny zamku gotyckiego, pow. golubsko-dobrzyński.

 7. Kurzętnik – pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 8. Lipienek – ruiny zamku krzyżackiego, gm. Lisewo, pow. chełmiński.

 9. Lubawa – pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 10. Papowo Biskupie – ruiny zamku, pow. chełmiński.

 11. Pokrzywno – ruiny zamku, gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 12. Radziki Duże – gm. Wąpielsk, pow. rypiński.

 13. Radzyń Chełmiński – pow. grudziądzki.

 14. Rogóźno Zamek – gm. Rogóźno, pow. grudziądzki.

 15. Toruń – ruiny zamku krzyżackiego na Starym Mieście.

 16. Toruń – ruiny zamku Dybów.

 17. Wąbrzeźno – ruiny zamku na Górze Zamkowej.

 18. Zamek Bierzgłowski – gm. Łubianka, pow. toruński.

 19. Złotoria – gm. i pow. toruński.

Pałace i dwory

 1. Annowo – gm. Gruta, pow. toruński.

 2. Bajerze – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński.

 3. Bartlewo – gm. Lisewo, pow. chełmiński.

 4. Bartoszewice – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 5. Białochowo – gm. Rogóźno, pow. grudziądzki.

 6. Błachta – gm. Lisewo, pow. chełmiński.

 7. Błędowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 8. Bobrowo – pow. brodnicki.

 9. Bogdanki – gm. Łasin, pow. grudziądzki.

 10. Boguszewo – gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 11. Bratian – gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie (dwór).

 12. Brzezinki – gm. Zbiczno, pow. brodnicki.

 13. Brzezinko – gm. Lubicz Dolny, pow. toruński.

 14. Buczek – gm. Bobrowo, pow. brodnicki.

 15. Chełmonie – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński (dwa dwory).

 16. Ciechocin – pow. golubsko-dobrzyński.

 17. Cielęta – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 18. Czaple – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 19. Czarże – gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski.

 20. Dąbrówka Królewska – gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 21. Dębieniec – gm. Radzyń Chełmiński, pow. grudziądzki.

 22. Dębiny – gm. Łubianka, pow. toruński.

 23. Dębowa Łąka – pow. wąbrzeski.

 24. Dorposz Szlachecki – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński.

 25. Gałczewko – gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński.

 26. Gajewo – gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński.

 27. Głuchowo – gm. Chełmża, pow. toruński.

 28. Gorczeniczka – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 29. Gostkowo – gm. Łysomice, pow. toruński.

 30. Grębocin – gm. Lubicz, pow. toruński.

 31. Gronowo – gm. Lubicz Dolny, pow. toruński.

 32. Gronówko – gm. Lubicz Dolny, pow. toruński.

 33. Grubno – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 34. Grudziądz (Wielkie Tarpno) – ul. Lipowa.

 35. Gruta – pow. grudziądzki.

 36. Grzegorz – gm. Chełmża, pow. toruński (kościół parafialny w części zespołu pałacowego).

 37. Grzybno – gm. Unisław, pow. chełmiński.

 38. Jabłonowo Pomorskie – m. gminna, pow. brodnicki.

 39. Józefkowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 40. Kałdus – gm. Chełmno, pow. chełmiński (dwór).

 41. Kamlarki – gm. Lisewo, pow. chełmiński.

 42. Karbowo – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 43. Kawki – gm. Bobrowo, pow. brodnicki.

 44. Kijewo Szlacheckie – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński (dwa pałace).

 45. Klęczkowo – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 46. Kominy – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 47. Koniczynka – gm. Łysomice, pow. toruński.

 48. Konojady – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki.

 49. Kończewice – gm. Chełmża, pow. toruński.

 50. Kowróz – gm. Łysomice, pow. toruński.

 51. Kozi Róg – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 52. Kruszyny – gm. Bobrowo, pow. brodnicki.

 53. Kurkocin – gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski.

 54. Linowiec – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 55. Linowo – gm. Świecie nad Osą, pow. grudziądzki.

 56. Linówko – gm. Świecie nad Osą, pow. grudziądzki.

 57. Lipienica – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński.

 58. Lipniczki – gm. Łysomice, pow. toruński.

 59. Lisnowo – gm. Świecie nad Osą, pow. grudziądzki.

 60. Lubawa – pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 61. Lulkowo – gm. Łysomice, pow. toruński.

 62. Łążyn – gm. Zławieś Wielka, pow. toruński.

 63. Łopatki – gm. Książki, pow. wąbrzeski.

 64. Małe Lniska – gm. i pow. grudziądzki.

 65. Mełno – gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 66. Mędrzyce – gm. Świecie nad Osą, pow. grudziądzki.

 67. Mgoszcz – gm. Lisewo, pow. chełmiński (dwa pałace).

 68. Mgowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 69. Mileszewy – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki.

 70. Mirakowo – gm. Chełmża, pow. toruński.

 71. Mlewiec – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński.

 72. Mortęgi – gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 73. Najmowo – gm. Zbiczno, pow. brodnicki.

 74. Nawra – gm. Chełmża, pow. toruński.

 75. Nicwałd – gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 76. Niedźwiedź – gm. Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski.

 77. Nielub – gm. Ryńsk, pow. wąbrzeski.

 78. Niewierz – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 79. Nieżywięć – gm. Bobrowo, pow. brodnicki.

 80. Nogat – gm. Łasin, pow. grudziądzki.

 81. Nowa Wieś – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki (dwór, obecnie Diecezjalny Dom Rekolekcyjny).

 82. Opalenica – gm. Brodnica, pow. brodnicki.

 83. Orle – gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 84. Orłowo – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 85. Orzechowo – gm. Ryńsk, pow. wąbrzeski.

 86. Ostaszewo – gm. Łysomice, pow. toruński.

 87. Ostromecko – gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski (pałac starszy).

 88. Ostromecko – gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski (pałac nowszy).

 89. Ostrowite k/Kowalewa – gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński.

 90. Ostrowite – gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie.

 91. Owieczkowo – gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński.

 92. Paparzyn – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 93. Piątkowo – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński.

 94. Piecewo – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki.

 95. Pigża – gm. Łubianka, pow. toruński.

 96. Pniewite – gm. Lisewo, pow. chełmiński.

 97. Pluskowęsy – gm. Chełmża, pow. toruński.

 98. Pluskowęsy – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński.

 99. Płowęż – gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. brodnicki.

 100. Przesławice – gm. Łasin, pow. grudziądzki.

 101. Przysiek – gm. Zła Wieś Wielka, pow. toruński.

 102. Pusta Dąbrówka – gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński.

 103. Raciniewo – gm. Unisław, pow. chełmiński.

 104. Radzyń Chełmiński – pow. grudziądzki (drewniany dwór na „Zielonym Wzgórzu”).

 105. Rogóżno – pow. grudziądzki (dwór).

 106. Różankowo – gm. Łysomice, pow. toruński.

 107. Rybieniec – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 108. Ryńsk – pow. wąbrzeski.

 109. Salno – gm. Gruta, pow. grudziądzki.

 110. Sampława – gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 111. Skłudzewo – gm. Zła wieś Wielka, pow. toruński.

 112. Sławkowo – gm. Chełmża, pow. toruński.

 113. Słoszewy – gm. Bobrowo, pow. brodnicki.

 114. Słuchaj – gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński.

 115. Stablewice – gm. Unisław, pow. chełmiński.

 116. Staw – gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński.

 117. Stolno – pow. chełmiński.

 118. Storlus – gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński.

 119. Sumowo – gm. Zbiczno, pow. brodnicki.

 120. Szembruk – gm. Rogóźno, pow. grudziądzki.

 121. Szymborno – gm. Unisław, pow. chełmiński.

 122. Szynwałd – gm. Łasin, pow. grudziądzki;

 123. Święte – gm. Łasin, pow. grudziądzki.

 124. Świecie nad Osą – pow. grudziądzki (dwa dwory).

 125. Targowisko Dolne – gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

 126. Trzebcz Szlachecki – gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński.

 127. Turzno – gm. Łysomice, pow. toruński.

 128. Uciąż – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 129. Wabcz – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 130. Wałycz – gm. Ryńsk, pow. wąbrzeski.

 131. Wardęgowo – gm. Biskupiec, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie.

 132. Warszewice – gm. Łubianka, pow. toruński.

 133. Węgorzyn – gm. Ryńsk, pow. wąbrzeski.

 134. Wichorze – gm. Stolno, pow. chełmiński.

 135. 135. Widlice – gm. Świecie nad Osą, pow. grudziądzki.

 136. Wieldządz – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 137. Wielgie – gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński.

 138. Wielka Łąka – gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński.

 139. Wielkie Lniska – gm. Grudziądz, pow. grudziądzki.

 140. Wierzbowo – gm. Lisewo, pow. chełmiński.

 141. Wiewiórki – gm. Płużnica, pow. wąbrzeski.

 142. Wronie – gm. Ryńsk, pow. wąbrzeski.

 143. Wybcz – gm. Łubianka, pow. toruński.

 144. Wydrzno – gm. Łasin, pow. grudziądzki.

 145. Zalesie – gm. Chełmża, pow. toruński.

 146. Zbójno – pow. golubsko-dobrzyński.

 147. Zegartowice – gm. Papowo Biskupie, pow. chełmiński.

 148. Żmijewo – gm. Zbiczno, pow. brodnicki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com