§ 1

Odznaka „Przyjaciel Powiatu Lwóweckiego” jest regionalną odznaką krajoznawczą ustanowioną przez Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim z okazji 50-lecia oddziału.

§ 2

Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzowanie powiatu lwóweckiego, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i kulturalnych.

§ 3

Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach turystyki kwalifikowanej pieszej i rowerowej oraz poprzez udział w imprezach turystycznych i kulturalnych organizowanych na terenie powiatu lwóweckiego.

§ 4

Odznaka przyznana może być turystom polskim i zagranicznym powyżej 6 roku życia oraz po spełnieniu warunków regulaminu.

§ 5

Odznaka jest czterostopniowa: popularna, brązowa, srebrna i złota.

§ 6

Warunkiem zdobycia odznaki jest założenie książeczki w formie kroniki np. zeszyt, w której dokonuje się potwierdzeń zwiedzanych miejsc i miejscowości oraz udziału w imprezach turystycznych lub kulturalnych.

§ 7

W przypadku kiedy nie można uzyskać potwierdzenia w danej miejscowości należy wkleić zdjęcie potwierdzające zwiedzenie zabytku lub miejsca.

§ 8

W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

§ 9

Warunki zdobycia odznaki w stopniu popularnym:

§ 10

Warunki zdobycia odznaki w stopniu brązowym:

§ 11

Warunki zdobycia odznaki w stopniu srebrnym:

§ 12

Warunki zdobycia odznaki w stopniu złotym:

§ 13

Trasy wycieczek nie powinny się powtarzać. Należy tak planować aby zwiedzając poznać maksymalnie cały powiat lwówecki. Miejscowości lub miejsca zwiedzane nie mogą się powtarzać na stopnie wyższe. Imprezy kulturalne można powtarzać na stopnie wyższe.

§ 14

Czas spełnienia norm na poszczególne stopnie nie jest limitowany.

§ 15

Weryfikację odznaki prowadzi Referat Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału.

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Wykaz miejscowości do zwiedzania:

Bielanka, Brunów, Bystrzyca, Chmieleń, Chmielno, Dębowy Gaj, Dłużec, Giebułtów, Gierczyn, Golejów, Grudza, Gryfów Śląski, Kamień, Kotliska, Lubomierz, Lwówek Śląski, Łupki, Maciejowiec, Marczów, Mirsk, Nielestno, Niwnice, Oleszna Podgórska, Pasiecznik, Pilchowice, Pławna, Płóczki Górne, Popielówek, Proszowa, Proszówka, Przeździedza, Radomice, Radoniów, Rakowice Wielkie, Rębiszów, Rząsiny, Skała, Sobota, Strzyżowiec, Ubocze, Wleń, Włodzce Wielkie, Wojciechów, Wolbromów, Zbylutów, Żerkowie.

Wykaz miejsc do zwiedzania:

Rozwalisko, Stanek, Słupiec, Smrek, Stóg Izerski, Dziki Wąwóz, Rez. Góra Zamkowa, Rez. Torfowisko Izerskie, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Cis Pospolity w Bystrzycy, Jezioro Pilchowickie, Jezioro Złotnickie, Jaskinie w Płóczkach, Szwajcaria Lwówecka, Panieńskie Skały, Skała z Medalionem, Huzarski Uskok, Ruiny Wapiennika k/Radomic.

Wykaz imprez kulturalnych na terenie powiatu lwóweckiego:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
ul. Kościelna 32
59-600 Lwówek Śląski
mobile: (+48) 609 200 666
http://www.pttk.boo.pl
e-mail: pttk-lwowekslaski@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI