OTP ''Szlakami Walk Armii Krajowej'' - I stopień OTP ''Szlakami Walk Armii Krajowej'' - II stopieńKomisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, z okazji 50-rocznicy powołania AK przypadającej w 1992 r. ustanowiła okolicznościową Odznakę Turystyczną.

Celem Odznaki jest upamiętnienie walk i wszelkich form działalności konspiracyjnej AK oraz jej bezpośrednich poprzedniczek – Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej.

1.   Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat.

2.   Odznaka ma dwa stopnie: brązowy i srebrny.

3.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie pięciu dowolnie wybranych miejsc mających związek z działaniami konspiracyjnymi, akcjami bojowymi, dywersyjnymi i innymi formami walki z okupantem, prowadzonymi przez Armię Krajową.

4.   Odznakę w stopniu srebrnym może zdobywać posiadacz odznaki brązowej, po przebyciu opracowanych przez siebie lub grupowo tras wycieczkowych uwzględniających tereny walk, formowania, szkolenia lub stacjonowania oddziałów AK.

5.   Przy zdobywaniu odznak obowiązują potwierdzenia terenowe lub uzyskane od Przodowników Turystyki Pieszej PTTK.

6.   Dodatkowym warunkiem obowiązującym ubiegających się o uzyskanie odznaki w stopniu srebrnym jest udokumentowanie przebytych tras szkicami terenu, rysunkami obiektów, mapkami lub zdjęciami.

7.   Odznakę można zdobywać od stycznia 1992 r. do końca grudnia 1993 r.

8.   Odznakę przyznają wszystkie ogniwa turystyki pieszej PTTK mające uprawnienia OTP.

9.   Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Komisja Turystyki Pieszej
ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa