Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Miłośnik Puszczy Kozienickiej”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, na wniosek Klubu Turystyczno-Krajoznawczego „Jelonek”, przy Zarządzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.

 2. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać na terenie Puszczy Kozienickiej i jej najbliższego otoczenia, podczas wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych organizowanych przez PTTK, inne instytucje, jak również podczas wędrówek indywidualnych.

 3. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony.

 4. Warunki na uzyskanie odznaki w danym stopniu są następujące:

Warunki

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

przejście piesze dowolnych tras (km)

20

40

70

pomniki przyrody

2

4

8

miejsca martyrologii

3

5

7

miejscowości wg wykazu

1

2

3

muzea wg wykazu

1

2

2

przejście ścieżką dydaktyczną wg wykazu

1

2

3

rezerwaty przyrody wg wykazu

2

4

6

 1. Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać tras i obiektów zwiedza­nych podczas zdobywania stopnia niższego.

 2. Informacje o Kozienickim Parku Krajobrazowym: www.kozienickipk.com

 1. Spełnienie wymagań odznaki musi być potwierdzone dowolną pieczątką z danej miejscowości, zdjęciem, pieczątką organizatora imprezy lub pieczątką i podpisem kadry programowej PTTK we własnoręcznie wykonanym dzienniczku-kronice odznaki. Każdy obiekt musi posiadać krótki opis.

 2. Weryfikację prowadzi Komisja Weryfikacyjna, przy Klubie Turystyczno Krajoznawczym „Jelonek”, pl. Konstytucji 3 Maja 3, 26-670 Pionki, tel./fax (0-48) 612-34-41. Tam też po weryfikacji można otrzymać odznakę odpowiedniego stopnia.

 3. Za wybitne zasługi w ochronie przyrody oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego Komisja Weryfikacyjna może przyznać honorowo, odznakę w stopniu złotym.

 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu.

 5. Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu uchwalą nr 56/Z/XVIII/2005 z dnia 15. 02. 2005 roku i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

PRZEJŚCIE PIESZE

Szlak Czerwony

Lesiów – Brzóza – MZ-5204c – łączna długość 33,9 km.

Szlak Niebieski

Garbatka – Chodków – MZ/LU-151n – łączna długość 41,2 km.

Szlak Zielony

Pionki – Jedlnia Letnisko – Kozłów – MZ-5210z – łączna długość 22,0 km,

Zwoleń – Pionki – Sieciechów – MZ/LU-152z – łączna długość 43,5 km.

Szlak Żółty

Miodne – Gródek – MZ-5211y – łączna długość 20,4 km,

Pionki PKP – Pionki Zachodnie PKP – MZ-5207y – łączna długość 20,8 km.

Szlak Czarny

Bąkowiec PKP – uroczysko „Chrusty” – MZ-5213s – łączna długość 4,0 km,

Jedlnia Letnisko – Stoki – MZ-5209s – łączna długość 10,6 km,

Żytkowice – Rez. „Zagożdżon” – MZ-5208s – łączna długość 17,0 km.

POMNIKI PRZYRODY I MIEJSCA MARTYROLOGII

Puszcza Kozienicka i jej otoczenie.

MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZANIA

Brzóza, Garbatka Letnisko, Jedlnia Letnisko, Kozienice, Pionki, Policzna, Poświętne, Sucha, Zwoleń.

MUZEA

Izba Dydaktyczno-Muzealna „Puszczy Kozienickiej” w Augustowie,

Muzeum „Jana Kochanowskiego” w Czarnolesie,

Muzeum Regionalne w Kozienicach,

Muzeum Wsi Radomskiej – Zagroda Puszczańska, Skansen bartniczo-pszczelarski,

Muzeum w Zwoleniu.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

„Jedlnia”, „Krępiec”, „Miodne”, „Królewskie Źródła”, „Pionki” (2), „Źródło Królewskie”, „Śródborze”.

REZERWATY PRZYRODY

„Brzeźniczka”, „Ciszek”, „Guść”, „Jedlnia”, „Krępiec”, „Leniwa”, „Ługi Helenowskie”, „Miodne”, „Okólny Ług”, „Pionki”, „Ponty Dęby”, „Ponty im. T. Zielińskiego”, „Zagożdżon”, „Załamanek”, „Źródło Królewskie”.

Opracowanie regulaminu: Andrzej Rokiciński, Zdzisław Galas.

Projekt znaczka: dr inż. Marek Krzemiński, Andrzej Rokiciński.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyczno-Krajoznawczy „Jelonek”
pl. Konstytucji 3 Maja 3
26-670 Pionki
tel./fax (0-48) 612-34-41
http://www.kozienickipk.com/jelonek.htm