Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” została ustanowiona przez Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej – jednego z największych obszarów leśnych i parków krajobrazowych w Polsce oraz popularyzacja wszelkich form turystyki i aktywnego wypoczynku.

 3. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła siedem lat, uprawiająca turystykę pieszą, rowerową, narciarską, wodną, konną.

 4. Odznakę można zdobywać w trakcie indywidualnych, bądź zorganizowanych wycieczek i rajdów.

 5. Odznaka „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” posiada stopnie:

  • popularny (nieobowiązkowy),

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

 7. Stopień popularny:

  • przebycie co najmniej 25 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej podczas dwudniowej lub dłuższej imprezy krajoznawczo-turystycznej organizowanej przez RO PTTK w Białymstoku.

 8. Stopień brązowy:

  • przebycie co najmniej 50 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie co najmniej 3 rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

 9. Stopień srebrny:

  • przebycie co najmniej 100 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie co najmniej 3 rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • przejście co najmniej jednej ścieżki przyrodniczej na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie Arboretum im. Powstańców 1863 r. w Kopnej Górze.

 10. Stopień złoty:

  • przebycie co najmniej 150 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie co najmniej 9 rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • przejście co najmniej 2 ścieżek przyrodniczych na terenie Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie ekspozycji muzealnej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu oraz ekspozycji przyrodniczych Nadleśnictwa Krynki z siedzibą w Poczopku.

 1. Odznakę „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” można zdobywać jedynie w kolejności stopni (stopień popularny jest nieobowiązkowy).

 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, jednakże w ciągu roku kalendarzowego można zweryfikować odznaki w stopniu brązowym i srebrnym.

 3. Podstawą weryfikacji Odznaki jest przedłożenie książeczki – kroniki opracowanej w dowolny sposób, ale zawierającej:

  • datę wycieczki,

  • przebieg trasy,

  • przebyty kilometraż,

  • potwierdzenia terenowe lub przodownika turystyki kwalifikowanej obecnego na wycieczce,

  • krótkie opisy zwiedzanych obiektów.

 4. Przebyte trasy i zwiedzane obiekty mogą być zaliczone tylko raz przy weryfikacji wszystkich stopni Odznaki.

 5. Przy weryfikacji kolejnych stopni Odznaki należy przedstawić książeczki-kroniki zdobywania niższych stopni Odznaki.

 6. Odznakę weryfikuje Kapituła Odznaki powoływana przez Zarząd Młodzieżowego Klubu Turystycznego i działająca na podstawie odrębnego regulaminu.

 7. Odznaka „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” jest płatna a jej wyłącznym dystrybutorem jest: Młodzieżowy Klub Turystyczny przy Regionalnym Oddziale PTTK, ul. Ludwika Waryńskiego 30/5, 15-461 Białystok, tel./fax. (0-85) 744-56-50; (0-85) 744-55-60, e-mail: ppk@zazynek.pl.

 8. Wszystkie stopnie odznaki „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” mogą być nadawane honorowo przez Kapitułę Odznaki w dowód uznania działalności naukowej, publicystycznej, popularyzatorskiej, turystycznej, na rzecz ochrony przyrody, bądź dziedzictwa kulturowego.

 9. Odznaka nadawana honorowo jest bezpłatna.

 10. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zarządu Młodzieżowego Klubu Turystycznego przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku.

Białystok 23.02.2007 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK
ul. Ludwika Waryńskiego 30/5
15-461 Białystok
tel./fax (0-85) 744-56-50, 744-55 60
http://bialystok.pttk.pl
e-mail: ro.pttk.bialystok@neostrada.pl