Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Twierdza Kraków” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą ustanowioną w 2002 r. przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie na podstawie § 21 punkt 9 Statutu Oddziału w celu popularyzacji historii powstania Twierdzy Kraków, ludzi i miejsc z nią związanych, jej dziejów, z uwzględnieniem roli jaką spełniała w czasie I wojny światowej.

 2. Twierdza Kraków to jedna z najlepiej zachowanych fortyfikacji dziewiętnastowiecznej Europy, to zespół ponad 130 niemal kompletnych obiektów i budowli obronnych. To także, szerzej nieznane, dwie bitwy o Kraków stoczone w listopadzie i grudniu 1914 r., w których łącznie poległo ponad 60 tys. żołnierzy, w tym wielu Polaków walczących w armiach zaborczych. Był to punkt zwrotny w działaniach wojennych na froncie wschodnim. Na przedpolach twierdzy, w całej Małopolsce, zachowały się liczne ślady tych walk, które są godne poznania i upamiętnienia.

 3. Odznaka jest trzystopniowa. Wszystkie stopnie odznaki – brązowy, srebrny i złoty – tłoczone są w metalu; kształtem i symboliką nawiązują do odznak pamiątkowych z okresu I wojny światowej.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej i odznakami krajoznawczymi.

 6. Odznakę w stopniu brązowym można zdobywać dwoma sposobami:

  1. zbiorowo:

   • poprzez dwukrotny udział w Rajdzie „Szlakiem Twierdzy Kraków” organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, potwierdzony certyfikatem.

  2. indywidualnie:

   • poprzez zwiedzenie co najmniej 25 obiektów fortecznych lub koszarowych Twierdzy Kraków. Podstawą weryfikacji odznaki brązowej zdobywanej indywidualnie jest dzienniczek prowadzony w dowolnej formie, w którym powinny znajdować się: dane personalne z adresem, daty wycieczek z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki (może być z pobliskiego obiektu), fotografii, szkicu obiektu lub podpisem przewodnika. Dzienniczek wycieczek stanowi własność zdobywającego i po weryfikacji zostanie zwrócony,

   • wykaz obiektów wraz z opisem zawiera m.in. przewodnik: Henryk Łukasik, Andrzej Turowicz, Twierdza Kraków – znana i nieznana, t. 1-3, Wyd. Arkadiusz Wingert.

 7. Wyższe stopnie odznaki zdobywa się tylko poprzez uczestnictwo w wycieczkach zbiorowych, w ramach Rajdu „Szlakiem Twierdzy Kraków”.

  1. Odznakę w stopniu srebrnym można zdobyć biorąc udział w 7 rajdach potwierdzonych certyfikatami.

  2. Odznakę w stopniu złotym można zdobyć biorąc udział w 12 rajdach potwierdzonych certyfikatami.

  3. Certyfikaty uzyskane przy zdobywaniu stopni niższych zalicza się do zdobywania stopni wyższych.

 8. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w ochronę i popularyzację Twierdzy Kraków, Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie może przyznać odznakę honorowo.

 9. Weryfikacja odznak następuje raz w roku, w IV kwartale.

 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zespołu weryfikującego odznakę. Jego siedzibą jest Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków, tel. (0-12) 613-44-75.

 11. Zmodyfikowany regulamin został uchwalony 21.12.2005 r. przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema
ul. Mikołaja Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków
tel. (26) 113-12-00, fax (26) 113-12-01
http://owpttkkrakow.pl
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl