OKT ''Szlakiem Drewnianych Cerkiewek Zamojszczyzny''1.      Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o drewnianych cerkiewkach Zamojszczyzny, ich historii i teraźniejszości.

2.      Odznaka jest jednostopniowa. Mogą ją zdobywać turyści po ukończeniu 8 roku życia podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony. Należy zwiedzić 15 cerkwi drewnianych spośród 29 występujących na terenie Zamojszczyzny.

3.      Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie książeczki turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonej Kroniki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenia pobytu wymienionych w Regulaminie (załącznik) miejscowościach, w których znajdują się drewniane cerkwie, należy dokonać dowolną (firmy, sklep itp.) pieczęcią w treści której jest nazwa miejscowości.

4.      Weryfikacji dokonuje i przyznaje odznakę Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm 6, tel. (0-82) 565-59-67, mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

5.      Zwrot zweryfikowanych książeczek (Kronik) oraz odznakę następuje przesyłką poleconą za zaliczeniem pocztowym. Do przesyłki pocztowej poleconej należy dołączyć kopertę zwrotną z kompletem znaczków pocztowych – odpowiadających wadze przesyłki.

6.      Odznaka została ustanowiona przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2005 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz miejscowości, w których znajdują się cerkwie drewniane: Budynin, Dłużniów, Gdeszyn, Horodło, Hrebenne, Jarczów, Korczyn, Liski, Lipiny Górny, Majdan Stary, Myców, Niewirków, Potoczek, Śniatycze, Sulimów, Szewnia Dolna, Szpikłosy, Tarnoszyn, Teniatyska, Terebin, Trzęsiny, Werbkowice, Wierzbica, Zubowice, Żółkiewka.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl