Załącznik
do Regulaminu Odznaki „Korona Gór Powiatu Żarskiego”

Spis kulminacji w poszczególnych gminach powiatu żarskiego

Lp.

Gmina

Góra / wzniesienie

Wysokość
w m n.p.m.

Uwagi

1.

gm. Brody

Bieździad
Biecka Góra
Beitzscher Berg

111,1

Na południowy wschód od Biecza. Pokryta lasem sosnowym, doskonale widoczna ze wsi. Dojście nie nastręcza trudności.

2.

gm. Jasień

Owcza Góra
Schäfer Berg

166,5

We wsi Bronice z południowej strony. Zalesiona. Dojście bardzo łatwe.

3.

gm. Lubsko

Wyżawa
Góra Patryja
Signal Berg

124,7

Niemal centralnie pomiędzy kolonią wsi Dłużek na zachodzie, a Glinką Górną na wschodzie, na samej krawędzi płaskowyżu opadającego w kierunku północno-zachodnim, w oddziale 25, zalesiona. W jej niedalekim sąsiedztwie stoi jedna z turbin wiatrowych.

4.

gm. Lipinki Łużyckie

Trojan
Trogen Berg

167,5

W lesie na jego skraju na południowy zachód od Brzostowej, za parkiem, trafić łatwo.

5.

m. Łęknica

Łęknicka Góra
(do 2021 bez nazwy)

166,0

W pobliży Nowych Czapli, przy ścieżce geoturystycznej prowadzącej na południe, po prawej stronie, zalesiona, oddział leśny 287. Dojście łatwe.

6.

gm. Przewóz

Straszowska Góra
(do 2021 bez nazwy)

183,3

Pomiędzy Mielnem, a Straszowem, po lewej stronie szosy Żary – Przewóz, ok.1 km w głąb lasu, w oddziale 34 leśnictwa Lutynka.

7.

gm. Trzebiel

Pożarowa
(do 2021 bez nazwy)
Katzen Rücken

182,8

Na zachód od Nowych Czapli, przy starej drodze w kierunku Czapli, naprzeciwko wieży przeciwpożarowej, oddział nr 260.

8.

gm. Tuplice

Lesista
(do 2021 bez nazwy)

165,8

W lesie, na południe od Bronic, na północ od Pietrzykowa, w oddziale 318, w pobliżu północno-wschodniego odcinka granicy gminy.

9.

m. Żary

Kopa Żarska
(do 2021 bez nazwy)

203,5

W Zielonym Lesie, po lewej stronie drogi Żary – Łaz, zaraz za ostatnim zabudowaniem, w oddziale 290 tuż obok kamienia granicznego. Naprzeciwko, nieco w głębi, stoi przedwojenny pomnik leśników.

10.

gm. Żary

Góra Żarska
Gołębia Góra
Rückenberg

226,8

W Zielonym Lesie, po lewej stronie drogi Żary – Łaz, ok. 1 km przed wsią. Stoi na niej obserwacyjna wieża przeciwpożarowa.Pobierz załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF