Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza - I stopień Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza - II stopieńI. Postanowienia ogólne

1.      Pszczyńska Odznaka Turystyczna PTTK została ustanowiona przez Oddział PTTK w Pszczynie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

2.      Odznakę ustanowiono z myślą o rozpowszechnieniu walorów turystycznych ziemi pszczyńskiej, poznania zabytków, historii oraz piękna miasta i regionu. Ma ona być również zachętą do czynnego wypoczynku.

3.      Odznaka jest dwustopniowa:

·        1 stopień – poznajemy miasto Pszczyna i park,

·        2 stopień – poznajemy region.

Odznakę 1-go i 2-go stopnia można zdobyć w jednym roku. Czas zdobywania odznaki wynosi dwa lata.

4.      Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Weryfikacyjna przy Oddziale PTTK w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 16, tel. (0-32) 210-35-30, 449-11-23.

5.      Odznaka jest odpłatna, do nabycia w biurze Oddziału PTTK w Pszczynie ul. Rynek 16.

II. Warunki zdobywania odznaki

1.      Odznaka jest indywidualna i może zdobywać ją osoba, która ukończyła 10 lat.

2.      Zdobywać można odznakę na wycieczkach pieszych, rowerowych i samochodowych, na terenie ziemi pszczyńskiej i miasta Pszczyna.

3.      Potwierdzenie odwiedzenia miejsc i obiektów wyszczególnionych w załączonym wykazie należy dokonywać na oddzielnym arkuszu potwierdzeń lub w prowadzonych przez siebie kronikach. Należy w nich wpisać datę placówki (np. sklepu, parafii, szkoły, innych instytucji), wklejenie biletu wstępu, uzyskanie podpisu przewodnika lub nauczyciela grupy.

4.      Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczymi.

III. Postanowienia końcowe

1.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Pszczynie.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2005 r.

W celu zdobycia pierwszego stopnia odznaki należy:

1.      Zwiedzić Muzeum Zamkowe.

2.      Zwiedzić Muzeum Prasy Śląskiej.

3.      Zwiedzić Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”.

4.      Odbyć spacer po miecie odwiedzając: rynek, ulicę Piastowską, budynki, kościoły, kapliczki wg wykazu.

5.      Zwiedzić park wraz ze znajdującymi się tam obiektami, wyszczególnionymi w wykazie.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

·        Ratusz – siedziba Urzędu Miejskiego,

·        Brama Wybrańców,

·        Ulica Piastowska – dom, przy którym znajdowała się Brama Krakowska,

·        Ulica Piastowska – Apteka pod Murzynkiem,

·        Budynek dworca PKP,

·        Budynek Starostwa Powiatowego,

·        Budynek Sądu Grodzkiego,

·        Kościół Ewangelicko-Augsburski,

·        Kościół Katolicki pw. Wszystkich Świętych.

MUZEA

·        Muzeum Zamkowe,

·        Muzeum Prasy Śląskiej – ul. Piastowska,

·        Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” - park dworcowy

KOŚCIOŁY I KAPLICZKI PRZYDROŻNE – PSZCZYNA

·        Kościół pw. Wszystkich Świętych – pl. Ks. Józefa Kuczery,

·        Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Marii Curie-Skłodowskiej,

·        Kościół Ewangelicko-Augsburski – Rynek,

·        Kościół pw. Św. Jadwigi – ul. Staromiejska,

·        Kościół pw. Miłosierdzia Bożego – ul. Męczenników Oświęcimskich,

·        Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – ul. Sokoła,

·        Kapliczka „Bądź Wola Twoja” – ul. Żorska,

·        Kapliczka z XVIII w. – ul. Katowicka.

POMNIKI I TABLICE PAMIĄTKOWE

·        „Trzy Dęby” – obelisk z tablicą pamiątkową, upamiętniającą zebranie się i złożenie przysięgi przez powstańców powiatu pszczyńskiego, przed wybuchem pierwszego powstania śląskiego w 1919r. (park),

·        „Trzy Dęby” – pomnik i tablica w miejscu straceń powstańców śląskich, mieszkańców powiatu pszczyńskiego, rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939r.,

·        Pomnik i tablica upamiętniająca miejsce rozstrzelania harcerzy polskich przez hitlerowców w 1939r. (park),

·        Pomnik Zwycięstwa wzniesiony dla uczczenia poległych i pomordowanych powstańców w latach 1919-1921 oraz Polaków w czasie II wojny światowej – Plac Zwycięstwa i Wolności,

·        Grób ks. biskupa wrocławskiego J. B. Bogedaina, krzewiciela oświaty polskiej na Śląsku cmentarz Św. Jadwigi,

·        Pomnik przed cmentarzem żołnierzy radzieckich, wzniesiony w 1953 r.,

·        Rzeźba w ogrodzeniu przy ul. Chopina, wykonana przez Grzegorza Kozika,

·        Głowa żubra przy ul. Bielskiej, wykonana przez Joachima Krakowczyka,

·        Tablica poświęcona Georgowi Philipowi Telemannowi, kompozytorowi baroku – Brama Wybrańców,

·        Tablica na Ratuszu, upamiętniająca 60 rocznicę powrotu ziemi pszczyńskiej do Macierzy,

·        Tablica upamiętniająca wydanie pierwszej gazety na Górnym Śląsku – Rynek 5,

·        Tablica upamiętniająca pobyt w Pszczynie Józefa Piłsudzkiego – ul. 3-go Maja 1,

·        Tablica upamiętniająca „Marsz Śmierci” – ul. Bogedaina (przed Stadionem).

W celu zdobycia drugiego stopnia odznaki należy zobaczyć lub odwiedzić:

·        Pałacyk „Bażantarnia” w Porębie,

·        Pałacyk w Rudołtowicach,

·        Pałacyk w Promnicach,

·        Prywatne Muzeum Kultury Ludowej w Suszcu,

·        Kościół drewniany w Ćwiklicach,

·        Kościół drewniany w Górze,

·        Kościół drewniany w Grzawie,

·        Kościół drewniany w Łące,

·        Kościół drewniany w Miedźnej,

·        Kościół drewniany w Pielgrzymowicach,

·        Kościół drewniany w Wiśle Małej,

·        Pomnik Jana Kupca w Łące,

·        Zaporę i zbiornik na rzece Pszczyna,

·        Zaporę i zbiornik na rzece Wisła w Goczałkowicach,

·        Centrum Goczałkowic Zdroju,

·        Pomnik Poległych żołnierzy września w Ćwiklicach,

·        Tablicę Poświęconą Karolowi Miarce w Pielgrzymowicach – ul. Karola Miarki 10.

Opracował: Tadeusz Harazin – przewodnik turystyczny Oddziału PTTK w Pszczynie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Pszczyna
ul. Rynek 16
43-200 Pszczyna
tel./fax (0-32) 210-35-30, 449-11-23
http://www.pttk-pszczyna.slask.pl
e-mail:
pttk.pszczyna@interia.pl