Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Radomiu wspólnie z Klubem Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki PTTK – „ADEPT” organizują stałą imprezę kolarską pod nazwą „Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Radomskiej”. Celem Rajdu jest rozwijanie zainteresowania i turystyki kolarskiej oraz spopularyzowanie zabytków kultury i poznania krajobrazów Ziemi Radomskiej.

OT ''Rajdu Kolarskiego Dookoła Ziemi Radomskiej''

1.      Trasa Rajdu przebiega drogami wiodącymi dookoła Ziemi Radomskiej, przez podane w załączniku do niniejszego Regulaminu.

2.      Miejscowości podane w załączniku określają trasę Rajdu, zaś miejscowości stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik Rajdu ma obowiązek swój pobyt pieczątką dowolnej instytucji z nazwą danej miejscowości.

3.      Rajd jest imprezą trwającą stale i można go rozłożyć na raty. Rajd można w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku. Należy zachować ciągłość przejechanej trasy.

4.      Przejechana trasa Rajdu może być jednocześnie zaliczona na Kolarską Odznakę (KOT) oraz inne Odznaki Kolarskie.

5.      Turyści, którzy ukończyli Rajd otrzymują odpłatnie Odznakę Rajdową wybitą w metalu w/g wzoru ustalonego przez organizatorów.

6.      Uczestnik Rajdu we własnym zakresie załatwia ubezpieczenie i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przestrzegania przepisów ochrony zabytków i przyrody.

7.      Uczestnik Rajdu po przejechaniu przewidzianej niniejszym regulaminem trasy przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na adres: Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46, kod 26-600 Radom.

8.      Kapitułę weryfikacyjną stanowią trzej pierwsi zdobywcy odznaki, będący Przodownikami Turystyki Kolarskiej w województwie radomskim.

9.      Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Radomiu.

10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.04.1996 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI

Miejscowości pogrubione są punktami, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczęci z nazwą danej miejscowości). Miejscowości pisane kursywą są zaliczane do Krajoznawczej Odznaki Województwa Radomskiego.

Miejscowości podkreślone są zaliczane do innych odznak kolarskich, takich jak Odznaka Pielgrzymia, Szlakami Zamków w Polsce, Odznaka Krajoznawcza Polski i inne.

Szydłowiec Rynek (14) Mirów (10) Mirzec (10) Jasieniec Iłżecki (10) Iłża (3) Piłatka (12) Grobowiec (8) Sienno (8) Jawor Solecki (11) Lipsko (10) Sadkowice II (3) Sadkowice I (4) Raj (2) Solec nad Wisłą (17) Chotcza Górna (7) Lucimia (9) Janowiec nad Wisłą (11) Góra Puławska (9) Wysokie Koło (2) Gniewoszów (3) Oleksów (9) Zajezierze PKP (4) Opactwo (3) Sieciechów (18) Kozienice (15) Brzóza (4) Głowaczów (9) Studzianki Pancerne (9) Magnuszew (10) Mniszew (10) Konary (10) Chynów PKP (4) Drwalew (13) Grójec (6) Belsk Duży (2) Mała Wieś (1) rez. „Modrzewina” (6) Głudna (2) Lipie (6) Błędów (5) Łęczeszyce (10) Mogielnica (7) Tomczyce (2) rez. „Tomczyce” (8) Nowe Miasto nad Pilicą (5) Małe Lęgonice (11) Odrzywół (10) Drzewica (7) Gielniów (4) Gałki (6-szlak czerwony) Huta (opis pomnika lub zdjęcie) (0.7) rez. „Puszcza u Źródeł Radomki” (4) Kurzacze (8) Gowarczów (13) Ruski Bród (7) Hucisko (9-szlak czerwony) Skłoby (3) Stefanków-cmentarz (2) Chlewiska (6) Huta (1.2 – szlak zielony) Góra Altana 408m – numer słupka wysokościowego (4.3 – szlak zielony) rez. Ciechostowice (2.5 – szlak niebieski) Majdów (8 – szlak niebieski) Cmentarz Partyzancki pod Skarbową Górą (9.3. – szlak czerwony) Szydłowiec Zamek.

Trasa Rajdu ogółem wynosi 457 km.

Powodzenia na kolarskim szlaku!

Radom, dnia 1.07.1998 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Kolarskiej
Oddział Miejski PTTK
im. ks. Jana Wiśniewskiego
26-600 Radom
ul. Romualda Traugutta 46/48
tel./fax (0-48) 362-25-26, 362-40-26