Odznaka Wycieczek Niedzielnych KTP ''Nasza Chata''Odznaka Wycieczek Niedzielnych ustanowiona została 4 października 1996 r. Wcześniej funkcjonowała odznaka Oddziału Miejskiego PTTK. Zdobywanie jej przez członków „Naszej Chaty” i zainteresowanie jej zdobywaniem skłoniło Zarząd Klubu do ustanowienia własnej odznaki pieszych wędrówek. I tak w roku 1996 postanowiono taką odznakę stworzyć. Z kilku projektów wybrano właśnie ten widoczny obok. Ustanowiono IX stopni odznaki, wprowadzono Regulamin jej zdobywania i już w styczniu 1997 r. wydano pierwsze odznaki.

Odznakę może zdobywać każdy, kto uczestniczy w wycieczkach KTP „Nasza Chata”. Odznaka jest metalowa, w dziewięciu stopniach: brązowa, srebrna, złota, tło czerwone, tło zielone, tło granatowe, tło żółte, tło niebieskie, tło czarne.1.      Odznaka Wycieczek Niedzielnych jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”.

2.      Odznaka ma na celu zachęcenie mieszkańców Ziemi Lubuskiej do uprawiania turystyki pieszej jak również poznawania kultury, historii, piękna krajobrazu i przyrody całej Polski.

3.      Odznakę może zdobywać każdy, kto odbył wycieczki z KTP „Nasza Chata”.

4.      Odznaka Wycieczek Niedzielnych jest odznaką metalową, wielostopniową.

5.      Normy warunkujące zdobywanie kolejnych stopni:

·        brązowa – 10 wycieczek, w tym co najmniej 9 z przejściem pieszym,

·        srebrna – 20 kolejnych wycieczek, w tym co najmniej 17 z przejściem pieszym,

·        złota – 30 kolejnych wycieczek, w tym co najmniej 25 z przejściem pieszym,

·        kolejne stopnie – po 20 kolejnych wycieczek.

6.      Odznaki można zdobywać w dowolnym czasie a po weryfikacji wykupić.

7.      Wycieczki potwierdza się pieczątką i podpisem prowadzącego wycieczkę w książeczce zdobywania odznaki.

8.      Zagubienie książeczki powoduje anulowanie wycieczek do poprzedniego stopnia odznaki, a zgubione odznaki nie będą ponownie wydawane.

9.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do KTP „Nasza Chata”.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 4 października 1996 roku.

Zarząd KTP „Nasza Chata”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”
Siedziba: Klub „U Szefa” ul. Chełmońskiego 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (0-95) 721-36-46
mobile: (+48) 692 062 151
http://ktpnaszachata.w.interia.pl
e-mail: ktpnaszachata@interia.pl