1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Regionu Piotrkowskiego ma na celu:

  • popularyzacje walorów turystyczno-krajoznawczych regionu, ukazanie historii, zabytków przeszłości, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej,

  • jest ona kontynuatorką Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piotrkowskiej Oddziału PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 2. Odznakę można zdobyć na terenie województwa po ukończeniu 11 roku życia w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

 3. Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota.

 4. Odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK na terenie województwa piotrkowskiego, natomiast srebrną i złotą Zarząd Wojewódzki PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.

 5. Warunki zdobycia odznaki:

  1. Brązowa – okres zdobywania w/w odznaki wynosi 2 lata.

   1. Przebycie 7 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej na terenie województwa piotrkowskiego i zdobycie dziennie co najmniej 10 pkt. w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

   2. Zwiedzenie 2 muzeów na terenie województwa.

   3. Uczestnictwo minimum w 1 rajdzie organizowanym przez PTTK na terenie województwa.

   4. Zwiedzenie 10 miejscowości wg załączonego spisu.

  2. Srebrna – okres zdobywania w/w odznaki wynosi 4 lata.

   1. Posiadanie brązowej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.

   2. Przebycie 15 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej, w tym 2 wycieczki 2-dniowe.

   3. Zwiedzenie pozostałych muzeów na terenie województwa.

   4. Uczestnictwo co najmniej w 3 rajdach organizowanych przez PTTK w województwie piotrkowskim.

   5. Zwiedzenie następnych 20 miejscowości wg spisu.

   6. Posiadanie dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK w stopniu minimum małym srebrnym.

  3. Złota.

   1. Posiadanie srebrnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.

   2. Zwiedzenie pozostałych miejscowości wg spisu.

   3. Przedłożenie opracowania krajoznawczego dotyczącego województwa piotrkowskiego w dowolnej formie na temat uzgodniony z Komisją Krajoznawczą.

 6. Zdobywając punkty na odznakę turystyczno-krajoznawczą województwa można jednocześnie zdobywać odpowiednią odznakę turystyki kwalifikowanej.

 7. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1.01.1999 r.

 8. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI

 1. Bąkowa Góra – gmina Ręczno
 2. Bełchatów
 3. Będków
 4. Białaczów
 5. Bukowiec – gmina Drużbice
 6. Chełmo – gmina Masłowice
 7. Czerniewice
 8. Dmenin – gmina Kodrąb
 9. Gorzkowice
 10. Inowłódz
 11. Kamieńsk
 12. Kaszowice – gmina Kluki
 13. Kluczewsko
 14. Kobiele Wielkie
 15. Kociszew – gmina Zelów
 16. Kodrab
 17. Koluszki
 18. Krzemienica – gmina Czerniewice
 19. Lubochnia
 20. Łękińsko – gmina Kleszczów
 21. Łobodzie – gmina Zelów
 22. Majkowice – gmina Ręczno
 23. Mierzyn – gmina Rozprza
 24. Moszczenica
 25. Niedośpielin – gmina Wielgomłyny
 1. Opoczno
 2. Paradyż
 3. Petrykozy – gmina Białaczów
 4. Piotrków Trybunalski
 5. Polichno – gmina Wolbórz
 6. Przedbórz
 7. Radomsko
 8. Rozprza
 9. Rzeczyca
 10. Skotniki – gmina Aleksandrów
 11. Smardzewice
 12. Spała – gmina Inowłódz
 13. Struże – gmina Rząśnia
 14. Strzałków – gmina Radomsko
 15. Studzienna – Poświętne
 16. Sulejów
 17. Szczerców
 18. Tomaszów Mazowiecki
 19. Tuszyn
 20. Ujazd
 21. Wielgomłyny
 22. Witów – gmina Sulejów
 23. Wolbórz
 24. Zelów
 25. Żarnów

MUZEA W WOJEWÓDZTWIE PIOTRKOWSKIM

 1. Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim.

 2. Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie.

 3. Muzeum w Bełchatowie

 4. Muzeum Regionalne w Opocznie.

 5. Muzeum Regionalne w Radomsku.

 6. Muzeum Regionalne w Tomaszowie Mazowieckim.

 7. Muzeum Krajoznawcze PTTK w Sulejowie-Podklasztorzu.

 8. Społeczne Muzeum Ludowe w Przedborzu.

 9. Dom Pamięci Walk i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Michała Rawity Witanowskiego
pl. Stefana Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax (0-44) 732-36-63, 647-70-52
e-mail: pttkpiotrkow@hot.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWZNEGO REGULAMINU
ORAZ WZORU ODZNAKI