Odznaka 1. Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem, Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ustala Odznakę Turystyki Kolarskiej „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411”.

 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta (indywidualnie lub w grupie), który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

 3. Warunki uzyskania odznaki:

  • Przejechanie trasy: Czerwińsk – Lidzbark Welski – Kurzętnik – Działdowo – Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Morąg – Dzierzgoń – Malbork – Kwidzyn – Radzyń Chełmiński – Golub Dobrzyń;

  • Zwiedzenie muzeów: Bitwy Grunwaldzkiej, Warmii i Mazur (Olsztyn), zamku w Malborku;

  • Uzyskanie potwierdzeń zgodnie z zasadami KOT w oddzielnej „Książeczce wycieczek kolarskich” lub na odrębnym arkuszu potwierdzeń;

  • Przejechanie trasy w trakcie jednej wielodniowej wycieczki, zgodnie z podanym kierunkiem i kolejnością.

 4. Odznakę przyznają regionalne rady turystyki kolarskiej oraz – mające pisemne upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej.

 5. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r. W regulaminie uwzględniono zmianę pkt. 4 wprowadzoną przez ZG PTTK w dniu 29 października 1994 r.

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF