Odznaka§ 1

Zarząd Oddziału PTTK w Ciechocinku z dniem 1 stycznia 1983 roku ustanawia Plakietkę Krajoznawczą „Przyjaciel Ciechocinka”.

§ 2

Celem Plakietki jest zachęcenie szerokich rzesz turystów-krajoznawców do poznania Ciechocinka, jego historii, zabytków, przyrody oraz walorów turystycznych najbliższych okolic.

§ 3

Plakietka jest jednostopniowa, a okres jej zdobywania – dowolny.

§ 4

Podstawą zdobycia Plakietki jest spełnienie wszystkich warunków regulaminu.

§ 5

Realizację wymogów regulaminu potwierdza się w legitymacji Plakietki.

§ 6

Do dokonywania potwierdzeń upoważnia się: instruktorów krajoznawstwa, przewodników PTTK, przodowników turystyki pieszej, wykładowców Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz organizatorów imprez krajoznawczych i kulturalno-oświatowych.

§ 7

Plakietkę weryfikuje i rejestruje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w Ciechocinku.

§ 8

Ustala się następujące warunki zdobycia Plakietki Krajoznawczej:

  1. Zwiedzenie Ciechocinka z przewodnikiem PTTK.

  2. Udział w prelekcji tematycznie związanej z Ciechocinkiem lub Kujawami.

  3. Udział w dwóch wycieczkach turystyczno-krajoznawczych w okolicy Ciechocinka.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Ciechocinku
ul. Zdrojowa 2 skr. poczt. 27
87-720 Ciechocinek
tel. (0-54) 283-31-11


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O PLAKIETCE