OTK ''Szlakiem Grodów Czerwieńskich'' - brązowa OTK ''Szlakiem Grodów Czerwieńskich'' - srebrna OTK ''Szlakiem Grodów Czerwieńskich'' - złota1.   Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Grodów Czerwieńskich”, ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

2.   Celem ustanowienia Odznaki jest promocja regionu, na którym są usytuowane pozostałości Grodów Czerwieńskich.

3.   Terenem zdobywania odznaki jest historyczny obszar Grodów Czerwieńskich w granicach Polski.

4.   Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.

5.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

6.   Odznakę zdobywać mogą osoby, które ukończyły 7 rok życia.

7.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana Kronika Krajoznawcza Odznaki z danymi personalnymi ubiegającego się o odznakę, adresem zamieszkania i przynależnością do Towarzystwa.

8.   Czas spełnienia wymagań dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

9.   Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejscowości (lub okolic tych miejscowości) wymienionych w załączniku gdzie występują pozostałości Grodów Czerwieńskich:

·    na stopień brązowy należy zwiedzić 5 miejscowości,

·    na stopień srebrny należy zwiedzić 10 miejscowości,

·    na stopień złoty należy zwiedzić 15 miejscowości.

Obowiązkowo należy zwiedzić miejscowości, w których znajdują się najlepiej zachowane pozostałości Grodów Czerwieńskich: Chełm, Czermno, Przemyśl, Sąsiadka w dowolnym stopniu odznaki.

10. Wymienione obiekty należy potwierdzić pieczęcią miejscowości, lub najbliższego miejsca obiektu, wykonaniem zdjęcia ubiegającego się o odznakę na tle obiektu, kasetą wideo lub CD-romem, ewentualnie pieczęcią kadry programowej PTTK.

11. Obiekty raz zaliczone na dany stopień odznaki nie mogą być powtarzane na inny stopień.

12. Odznakę weryfikuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6, tel. (0-82) 565-59-67, mobile (+48) 507-324-323, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

13. Odznaka jest odpłatna i można ją zakupić w siedzibie Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

14. Interpretacja powyższego Regulaminu odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.>

15. Regulamin Odznaki wchodzi w życie z dniem 01.02.2006 r.

ZAŁĄCZNIK
Wykaz Grodów Czerwieńskich:

Lp.

Miejscowość

Gmina

Powiat

1.

Aleksandrówka

Sawin

chełmski

2.

Andrzejów

Kamień

chełmski

3.

Bieławin

Chełm

chełmski

4.

Bondyrz

Adamów

zamojski

5.

Busieniec

Białopole

chełmski

6.

Busówno

Wierzbica

chełmski

7.

Chełm

Chełm

chełmski

8.

Cieszanów

Cieszanów

lubaczowski

9.

Czermno

Tyszowce

tomaszowski (lubelski)

10.

Czerniczyn

Hrubieszów

hrubieszowski

11.

Czułczyce

Sawin

chełmski

12.

Ewopole

Trawniki

świdnicki

13.

Grabowiec

Grabowiec

zamojski

14.

Gródek n/Bugiem

Hrubieszów

hrubieszowski

15.

Guciów

Zwierzyniec

zamojski

16.

Husynne

Hrubieszów

hrubieszowski

17.

Horodło

Horodło

hrubieszowski

18.

Horodyszcze

Chełm

chełmski

19.

Hrubieszów

Hrubieszów

hrubieszowski

20.

Jurów

Jarczów

tomaszowski (lubelski)

21.

Kanie

Rejowiec Fabryczny

chełmski

22.

Kukawka

Wojsławice

chełmski

23.

Kumów

Leśniowice

chełmski

24.

Kosmów

Hrubieszów

hrubieszowski

25.

Kryłów

Mircze

hrubieszowski

26.

Lipsko

Zamość

zamojski

27.

Lubaczów

miasto

lubaczowski

28.

Majdan Górny

Tomaszów Lubelski

tomaszowski (lubelski)

29.

Nowy Majdan

Wojsławice

chełmski

30.

Ochoża

Wierzbica

chełmski

31.

Posadów

Telatyn

tomaszowski (lubelski)

32.

Przemyśl

Przemyśl

przemyski

33.

Przewodów

Dołhobyczów

hrubieszowski

34.

Sajczyce

Sawin

chełmski

35.

Sąsiadka

Sułów

zamojski

36.

Siedliszcze

Siedliszcze

chełmski

37.

Skibice

Grabowiec

zamojski

38.

Stołpie

Chełm

chełmski

39.

Strzyżów

Horodło

hrubieszowski

40.

Susiec

Susiec

tomaszowski (lubelski)

41.

Szczebrzeszyn

miasto

zamojski

42.

Tarnów

Wierzbica

chełmski

43.

Terebin

Werbkowice

hrubieszowski

44.

Uchanie

Uchanie

hrubieszowski

45.

Uhrusk

Wola Uhruska

włodawski

46.

Wereszczyn

Urszulin

włodawski

47.

Wereszyn

Mircze

hrubieszowski

48.

Włodawa

Włodawa

włodawski

49.

Wólka Złojecka

Nielisz

zamojskiPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl