POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROK ''Przyjaciel Międzygórza''1.   Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Międzygórza” ustanowiona została przez Oddział PTTK w Międzygórzu z okazji X-lecia Oddziału oraz Kongresu Krajoznawczego.

2.   Celem odznaki jest poznanie pięknego zabytkowego Międzygórza i otaczającego go Masywu Śnieżnika.

3.   Odznaka jest dwustopniowa, może ją zdobywać każdy, kto ukończył 5 lat (drugi stopień po ukończeniu 8 lat) i spełnił regulaminowe postanowienia. Obowiązuje kolejność zdobywania stopni.

4.   Zdobywa się ją w ciągu najwyżej dwu lat. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

5.   Odznakę można zdobyć podczas imprez i wycieczek organizowanych przez PTTK i inne organizacje podczas wycieczek indywidualnych.

6.   Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Międzygórza” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Międzygórza. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału PTTK w Międzygórzu.

WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

A.  Stopień pierwszy – zwiedzanie następujących obiektów w Międzygórzu:

1.   Dom Wypoczynkowy „Gigant 1882”,

2.   Domy mieszkalne w stylu sudeckim,

3.   Zapora wodna na rzece Wilczce,

4.   Ogród Bajek,

5.   Ośrodek Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów w Międzygórzu,

6.   Kościół p.w. MB Śnieżnej na Górze Iglicznej,

7.   Wodospad Wilczki.

B.  Stopień drugi – zwiedzanie następujących obiektów w okolicach Międzygórza:

1.   Rezerwat „Śnieżnik”,

2.   Jaskinia Niedźwiedzia,

3.   Śnieżnik,

4.   Trójmorski Wierch,

5.   Czarna Góra,

6.   Smrekowiec,

7.   Jawor

C.  Potwierdzenie terenowe (odciski pieczęci, wklejone bilety wstępu, fotografie, podpisy organizatora) umieszcza się w karcie potwierdzeń (książeczka Odznaki).

D.  Weryfikację odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny w Międzygórzu ul. Sanatoryjna 1 (biuro ZO).

E.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej w Międzygórzu.

ANEKS

1.   Uchwałą Nr 09/2003 z dnia 20.05.2003 r. Zarządu Oddziału PTTK w Międzygórzu na wniosek oddziałowej Komisji Krajoznawczej z dnia 13.05. 2003 r. ustanawia się odznakę „Przyjaciel Międzygórza” jako odznakę II stopniową.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza
Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 2
Poczta: 57-522 Domaszków
tel./fax (0-74) 813-51-95
http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl
e-mail: pttkbiuro@ta.pl
pttkmiedzygorze@neostrada.pl