OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Międzygórza” ustanowiona została przez Oddział PTTK w Międzygórzu z okazji X-lecia Oddziału oraz Kongresu Krajoznawczego.

 2. Celem odznaki jest poznanie pięknego zabytkowego Międzygórza i otaczającego go Masywu Śnieżnika.

 3. Odznaka jest dwustopniowa, może ją zdobywać każdy, kto ukończył 5 lat (drugi stopień po ukończeniu 8 lat) i spełnił regulaminowe postanowienia. Obowiązuje kolejność zdobywania stopni.

 4. Zdobywa się ją w ciągu najwyżej dwu lat. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 5. Odznakę można zdobyć podczas imprez i wycieczek organizowanych przez PTTK i inne organizacje podczas wycieczek indywidualnych.

 6. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Międzygórza” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Międzygórza. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału PTTK w Międzygórzu.

WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Stopień pierwszy – zwiedzanie następujących obiektów w Międzygórzu:

  1. Dom Wypoczynkowy „Gigant 1882”,

  2. Domy mieszkalne w stylu sudeckim,

  3. Zapora wodna na rzece Wilczce,

  4. Ogród Bajek,

  5. Ośrodek Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów w Międzygórzu,

  6. Kościół p.w. MB Śnieżnej na Górze Iglicznej,

  7. Wodospad Wilczki.

 2. Stopień drugi – zwiedzanie następujących obiektów w okolicach Międzygórza:

  1. Rezerwat „Śnieżnik”,

  2. Jaskinia Niedźwiedzia,

  3. Śnieżnik,

  4. Trójmorski Wierch,

  5. Czarna Góra,

  6. Smrekowiec,

  7. Jawor

 3. Potwierdzenie terenowe (odciski pieczęci, wklejone bilety wstępu, fotografie, podpisy organizatora) umieszcza się w karcie potwierdzeń (książeczka Odznaki).

 4. Weryfikację odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny w Międzygórzu ul. Sanatoryjna 1 (biuro ZO).

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej w Międzygórzu.

ANEKS

 1. Uchwałą Nr 09/2003 z dnia 20.05.2003 r. Zarządu Oddziału PTTK w Międzygórzu na wniosek oddziałowej Komisji Krajoznawczej z dnia 13.05. 2003 r. ustanawia się odznakę „Przyjaciel Międzygórza” jako odznakę II stopniową.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza
Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 2
Poczta: 57-522 Domaszków
tel./fax (0-74) 813-51-95
http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl
e-mail: pttkbiuro@ta.pl
pttkmiedzygorze@neostrada.pl