Odznaka   Odznaka   Odznaka
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Łomżyńskiej (Regionalnej) Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK (zwanej dalej ŁROTK) jest zachęcenie społeczeństwa do poznawania walorów geograficznych, historycznych i rekreacyjnych województwa łomżyńskiego.

 2. Łomżyńska (Regionalna) Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza została ustanowiona przez ZW PTTK w Łomży i wchodzi w życie z dniem 1988.04.29.

 3. Do ZW PTTK należy interpretacja Regulaminu ŁROTK oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

 1. O uzyskanie ŁROTK może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy Regulamin. Odznaka w 4 stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym, i złotym, może być zdobywana indywidualnie lub zbiorowo.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Na kolejne stopnie odznaki należy zdobyć:

  • na stopień popularny – 50 pkt.

  • na stopień brązowy – 100 pkt.

  • na stopień srebrny – 150 pkt.

  • na stopień złoty – 200 pkt.

 2. Odznaki: popularną i brązową można zdobywać w ciągu 1 roku, srebrną w czasie 2 lat a złotą w czasie 3 lat.

 3. Przy zdobywaniu ŁROTK nie zalicza się obiektów zwiedzanych w miejscu stałego zamieszkania z wyjątkiem obiektów zabytkowych zwiedzanych z przewodnikiem PTTK.

 4. Zwiedzane tereny i obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni Odznaki.

 5. Punkty zdobyte na ŁROTK można równocześnie zaliczać na inne odznaki turystyczne i krajoznawcze PTTK.

 6. ŁROTK w stopniu złotym może być przyznana przez ZW PTTK honorowo za wybitne zasługi i osiągnięcia w rozwoju turystyki i krajoznawstwa woj. łomżyńskiego.

 7. Załącznik nr 1 zawiera wykaz terenów i obiektów, za które można zdobywać punkty na odznakę.

III. POTWIERDZENIE I WERYFIKACJA

 1. ZW PTTK powołuje Komisję Weryfikacyjną na szczeblu wojewódzkim i oddziałowym upoważnioną do przyznawania Odznak.

 2. W przypadku gdy nie ma komisji oddziałowej ŁROTK przyznaje komisja wojewódzka.

 3. Podstawą przyznania odznaki jest książeczka ŁROTK, której wzór stanowi załącznik nr 2.

 4. Książeczka powinna być starannie i dokładnie prowadzona, zawierać rejestr i opis zwiedzanych terenów czy obiektów, zgodnie z ich wykazem zawartym w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

 5. Przebycie trasy turystycznej lub zwiedzenie obiektu czy miejscowości powinno być potwierdzone czytelnym podpisem i pieczątką. Potwierdzeniem może być również bilet wstępu, pieczątka z nazwą miejscowości, samodzielnie wykonany opis, zdjęcie itp.

Załącznik Nr 1

SPIS TERENÓW I OBIEKTÓW PUNKTOWANYCH DO
ŁOMŻYŃSKIEJ (REGIONALNEJ) ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

I. SZLAKI TURYSTYCZNE

 1. Znakowane trasy turystyczne woj. łomżyńskiego

  • Łomża – Morgownik – 20 pkt.

  • Łomża – Wizna – 20 pkt.

  • Łomża – Wizna – Strękowa Góra – 30 pkt.

  • Łomża – Stara Łomża (n. Rzeką) – Siemień Rowy (przystanek PKS) – 8 pkt.

  • Siemień Rowy (przystanek PKS) – Czerwony Bór – Wygoda – 8 pkt.

  • Łomża – Siemień (n. Rzeką) – Podgórze – Czerwony Bór – Wygoda – 20 pkt.

 2. Trasy typowe PTSM

  • Wincenta – Turośl – Nowogród – Łomża – 50 pkt.

  • Łomża – Stawiska – Rajgród – 50 pkt.

  • Ciechanowiec – Andrzejewo – 50 pkt.

 3. Szlakami Walk 18 Dywizji Piechoty

  • Łomża – Zambrów – Łątownica – Andrzejewo – 50 pkt.

 4. Trasy rowerowe

  • Łomża – Drozdowo – Strękowa Gora – Osowiec – Goniądz – 40 pkt.

  • Łomża – Jednaczewo – Szablak – Morgowniki – Jurki – Dobrylas – Cieciory – Turośl – Ptaki – Kozioł – Wincenta – Kolno – Mały Płock – Rogienice – Piątnica – Łomża – 40 pkt.

  • Łomża – Szablak – Nowogród – Jurki – Dobrylas – Ruda Skroda – Kąty – Cwaliny – Mściwuja – Mały Płock – Łomża – 25 pkt.

  • Łomża – Piątnica – Drozdowo – Wizna – Srebrowo – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty – Jeziorko – Piątnica – Łomża – 25 pkt.

  • Łomża – Jaziorko – Murawy – Dobrzyjałowo – Górki – Piątnica – Łomża – 10 pkt.

  • Łomża – Miastkowo – Czartoria – Jankowo Młodzianowo – Nowogród – Szablak – Łomża – 20 pkt.

  • Łomża – Siemień – Podgórze – Giełczyn – Zawady – Łomża – 10 pkt.

  • Łomża – Kupiski – Nowogród – Zbójna – Laski – (poza 10 woj. łomżyńskim – Gąski – Dąbrowa – Płoszyce – Kadzidło – Ostrołęka) – Miastkowo – Łomża – 50 pkt.

  • Łomża – Jeziorko – Kownaty – Jedwabne – Przytuły – Szczuczyn – Stawiski – Łomża – 25 pkt.

  • Łomża – Podgórze – Wygoda – Tabędz – Bacze Suche – Giełczyn – Łomża – 25 pkt.

  • Łomża – Piątnica – Pęza – Chludnie – Kapusta – Serwatki – Morgowniki – Nowogród – Szablak – Łomża – 20 pkt.

  • Łomża – Zambrów – Czyżew – Ciechanowiec – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – Łomża – 40 pkt.

  • Łomża – Śniadowo – Szumowo – Łętownica – Andrzejewo – Zaręby Kościelne – Nur – Ciechanowiec – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – Łomża – 60 pkt.

  • Łomża – Siemień Nowy – Rutki Kossaki – Grądy Woniecko – Strękowa Góra – Zawady – (poza woj. łomżyńskim – Tykocin – Jeżewo) – Mężenin – Rutki Kossaki – Łomża – 30 pkt.

 5. Trasy wodne

  • spływ – Rajgród – Wizna – Nowogród – 50 pkt.

  • spływ – Wincenta – Nowogród – 30 pkt.

  • spływ – Strękowa Góra – Wizna – Morgowniki – 40 pkt.

II. REZERWATY PRZYRODY

 1. Rezerwat: Czerwone Bagno – zwiedzanie z przewodnikiem – 15 pkt.

 2. Pozostałe rezerwaty woj. Łomżyńskiego – 10 pkt.

III. MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTY KRAJOZNAWCZE

 1. Muzeum i Skansen w Ciechanowcu (z przewodnikiem) – 25 pkt.

 2. Skansen w Nowogrodzie (z przewodnikiem) – 20 pkt.

 3. Muzeum w Łomży – 10 pkt.

 4. Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie – 10 pkt.

 5. Muzeum w Drozdowie – 10 pkt.

 6. Zwiedzanie Łomży (z przewodnikiem) – 15 pkt.

 7. Zwiedzanie pozostałych miast woj. łomżyńskiego – po 5 pkt. za miasto.

 8. Zwiedzanie następujących miejscowości woj. Łomżyńskiego:

  • Wizna, Strękowa Góra, Andrzejewo, Szczepankowo, Rosochate Kościelne, Wąsosz, Niedzwiadna, Czyżew, Nur, Zuzela, Grabowo, Przytuły, Zaręby Kościelne, Drozdowo, Rutki Kossaki – po 5 pkt. za miejscowość.

 9. Grodziska:

  • Stara Łomża, Wizna, Mały Płock, Swięck Strumiany – po 10 punktów.

 10. Zabytki sztuki wojskowej (forty) Piątnica, Osowiec – po 10 punktów.

 11. Cmentarze:

  • Łomża, Andrzejewo, Nowogród, Zambrów, Wola Zambrowska – po 10 punktów.

  • Pojedyncze zabytki województwa po 10 punktów.

 12. Miejsca pamięci narodowej:

  • Giełczyn k/Łomży, Jeziorko, Zambrów, Wincenta, Krasowo Cząstki, Bogusze Kosówka – po 10 punktów.

 13. Pola bitew:

  • Łomża 1863 r., Piątnica 1939 r., Nowogród 1939 r., Wizna 1939 r., Łętownica, Andrzejewo 1939 r., Rajgród 1831 r. i 1863 r. – po 10 punktów.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Adama Chętnika w Łomży
ul. Wojska Polskiego 1
18-400 Łomża
tel. (0-86) 216-47-18, fax 216-64-42
http://www.pttklomza.pl
e-mail: biuro@pttklomza.pl