Pałucka Odznaka Turystyczna narodziła się z inicjatywy działaczy PTTK ze Żnina i Wągrowca. Dnia 5 września 1983 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Oddziałów PTTK w Żninie i Wągrowcu, na którym zgłoszono ideę powołania regionalnej odznaki krajoznawczej. Szybko opracowano regulamin. Odznakę ustanowiły wspomniane Zarządy Oddziałów 22 listopada 1983 r., a zatwierdziło Prezydium ZG PTTK uchwała nr 218/84 z 14 czerwca 1984 r.

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTTK Nr 218/84

z dnia 14.06.1984 r. w sprawie zatwierdzenia Pałuckiej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Doceniając rolę regionalnych odznak turystyczno-krajoznawczych w rozbudzaniu i poszerzaniu zainteresowań poznawczych, kształtowaniu aktywnych postaw turystów, a zwłaszcza młodzieży, pogłębianiu uczuć patriotycznych poprzez zachęcenie do poznawania chlubnych tradycji, piękna i dorobku własnego regionu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w oparciu o postanowienia § 8 ust. 2 pkt. 9 Regulaminu Zarządu Głównego PTTK, zarządów wojewódzkich i zarządów PTTK, zatwierdza Pałucką Odznakę Krajoznawczą PTTK.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK

Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pałucką Odznakę Krajoznawczą PTTK ustanowiły Zarządy Oddziałów PTTK w Wągrowcu i Żninie w celu:

  • popularyzacji Pałuk,

  • zachęcania turystów do poznania piękna i krajobrazu, przeszłości historycznej i zabytków ziemi ojczystej.

 2. Pałucka Odznaka Krajoznawcza jest odznaka trzystopniową:

  • brązowa,

  • srebrna,

  • złota.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 8-ego roku życia, w czasie wycieczek indywidualnych, względnie zbiorowych na Pałukach.

 2. Odznakę zdobywa się zwiedzając określone miejscowości i obiekty krajoznawcze, wymienione w załączonym wykazie.

 3. Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić niżej wymienioną ilość miejscowości:

  • dla stopnia brązowego – 10,

  • dla stopnia srebrnego – 25,

  • dla stopnia złotego – 40.

 4. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć jedynie w kolejności. Przy ubieganiu się o wyższy stopień odznaki należy przedłożyć książeczki względnie kroniki ze zweryfikowanymi poprzednio stopniami.

 5. W ciągu 12 miesięcy można zdobyć najwyżej 1 stopień odznaki.

 6. Przy zdobywaniu odznaki wyższego stopnia nie można zaliczać powtórnie miejscowości i obiektów krajoznawczych juz zwiedzanych.

 7. Zdobywając Pałucką Odznakę Krajoznawczą PTTK można równocześnie zdobywać odznaki PTTK zgodnie z ich regulaminami.

III. ZASADY POTWIERDZANIA

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TM, TOK) lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać daty trasy wycieczki, zwiedzane miejscowości i obiekty krajoznawcze oraz potwierdzenie.

 2. Potwierdzeniem pobytu, zwiedzenia obiektu, udziału w imprezie może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości.

 3. Potwierdzać mogą także: instruktorzy krajoznawstwa, przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, kierownicy wycieczek szkolnych, opiekunowie SKKT, instruktorzy ZHP, organizatorzy turystyki PTTK, piloci wycieczek krajowych.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA:

 1. Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę lub kronikę przedkłada się do referatu weryfikacyjnego Zarządu Oddziału PTTK w Żninie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Żninie ma prawo nadawania odznaki honorowej (złotej) za szczególne osiągnięcia dla regionu lub PTTK.

 2. Odznaka zdobyta w trybie normalnym jest odpłatna natomiast honorowa jest bezpłatna.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Żninie.

 4. Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarządy Oddziałów PTTK w Wągrowcu i Żninie w dniu 22 listopada 1983 roku i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1984 roku.

 5. Zmiany w regulaminie wprowadzono uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Żninie z dnia 16 grudnia 1997 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 roku.

Zarząd Oddziału PTTK w Żninie

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH

 1. Antazym
 2. Barcin
 3. Biskupin
 4. Bracholin
 5. Brdowo
 6. Brzyskorzystew
 7. Brzyskorzystewko
 8. Cerekwica
 9. „Chełmianki” (161,9 m n.p.m.)
 10. Chobielin-Młyn
 11. Chojnia
 12. Chomiąża Szlachecka
 13. Chraplewo
 14. Czesławice
 15. Czeszewo
 16. Damasławek
 17. Danabórz
 18. „Dębina”
 19. Dobieszewo
 20. Dochanowo
 21. Dziewierzewo
 22. Gąsawa
 23. Godzimierz
 24. Gogółkowo
 25. Gołańcz
 26. Gorzyce
 27. Górki Dąbskie
 28. Grocholin
 29. Grochowiska Szlacheckie
 30. Grylewo
 31. Wiktorowo
 32. Izdebno
 33. Jaktorowo
 34. Janowiec Wielkopolski
 1. Januszkowo
 2. Juncewo
 3. Jezioro Kaliszańskie
 4. Kcynia
 5. Kierzkowo
 6. Kowalewko
 7. Kozielsko
 8. Królikowo
 9. Laskownica
 10. Lubostroń
 11. Łabiszyn
 12. Łekno
 13. Łysinin
 14. Marcinkowo Dolne
 15. Marcinkowo Górne
 16. Margonin
 17. Margonińska Wieś
 18. Mieścisko
 19. Murczyn
 20. Niedźwiedzi Kierz
 21. Niemczyn
 22. Obudno
 23. Olesno
 24. Ostrówce
 25. Paryż
 26. Paulina
 27. Pińsko
 28. Potulice k/Wągrowca
 29. Próchnowo
 30. Recz
 31. Rogowo
 32. Rozpętek
 33. Rynarzewo
 34. Ryszewko
 1. Samoklęski
 2. Sielec
 3. Sierniki
 4. Skórki
 5. Słębowo
 6. Słupy
 7. Smogulec
 8. Smogulecka Wieś
 9. Smuszewo
 10. Sobiejuchy
 11. Srebrna Góra
 12. Stępuchowo
 13. Stołężyn
 14. Szamocin
 15. Szaradowo
 16. Szczepice
 17. Szkocja
 18. Szubin
 19. Świątkowo
 20. Tarnowo Pałuckie
 21. Tonowo
 22. Tupadły
 23. Uścikowo
 24. Wapno
 25. Wągrowiec
 26. Wenecja
 27. „Weśrednik”
 28. Zalesie
 29. Złotniki
 30. Żerniki
 31. Żnin
 32. Żoń

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pałucki Oddział PTTK w Żninie
ul. Szkolna 16, 88-400 Żnin
tel. (0-52) 302-01-13, fax 302-07-02
http://www.paluki.pl/pttk
e-mail: pttk.znin@paluki.pl