Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz”

Obiekty i miejsca pamięci na trasach Marszu Śmierci 1945 r.

(poza miejscami na trasie z załącznika 1 – Oświęcim, Miedźna, Pszczyna, Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Mszana, Wodzisław Śląski)

I. Wariant trasy: Pszczyna – Suszec – Żory – Świerklany – Marklowice – Wodzisław Śląski.

Miejscowość

Obiekt/miejsce

Lokalizacja

Suszec, las „Łęg”

mogiła zbiorowa, urna i pomnik

w lesie pomiędzy Suszcem a Branicą, ok. 200 m. od szosy

Rudziczka*

gablotka, sztandar, eksponaty

szkoła podstawowa – biblioteka i korytarz

Żory

mogiła z pomnikiem

cmentarz przy ul. Osińskiej i Smutnej

Świerklany Dolne

mogiła z pomnikiem

cmentarz przy kościele

Marklowice

mogiła z pomnikiem

ul. Cmentarna w pobliżu ul. Wyzwolenia, cmentarza i kościoła

*Nieobowiązkowo

II. Przykładowe inne trasy ewakuacyjne:

  1. Oświęcim – Tychy – Mikołów – Gliwice.

  2. Jaworzno – Siemianowice – Chorzów (lub Bytom i Zabrze) – Gliwice – Strzelce Opolskie – Blachownia Śląska – w kierunku Dolnego Śląska.

  3. Leszczyny Rzędówka – Kamień – Książenice – Rybnik – Racibórz – Kietrz – kierunek Dolnego Śląska.

Przykładowe miejsca pamięci do tras II.

Miejscowość

Obiekt/miejsce

Lokalizacja

Baborów

tablica pamięci

ściana dawnego ratusza, budynek nr 2, ul. Ratuszowa 2

Bieruń Stary

mogiła zbiorowa z pomnikiem

cmentarz przy drewnianym kościele św. Walentego

Bodzanów

mogiła zbiorowa

cmentarz parafialny

Borowa Wieś

mogiła zbiorowa

cmentarz parafialny

Charbielin

mogiła zbiorowa

cmentarz parafialny

Gliwice

pomnik i mogiły zbiorowe

cmentarz centralny, ul. Kozielska

Gliwice

pomnik nagrobek

cmentarz żydowski, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 14,
wejście przez „Dom Pamięci Żydów Górnośląskich”

Głuchołazy

mogiła zbiorowa i pomnik

cmentarz komunalny ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

Goleszów

Izba Pamięci Podobozu Golleschau

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Cieszyńska 25

Goleszów

tablica pamięci

lasek Dębowiec

Górki Śląskie

mogiła zbiorowa, płyta z inskrypcją

cmentarz, ul. Ofiar Oświęcimskich

Jejkowice

mogiła zbiorowa, pomnik, tablice

cmentarz parafialny

Kałków, gm. Otmuchów

tablica pamięci

cmentarz

Konradów

tablica na głazie

cmentarz parafialny

Kończyce Wielkie

mogiła zbiorowa

ul. Kościelna

Książenice

mogiła zbiorowa

cmentarz, ul. ks. Jana Pojdy

Książenice

tablica „Strażnicy Pamięci”

prywatna posesja p. Jurytko, ul. Lasoki 5

Leszczyny

krzyż drewniany

skraj lasu obok torów kolejowych, ok. 400 m od pomnika
(z pozycji poniżej) w lewo

Leszczyny

pomnik, tablica

ul. Dworcowa, park vis a vis dworca PKP

Lyski

mogiła zbiorowa, tablica i krzyż

ul. gen. Władysława Sikorskiego (droga w kierunku
Raciborza)

Łączki

tablica na głazie

skraj lasu za wsią w kierunku Iławy

Mikołów

mogiła zbiorowa, pomnik

ul. Konstytucji 3 Maja, przed cmentarzem żydowskim

Mikołów (Mokre Goj)

mogiła zbiorowa, tablica pamięci

lasek Hanusa na trasie prowadzącej do Gliwic

Polski Świętów

mogiła zbiorowa

cmentarz

Prudnik

mogiła zbiorowa, pomnik

cmentarz komunalny, ul. Tadeusza Kościuszki 19

Racławice Śląskie

tablica pamiątkowa

szkoła podstawowa, ul. Zwycięstwa 21

Raszczyce

mogiła zbiorowa z tablicą

na południe od wsi, prywatna posesja przy bocznej
drodze od ul. Rybnickiej, na polu tzw. „Kierchówku”

Rybnik (Kamień)

pomnik z tablicami

w pobliżu parkingu obok MOSiR-u

Rybnik (Kamień,
przysiółek Młyny)

tablica informacyjna „Strażnicy Pamięci”
oraz metalowa tabliczka na drzewie

na sośnie przy leśnej drodze do Rybnika, oddział 144
leśnictwa Wielopole, ul. Hotelowa (w lesie)

Rybnik (Wielopole)

pomnik na mogile zbiorowej

las za rzeką Ruda, za MOSiR-em, w pobliżu starego
cmentarza szpitala psychiatrycznego

Rybnik

pomnik oraz urny z prochami ofiar
obozu Auschwitz

w niedużej dolince, pomiędzy stadionem a MOSiR-em,
ul. Gliwicka

Rybnik (Rybnicka Kuźnia)

krzyż, pomnik (nowy z 1960 r.)

rozwidlenie ul. Maksymiliana Marii Kolbego i Kuźnickiej

Rybnik (Rybnicka Kuźnia)

tablica na kamieniu

przed budynkiem szkolnym, ul. Rybacka

Stary Las

mogiła zbiorowa

cmentarz

Wilcza

mogiła zbiorowa

cmentarz, ul. Stawowa

Zwonowice

pamiątkowa płyta w miejscu
pierwotnego pochówku

w lesie po prawej stronie szosy do Suminy, oddział 89g
leśnictwa Zwonowice

Żytna

obelisk z godłem narodowym

przy remizie OSP

  1. Trasy z różnych filii (oddziałów) obozu – przy zakładach przemysłowych Śląska:

    1. do Gliwic, np. z Althammer w Starej Kuźni koło Halemby, z Bobrku koło Oświęcimia, z Wesołej koło Mysłowic, z Günthergrube w Lędzinach, z Hindenburgu w Zabrzu, z Hubertushütte w Łagiewnikach, z Oświęcimia Monowic;

    2. do Wodzisławia Śląskiego, np. z Charlottengrube w Rydułtowach, z Golleschau w Goleszowie, z Trzebini przez Oświęcim, z Tschecchowitz Vacuum w Czechowicach-Dziedzicach;

    3. inne trasy niewymienione powyżej.


Pobierz załączniki do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF