OTK ''Znam Zabrze''I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Odznaka „Znam Zabrze” zostaje ustanowiona przez Oddział Miejski PTTK w Zabrzu w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna miasta, historii, zabytków, pomników przyrody oraz popularyzacji znakowanych szlaków turystycznych.

2.     Odznakę „Znam Zabrze” ustanawia się w stopniach: Brązowym i Srebrnym oraz „Odznakę Honorową”.

3.     Odznakę Honorową przyznaje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK Zabrze.

4.     Odznakę w stopniach Brązowym i Srebrnym przyznaje Komisja Krajoznawczo-Piesza Oddziału PTTK Zabrze.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.     Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach, rajdach pieszych, kolarskich lub motorowych po Zabrzu i najbliższych okolicach.

2.     Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył:

·       7 lat – turysta pieszy,

·       12 lat – turysta kolarz,

·       16 lat – turysta motorowy względnie pasażer.

3.     Dla zdobycia odznaki w Stopniu Brązowym należy:

a.     uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK,

b.     zwiedzić jedno z muzeów Zabrza,

c.      zwiedzić pięć dzielnic miasta Zabrze na wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych – ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.

4.     Dla zdobycia odznaki w Stopniu Srebrnym należy:

a.      posiadać odznakę „Znam Zabrze” w Stopniu Brązowym,

b.      uczestniczyć w pięciu imprezach turystycznych po Zabrzu, organizowanych przez jednostki PTTK,

c.      zwiedzić Skansen Guido,

d.     przejść jeden ze szlaków turystycznych ujętych w wykazie niniejszego regulaminu dla turystów pieszych, kolarzy lub motorowych.

e.     zwiedzić pięć dzielnic miasta Zabrze i 5 okolicznych miejscowości na wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych – ujętych w wykazie niniejszego regulaminu.

5.     Odznaka „Znam Zabrze” jest zdobywana podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa i opiekunów SKKT-PTTK, którzy mają prawo potwierdzania odbytych wycieczek w książeczce odznaki.

6.     Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować w książeczce kontrolnej, którą może być jedna z książeczek odpowiedniej dyscypliny kwalifikowanej – tj. pieszej, kolarskiej, motorowej.

7.     Odznaka „Znam Zabrze” może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, MOK) i krajoznawczymi.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Odznakę „Znam Zabrze” w Stopniu Brązowym zdobywa się w ciągu roku kalendarzowego, natomiast w Stopniu Srebrnym w ciągu trzech lat kalendarzowych. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania odznak poszczególnych stopni.

2.     Honorowa Odznaka „Znam Zabrze” może być przyznana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa, ochrony przyrody, ochrony zabytków na terenie Zabrza.

3.     Dodatkowe zwiedzanie miejscowości ponad liczbę założoną do zdobycia odznaki w Stopniu Brązowym nie przechodzą do zaliczenia na odznakę w Stopniu Srebrnym.

4.     Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Weryfikacyjnej O/PTTK w Zabrzu.

5.     Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 2/03 Zarządu Oddziału PTTK w dniu 28.01.03.

IV. WYKAZ DZIELNIC MIASTA ZABRZE ORAZ OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI

Dzielnice

Miejscowości

Zabrze centrum
Biskupice
Grzybowice
Helenka
Kończyce
Maciejów
Makoszowy
Mikulczyce
Pawłów
Rokitnica
Zaborze

Borowa Wieś
Bujaków
Bytom
Chudów
Gliwice
Przyszowice
Ruda Śląska
Szałsza
Tarnowskie Góry
Wieszowa
Zbrosławice

V. WYKAZ ZNAKOWANYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ZABRZA

1.     Szlak Okrężny Wokół Gliwic: Maciejów – Park im. Powstańców Śląskich – Makoszowy (kolor żółty).

2.     Szlak Husarii Polskiej: Mikulczyce ul. Leśna – Mikulczyce – Grzybowice (kolor czerwony).

3.     Grzybowice – Rokitnica (kolor czerwony).

4.     Rowerem po mieście (szlak koloru zielonego na planie turystycznym Zabrza).

5.     Rowerem do skałek biskupickich (szlak koloru niebieskiego na planie turystycznym Zabrza).

6.     Spacer po mieście (szlak koloru błękitnego na planie turystycznym Zabrza).

7.     Trasa motorowa po Zabrzu (szlak koloru granatowego na planie turystycznym Zabrza).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Zabrzu
im. Andrzeja Jakusza
Klub Turysty, ul. Wolności 296
41-800 Zabrze
tel./fax (0-32) 271-34-27
http://www.pttk.zabrze.prv.pl