Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Gdyni i okolic.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienione w Załączniku do Regulaminu odznaki:

  • na stopień brązowy, należy zwiedzić 10 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych,

  • na stopień srebrny należy zwiedzić 20 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych,

  • na stopień złoty, należy zwiedzić 30 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych.

 4. Obiekty nie mogą się powtarzać w poszczególnych stopniach odznaki.

 1. Czas zdobywania odznaki na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 2. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii obiektu, potwierdzenia kadry programowej PTTK, opisy, szkice, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 3. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 4. Weryfikację odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 5. Kroniki Odznaki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 6. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 7. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

 8. Obiekty proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do Regulaminu Odznaki.

 9. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację Regulaminu Odznaki.

 10. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2014 z dnia 16.02.2014 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Do odwiedzenia fortyfikacji Gdyni i okolic, będzie niezbędna „Mapa Fortyfikacje Gdyni i okolic”, na której wszystkie oznaczenia są spójne z zapisami w Załączniku do Regulaminu Odznaki. Mapę można zamówić na stronie księgarni www.odk.pl, telefonicznie (42) 63-10-97, (42) 630-71-41 (pon. – pt. w godz. 10-18), (42) 634-89-93 (24h – automat) lub e-mailem na adres: zamówienia@odk.pl.

UWAGA! Większość obiektów fortyfikacyjnych wskazanych w Załączniku do Regulaminu Odznaki nie jest przystosowana do zwiedzania i znajduje się na niedostępnych lub trudnodostępnych terenach.

Bezwzględnie zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zwiedzanie fortyfikacji może być niebezpieczne i wiąże się z ryzykiem oraz z własną odpowiedzialnością.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Fortyfikacje Gdyni i Okolic”

 1. Babie Doły: 15 – Stanowisko Dowodzenia (SD) – schron dowodzenia, schrony – magazyny torped i zapalników, schrony wartownicze, szczeliny plot, magazyny głowic torpedowych, podziemna hala montażowa torped, stanowiska dział plot, zapora pancerna, przebieg kolejki wąskotorowej, 17 – radiowe centrum nadawcze 34 plot, 18 – 1 bateria plot „WĄWÓZ OSTROWSKI”.

 2. Oksywie-Port: 24 – zbiorniki paliwowe, 25 – schron plot, 26 – bateria plot, 27 – zbiornik wodny, 28 – sztolnia plot, 29 – schron plot, 35 – torpedownia, 36 – tunelowy schron plot, 37 – zespół schronów plot, 38 – schron plot, 39 – schrony plot, 40 – schrony przeciwatomowe, 41 – schron plot, 42, 43 – schrony plot.

 3. Cypel Oksywski: 30 – bateria artylerii nadbrzeżnej „CANET”, 31 – bateria plot „OKSYWIE”, 32 – Punkt Obserwacji Dwubocznej, 33 – 28 bateria artylerii stałej, 34 – bateria plot.

 4. Redłowo: K – dawne koszary, cmentarz obrońców wybrzeża, 57 – schron dla armaty, 58, 59 – sztolnia plot, 60 – bateria plot „WZGÓRZE”, 61 – schron plot, 62 – 2 bateria 2 morskiego dywizjonu artylerii plot, 63 – bateria plot „ORŁOWO”, 64 – 11 bateria artylerii stałej, 65 – stanowiska szkolne, 66 – punkt obserwacji dwubocznej „ORŁOWO”, 67 – schron – garaż dla reflektora, 68 – rejon – kompleks Stanowiska Dowodzenia (SD), K – dawne koszary 2 morskiego pułku strzelców.

 5. Redłowo: 64 – Rejon 11 BAS (Baterii Artylerii Stałej): 101-104 stanowiska ogniowe, 105 – centrala artyleryjska, 106 – artyleryjska stacja radiolokacyjna, 107 – główny punkt kierowania ogniem, 108 – zapasowy punkt kierowania ogniem, 109 – elektrownia, 111 – schron dla załogi, 113 – główny magazyn amunicji, 115 – magazyn amunicji specjalnej, Koz – stanowisko nauki ładowania oraz transzeje kompanijnego Rejonu Umocnionego, a w nim kopuła dla ckm (ciężkiego karabinu maszynowego) i kopuła dla rkm (ręcznego karabinu maszynowego).

 6. Gdynia-Kamienna Góra: 55 – schron plot, 56 – schron tunelowy.

 7. Kazimierz: D – drogowy odcinek lotniskowy.

 8. Dębogórze: 1 – bateria plot „DĘBOGÓRZE”, 2 – bateria plot „SUCHY DWÓR”.

 9. Rumia: 3 – bateria plot „GÓRA MARKOWCA”.

 10. Łężyce: 4 – kompania zakłóceń radioelektronicznego, 5 – bateria plot „ŁĘŻYCE”, 6 – Węzeł Łączności BARS nr 206, 7 – stanowisko radaru „JAGDSCHLOSS”, 8 – centrum dowodzenia obrona plot.

 11. Suchy Dwór: 19 – 4 bateria plot „SUCHY DWÓR”.

 12. Pogórze: 20 – schron dla wieży czołgowej, 21 – szczelina plot, 23 – bateria plot „POGÓRZE”.

 13. Chylonia: 21 – szczelina plot.

 14. Pustki Cisowskie: M – osiedle dla kadry torpedowego Ośrodka Doświadczalnego.

 15. Leszczynki: 47 – schron plot.

 16. Grabówek: 42 – schron plot pod budynkami, 48 – wieże lekkiej artylerii plot, 49 – 3 bateria plot „GRABÓWEK”, 50 – bateria plot „GRABÓWEK”, 51 – bateria plot.

 17. Działki Leśne: 52 – schron plot, 53 – schron plot pod dworcem.

 18. Chwarzno: 9 – bateria plot „CHWARZNO”.

 19. Karwiny: 70 – bateria plot „WIELKI KACK”.

 20. Wielki Kack: 71 – bateria plot „MAŁY KACK”, 72 – punkt obrony plot „LISIA GÓRA”, 73 – składnica torped, 74 – strażnica graniczna.

 21. Orłowo: 76 – bateria plot „KOLIBKI”.

 22. Sopot: 75 – zapora ppanc.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl