Odznaka   Odznaka   Odznaka§ I

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Regionu Słupskiego jest kontynuacją Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Województwa Słupskiego ustanowionej w dniu 27 maja 1988 r. przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku na wniosek Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Słupsku.

§ II

Celem ustanowienia odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo-turystycznych oraz poznawanie zabytków kultury i wartościowych obiektów przyrodniczych Regionu Słupskiego.

§ III

Miejscem zdobywania Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Słupskiego jest Ziemia: Słupska, Bytowska, Człuchowska, Lęborska, Sławieńska oraz Miastecka; teren obecnych powiatów: słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego oraz fragment powiatu sławieńskiego.

§ IV

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

§ V

Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty. Obowiązuje kolejność zdobywania poszczególnych stopni, okres zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

§ VI

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów – zwiedzenie i poznanie określonej ilości obiektów wymienionych poniżej wg załączników nr 1, 2, 3, 4.

Obiekty i zadania

Odznaka>

Brązowa

Srebrna

Złota

Muzea

1

2

4

Miejscowości

4

8

16

Obiekty przyrodnicze

3

6

12

Wycieczki szlakami Regionu Słupskiego

20 km

50 km

100 km

Co najmniej na terenie ()* powiatów (2)* (3)* (5)* Obiekty zwiedzane na pierwszy stopień odznaki nie mogą być ponownie zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

§ VII

Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek, w którym należy zbierać potwierdzenia (pieczątki, zdjęcia, bilety) stwierdzające pobyty lub przebycie trasy.

§ VIII

Za wybitne zasługi w rozwoju i popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie „Regionu Słupskiego” może być przyznana Odznaka w stopniu złotym bez konieczności spełnienia wymogów niniejszego regulaminu.

§ IX

Odznaki weryfikuje i przyznaje, działająca przy RO PTTK w Słupsku, Komisja Krajoznawcza.

§ X

Regulaminy i odznaki są do nabycia w biurze Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk, tel. (0-59) 842-50-12 tel./fax (0-59) 842-29-02.

§ XI

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej PTTK w Słupsku.

§ XII

Znowelizowany na wniosek Komisji Krajoznawczej RO PTTK w Słupsku niniejszy regulamin, został zatwierdzony przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku w dniu 27.04.2006 r.

Załącznik nr 1 – Wykaz muzeów

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Zachodniopomorskie w Bytowie

Muzeum Regionalne w Człuchowie

Muzeum Archeologiczne w Lęborku

Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie

Skansen etnograficzny w Klukach

Muzeum Ziemi Usteckiej w Ustce

Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

Załącznik nr 2 – Wykaz miejscowości

 1. Białogarda

 2. Brzeźno Szlacheckie

 3. Bytów

 4. Człuchów

 5. Czołpino

 6. Czarne

 7. Debrzno

 8. Dębnica Kaszubska

 9. Gałęźnia Mała

 10. Gardna Wielka

 11. Jarosławiec

 12. Jasień

 13. Kluki

 14. Krępa Kaszubska

 15. Lębork

 16. Łeba

 17. Miastko

 18. Parchowo

 19. Przechlewo

 20. Rekowo

 21. Sławno

 22. Słupsk

 23. Smołdzino

 24. Sominy

 25. Studzienice

 26. Swołowo

 27. Ustka

 28. Warcino

Załącznik nr 3 – Wykaz obiektów przyrodniczych

Parki Narodowe: Słowiński Park Narodowy

Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Obszary Chronionego Krajobrazu:

Rezerwaty przyrody

Powiat bytowski:
„Grodzisko Borzytuchom”, „Ostrów Trzebielski”, „Gołębia Góra”, „Jezioro Orle”, „Bukowa Góra nad Pysznem”, „Jezioro Smołowe”, „Jezioro Głęboczko”, „Jezioro Kamień”, „Las nad Jeziorem Mędrzechowskim”, „Jeziorka Chojnickie”, „Jezioro Małe i Duże Sitno”, „Jezioro Cechyńskie Małe”, „Gniazda Orła Bielika”, „Torfowisko Zieliń Miastecki”.

Powiat człuchowski:
„Dolina Gwdy”, „Jezioro Krasne”, „Jezioro Sporackie”, „Bagnisko Niedźwiady”, „Jezioro Bardze Małe”, „Przytoń”, „Sosny”, „Osiedle Kormoranów”, „Mirachowo”, „Bocheńskie Błoto”, „Jezioro Cęgi Małe”, „Międzybórz”, „Cisy w Czarnem”.

Powiat lęborski:
„Mierzeja Sarbska”, „Las Górowski”, „Nowe Wicko”.

Powiat słupski:
„Bagna Izbickiem”, „Wierzchocińskie Jałowce”, „Torfowiska Pobłockie”, „Rowokół”, „Torfowisko Potoczek”, „Jezioro Modła”, „Grodzisko Runowo”, „Buczyna nad Słupią”.

Fragment powiatu sławieńskiego:
„Janiewickie Bagno”, „Sławieńskie Dęby".

Załącznik nr 4 – Szlaki turystyczne PTTK w Regionie Słupskim

Szlaki spacerowe:

Kolor: zielony PM – 1501z, długość 18 km, Rowy – Jezioro Dołgie Małe – brzeg morza – Rowy

Kolor: niebieski, PM – 1509 n, dł. 4,5 km, Czołpino – brzeg morza – Wydma Czołpińska – latarnia morska – Czołpino

Kolor: zielony, PM – 1506 z, długość 18 km, Stara Łeba – brzeg morza – Łącka Góra – Rąbka – Łeba – Stara Łeba

Szlaki łącznikowe, kolor czarny:

PM – 1503 s, długość 4,5 km Gardna Wielka – Jez. Gardno – szlak „Nadmorski”

PM – 1504 s, długość 3 km, Smołdziński Las – Czołpino

PM – 1505 s, długość 4 km, Smołdzino – szlak „Nadmorski”

PM – 1507 s, długość 1 km Rąbka (brama SPN) – brzeg morza

PM – 1508 s, długość 0,8 km, Rąbka (wyrzutnia rakiet V2) – brzeg morza

PM – 1510 s, długość 1,5 km, Jezioro Dołgie Wielkie – brzeg morza

PM – 1519 s, długość 1 km, Jezioro Gardno – brzeg morza

PM – 1520 s, długość 0,8 km, Rowy – brzeg morza


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk
tel. (59) 842-50-12, fax 842-29-02
http://www.slupsk.pttk.pl
e-mail: poczta@slupsk.pttk.pl