''Turysta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego'' - mała  ''Turysta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego'' - duża1.      Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach za aprobatą Starosty Międzychodzkiego, ustanawia dwustopniową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Turysta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”, zwaną dalej odznaką.

2.      Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin regionu.

3.      Odznakę można zdobywać na terenie gmin z województwa wielkopolskiego: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków i Międzychód oraz gmin z województwa lubuskiego: Pszczew i Przytoczna, tj. regionu zwanego w niniejszym regulaminie także Pojezierzem Międzychodzko-Sierakowskim.

4.      Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

5.      Czas spełnienia wymagań dla zdobycia każdego ze stopni odznaki nie może przekroczyć 3 lat, licząc od daty spełnienia pierwszego wymogu.

6.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zdobywającego dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana kronika z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów, bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

7.      Warunkiem zdobycia odznaki I stopnia (małej) jest:

a.     przebycie pieszo, rowerem lub konno minimum 15 km szlaków turystycznych biegnących przez teren pojezierza lub przepłynięcie kajakiem 10-kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora, lub też zamiennie spędzenie 3 dni w regionie na wycieczkach turystyki motorowej,

b.     zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

8.      Warunkiem zdobycia odznaki II stopnia (dużej) jest:

a.     spędzenie minimum 5 dni na wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego,

b.     udział w wycieczce, rajdzie, zlocie lub innej imprezie PTTK na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego lub spędzenie dalszych 3 dni na wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na terenie Pojezierza,

c.      przebycie pieszo, rowerem lub konno kolejnych odcinków szlaków turystycznych biegnących przez teren Pojezierza o łącznej długości 25 km lub przepłynięcie kajakiem 15-kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,

d.     zwiedzenie dalszych 15 obiektów krajoznawczych z zamieszczonego wykazu.

9.      Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm określonych w pkt. 7 i 8 osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.

10. Odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Szamotułach oraz upoważnione ogniwa PTTK z terenu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. W skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić przedstawiciel kadry programowej PTTK – przodownik lub instruktor.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach.

WYKAZ OBIEKTÓW ZALECANYCH DO POZNANIA
NA TERENIE POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO

Lp.

Miejscowość

Obiekt

1.

Białokosz

Pałac

2.

Chalin

Ścieżka dydaktyczna „Jary Chalińskie”

3.

Chalin

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

4.

Chrzypsko Małe

Most na linii kolejowej Szamotuły – Międzychód

5.

Chrzypsko Wielkie

Kościół p.w. Św. Wojciecha

6.

Dormowo

Dawny młyn wodny

7.

Goraj

Kościół p.w. Trójcy Świętej

8.

Grobia

Góra Głazów – punkt widokowy

9.

Kamionna

Kościół p.w. Narodzenia N.M.P.

10.

Kolno

Grodzisko

11.

Kolno

Rezerwat „Kolno Międzychodzkie”

12.

Kwilcz

Kościół p.w. Św. Michała

13.

Kwilcz

Pałac

14.

Lutom

Diabelski Kamień

15.

Lutom

Kościół p.w. Św. Andrzeja

16.

Łężeczki

Punkt widokowy

17.

Międzychód

Muzeum Regionalne

18.

Międzychód

Zabudowa ul. Rynkowej

19.

Orzeszkowo

Dawny cmentarz kalwiński

20.

Pszczew

Muzeum – Dom Szewca

21.

Pszczew

Skansen pszczelarski

22.

Pszczew

Wysoka Góra – punkt widokowy

23.

Rokitno

Kościół p.w. MB Rokitniańskiej

24.

Rozbitek

Pałac

25.

Sieraków

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

26.

Sieraków

Rezerwat przyrody „Buki nad Jeziorem Lutomskim”

27.

Sieraków

Muzeum – Zamek Opalińskich

28.

Sieraków

Stado Ogierów

29.

Stołuń

Głaz z tablicą upamiętniającą Leona Pineckiego

30.

Śrem

Jezioro Śremskie

31.

Śródka

PałacPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl