OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Celem odznaki jest popularyzowanie Masywu Ślęży, jego różnorodnych walorów turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych, postaci osób szczególnie upamiętnionych i związanych z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oraz wiedzy o ich związkach z okolicą Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i Sobótki ujętych w faktach historycznych.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI.

 1. Zasadniczym warunkiem zdobycia Odznaki jest odwiedzenie Górskiego Domu Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego na Ślęży. Podstawą jest potwierdzenie pieczątką dokumentującą odwiedziny w książeczce turystyki kwalifikowanej (OTP) lub w dowolnie prowadzonej kronice turystycznej.

 2. Potwierdzeniem pobytu może być odpowiedni certyfikat otrzymany w Górskim Domu Turysty im. Romana Zmorskiego na Ślęży.

 3. Odznakę można zdobywać równocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta niezależnie od wieku.

 5. Zaleca się przejścia turystyczne tylko i wyłącznie za znakowanymi szlakami turystycznymi prowadzącymi do Górskiego Domu Turysty na Ślęży (718 m n.p.m.).

III. WERYFIKACJA.

 1. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej – Wrocławski Klub Piechurów „Perpedes” im. dr Bronisława Turonia przy Oddziale Wrocławskim PTTK lub upoważniona jednostka organizacyjna.

 2. Odznaka jest odpłatna i można ją nabyć – po spełnieniu warunków podanych w pkt. II niniejszego regulaminu – również w Górskim Domu Turysty im. Romana Zmorskiego na Ślęży.

 3. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Wrocławskiego PTTK – WKP „Perpedes” im. Bronisława Turonia, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, tel. (0-71) 343-03-44, fax 343-67-46, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl

 2. Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK obowiązuje od 25 maja 2008 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wrocławski Klub Piechurów „Perpedes”
im. dr Bronisława Turonia
Oddział Wrocławski PTTK
Rynek-Ratusz 11/12
50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44; fax 343-67-46
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl