I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OTK ''Szlakami Powstań Śląskich''

1.     Odznaka jest dwustopniowa przeznaczona głównie dla turystów pieszych, ale można ją również zdobywać w czasie wycieczek kolarskich.

2.      Celem odznaki jest upamiętnienie bohaterstwa powstańców śląskich, miejsc związanych z walką o odzyskanie Śląska, plebiscytem, powstaniami i działalnością Związku Polaków w Niemczech.

3.      Odznakę przyznaje Oddział PTTK w Bytomiu oraz oddziałowe kluby i komisje turystyki pieszej.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wycieczek pieszych oraz rowerowych organizowanych przez ogniwa PTTK.

2.      Odznakę zdobywa się po przebyciu tras zaproponowanych w rozdz. III.

3.      Kierunek przejścia szlaku jest dowolny.

4.      Odznakę zdobywa się wg kolejności stopni. Wyższy stopień odznaki można zdobywać po spełnieniu warunków stopnia niższego.

5.      Punktów do wyższego stopnia nie można zdobywać na tym samym odcinku szlaku.

6.      Dowodem odbycia wycieczek jest potwierdzenie w książeczce wycieczek pieszych i kolarskich. Na wycieczkach zbiorowych potwierdzić mogą przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki pieszej i kolarskiej.

7.      Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 rok życia i spełniają warunki niniejszego Regulaminu.

III. PROPOZYCJA TRAS I PUNKTACJA

1.      Szlak Powstańców Śląskich (kolor niebieski) Bytom – Gliwice dł. 184,2 km

·       Bytom PKP 0,0 (184,2)

·       Bytom cmentarz komunalny 2,0 (182,2)

·       Piekary Śląskie – Pod Lipami 4,8 (179,4)

·       Piekary Śląskie Osiedle Wyzwolenia 6,7 (177,5)

·       Radzionków – Rojca PKP 10,5 (173,7)

·       Bytom Osiedle – Witor MPK 12,1 (172,1)

·       Bytom – Park Waryńskiego 13,5 (170,7)

·       Bytom Blachówka 16,5 (167,7)

·       Rezerwat Seget 19,0 (165,2)

·       Tarnowskie Góry Repty Nowe 20,3 (163,9)

·       Tarnowskie Góry Repty Stare 21,3 (162,9)

·       Sztolnia Czarnego Pstrąga 23,0 (161,2)

·       Wilkowice MPK 26,5 (157,7)

·       Zbrosławice PKM 29,6 (154,6)

·       Kamieniec PKP 33,1 (151,1)

·       Kamieniec kościół 34,5 (149,7)

·       Karchowice PKM 37,5 (146,7)

·       Srocza Góra 43,2 (141,0)

·       Pniów pałac 46,3 (137,9)

·       Pisarzowice 51,6 (132,6)

·       Toszek rynek 54,3 (129,9)

·       Dąbrówka Toszecka PKS 62,5 (121,7)

·       Jemielnica PKS 72,7 (111,5)

·       Strzelce Opolskie rynek 83,6 (100,6)

·       Szymiszów PKS 87,6 (96,6)

·       Kalinowice 91,5 (92,7)

·       Góra Św. Anny 102,7 (81,5)

·       Leśnica 106,7 (77,5)

·       Raszowa 111,6 (72,6)

·       Kędzierzyn (Pogorzelec) 121,4 (62,8)

·       Bierawa 132,6 (51,6)

·       Dziergowice PKP 138,9 (45,3)

·       Kotlarnia 148,9 (35,3)

·       Łącza PKS 157,1 (27,1)

·       Sierakowice 162,6 (21,6)

·       Rachowice PKS 166,1 (18,0)

·       Kozłów 170,9 (13,3)

·       Brzezinka 172,8 (11,4)

·       Stare Gliwice 178,1 (6,1)

·       Gliwice PKP 184,2 (0,0)

2.      Szlak Powstań Śląskich (kolor zielony) Woźniki – Dobrodzień dł. 73,7 km

·       Woźniki PKS 0,0 (73,7)

·       Dąbrowa Wielka 8,2 (65,5)

·       Dąbrowa Mała 10,1 (63,6)

·       Kolonia Woźnicka 11,2 (62,5)

·       Kalety Miotek PKS 16,6 (57,1)

·       Kalety Kuczów 18,0 (55,7)

·       Kalety Truszczyca 20,2 (53,5)

·       Kalety PKP 23,6 (50,1)

·       Dubiele 27,5 (46,2)

·       Koszęcin PKP 33,1 (40,6)

·       Koszęcin PKS 34,5 (39,2)

·       Leśniczówka Potępowe 39,2 (34,5)

·       Piłka 41,1 (32,6)

·       Lubliniec plac Stalmacha 48,7 (25,0)

·       Lubliniec PKP 49,9 (23,8)

·       Lubliniec PKS 55,3 (18,4)

·       Łagiewniki Wielkie 59,2 (14,5)

·       Gwoździany 65,0 (8,7)

·       Bąki 69,5 (4,2)

·       Dobrodzień rynek 73,7 (0,0)

3.      Szlak Trzeciego Powstania Śląskiego (kolor czerwony) Kędzierzyn – Jasiona dł. 48 km

·       Kędzierzyn 0,0 (48,0)

·       Sławięcice 11,8 (36,2)

·       Ujazd 18,8 (29,2)

·       Zimna Wódka 25,9 (22,1)

·       Poręba 36,4 (11,6)

·       Góra Św. Anny 39,3 (8,7)

·       Żyrowa 42,4 (5,6)

·       Jasiona 48,0 (0,0)

4.      Szlak Powstań Śląskich (kolor czerwony) Godów – Szeroka dł. 18,4 km

·       Godów PKP 0,0 (18,4)

·       Gołkowice PKS 3,6 (14,8)

·       Szotkowice PKM 8,4 (10,0)

·       Moszczenica PKM 9,1 (9,3)

·       Jastrzębie Zdrój 11,4 (7,0)

·       Jastrzębie Zdrój PKP 12,4 (6,0)

·       Jastrzębie Górne 14,3 (4,1)

·       Dubielec 17,6 (0,8)

·       Szeroka kościół 18,4 (0,0)

5.      Punktacja za zwiedzanie miast i miejscowości oraz zdobywanie odznak

·       Gliwice, Góra Św. Anny – po 10 pkt.

·       Ujazd, Woźniki, Strzelce Opolskie, Pyskowice, Toszek, Bytom – po 5 pkt.

Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy uzyskać 60 pkt.

Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy uzyskać 150 pkt.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Odznakę można zdobywać od dnia 5 lipca 2001 r.

2.      Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Bytomiu.

3.      Regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Bytomiu z dnia 5 lipca 2001 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. S. Lachowicza
ul. Żołnierza Polskiego 13
41-902 Bytom
tel. (0-32) 281-62-03
http://bytom.pttk.pl