OdznakaWalne Zebranie Koła Terenowego PTTK „Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach-Zdroju dnia 17 stycznia 2016 r. podjęło uchwałę dotyczącą ustanowienia Odznaki Turystycznej „Wędruję z Dusznickim Kołem PTTK Ducha Gór Liczyrzepy”, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2016 r.

 1. Odznakę ustanowiono celem popularyzacji walorów turystycznych Dusznik-Zdroju oraz zachęcenia do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

 2. Odznakę zdobywa się poprzez potwierdzenie pieczątką lub zdjęciem (kronika wycieczek) pobytu w miejscach wyszczególnionych w książeczce.

 3. Wiek i czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 4. Ewidencję przyznanych odznak prowadzi Koło PTTK w Dusznikach-Zdroju, ul. Zdrojowa 8; środy w godzinach 16-18, od 16.O4.2016 r. Koszt odznaki 4 zł.

 5. Zdobywając odznakę należy udokumentować pobyt w niżej wymienionych miejscach:

  • Duszniki-Zdrój: Rynek, Muzeum Papiernictwa,

  • Park Zdrojowy,

  • Park nad Czarnym Stawem,

  • Jamrozowa Polana,

  • Wzgórze Rozalii,

  • Schronisko PTTK „Pod Muflonem”,

  • Podgórze – „Panderoza”,

  • Torfowisko pod Zieleńcem,

  • Góra Orlica (1084 m n.p.m.),

  • Schronisko „Orlica” w Zieleńcu.

 6. Książeczki dla zdobywających odznakę są dostępne bezpłatnie m.in. w siedzibie Koła, w Muzeum Papiernictwa, w Restauracji „Nad Czarnym Stawem”, w Schronisku PTTK „Pod Muflonem”.

Uwaga! Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

Do zobaczenia na szlaku!


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło Terenowe PTTK „Ducha Gór Liczyrzepy”
w Dusznikach-Zdroju
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zdrojowa 8, 57-340 Duszniki-Zdrój
http://www.pttk.duszniki.pl
e-mail: ktpttkduchgor@gmail.com