1.      Ustanowienie odznaki ma na celu zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą terenów czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Gdowa, Dobczyc, Raciechowic i Wiśniowej, objętych działalnością Oddziału PTTK w Dobczycach.

2.      Odznakę można zdobywać indywidualnie lub zbiorowo w ramach uprawiane przez siebie turystyki.

3.      Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.

4.      Okres zdobywania poszczególnych stopni wynosi:

·        dwa kolejne sezony dla odznaki srebrnej,

·        trzy kolejne sezony dla odznaki złotej.

5.      Potwierdzenia (pieczątki, podpisy) należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub prowadzonych przez siebie kronikach. Honorowane będą listy uczestników potwierdzone przez nauczycieli i przewodników.

6.      Weryfikację i sprzedaż odznaki prowadzi Oddział PTTK w Dobczycach, na postawie przedłożonych książeczek, kronik lub list uczestników.

7.      Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić trzy z niżej wymienionych obiektów i odbyć jedną wycieczkę.

8.      Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić pięć z niżej wymienionych obiektów i odbyć dwie wycieczki.

9.      Zwiedzane obiekty oraz wycieczki nie mogą się powtarzać w zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.

10. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

Dobczyce:

·        kościół w Rynku

·        zabytki Starego Miasta (kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela, lipa „Marysieńka”, zabytkowe mury, brama wjazdowa,

·        muzeum im. Władysława Kowalskiego w Zamku i w Skansenie,

·        pomnik Konfederatów Barskich znajdujący się na cmentarzu „Na Jeleńcu”

Gdów:

·        kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii,

·        cmentarz, mogiła z 1846 r.,

Ponadto:

·        Wierzchów – pomnik, kopiec Jana Henryka Dąbrowskiego,

·        Wiatowice – związek z Tadeuszem Kościuszką,

·        Krakuszowice – kopiec Krakusa Młodszego,

·        Hucisko – Kantorówka,

·        Dziekanowice – kościółek romański p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Mikołaja,

·        Sieraków – dwór,

·        Raciechowice – kościół p.w. Św. Jakuba i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dworek, spichlerz,

·        Bigorzówka – kamień Grzyb,

·        Gruszów – kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów,

·        Stadniki – zwiedzanie muzeum Klasztornego,

·        Wiśniowa – dwa cmentarze z I wojny światowej, kościół p.w. Św. Marcina.

WYCIECZKI

1.     Poznachowice – Grodzisko – Diabelski Kamień – Szczyrzyc.

2.     Poznachowice – Grodzisko – Księża Góra – Szczyrzyc.

3.     Kornatka – Trupielec – Zasań – Kamiennik.

4.     Lipnik – Przełęcz Sucha – Łysina – Lubomir.

11. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału w dniu 22.04.1997 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
32-410 Dobczyce
ul. Podgórska 1
tel./fax (0-12) 271-11-76


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI