1.      Postanowienia ogólne:

a.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim w celu zachęcenia do uprawiania turystyki, poznawania piękna i historii zabytków województwa lubuskiego;

b.     Odznaka ustalona jest w trzech stopniach: mała, duża, honorowa;

c.      Odznakę w stopniu małym i dużym weryfikuje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim 66-600, skr. pocztowa 40;

d.     Odznakę honorową przyznaje Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK;

e.     Książeczki zweryfikowane wraz z odznakami będą przesyłane za zaliczeniem pocztowym.

2.      Warunki zdobywania odznaki:

a.     Odznakę zdobywają turyści biorący udział w wycieczkach; indywidualnych i zorganizowanych, rajdach kolarskich, motorowych lub pieszych;

b.     Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat (turysta motorowy 16 lat).

3.      Zdobywając odznakę w stopniu małym należy:

a.     Pokonać trasę 327 km;

b.     W czasie pokonywania trasy należy w miejscowościach potwierdzać swój pobyt pieczątką w książeczce turystycznej KOT, OTP, MOT lub w dzienniczku wykonanym we własnym zakresie;

c.      Uczestniczyć w jednej z imprez turystycznych organizowanych przez PTTK na terenie województwa lubuskiego;

d.     Posiadać potwierdzenia w niżej wymienionych miejscowościach: Krosno Odrzańskie, Gubin, Cybinka, Słubice, Górzyca, Kostrzyn, Witnica, Lubiszyn, Gorzów Wielkopolski, Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew, Drezdenko, Lubiatów, Przytoczna, Międzyrzecz – 327 km.

4.      Zdobywając odznakę w stopniu dużym należy:

a.     Posiadać odznakę w stopniu małym;

b.     Uczestniczyć w dwóch imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK na terenie województwa lubuskiego;

c.      Posiadać potwierdzenia w miejscowościach: Międzyrzecz, Trzciel, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Kolsko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Krzepielów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Żagań, Iłowa, Przewóz, Łęknica, Buczyny, Tuplice, Lubsko, Dychów, Krosno Odrzańskie – 358 km;

5.      Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.

6.      Postanowienia końcowe:

a.     Odznakę „Dookoła Województwa Lubuskiego” w stopniu małym zdobywa się maksymalnie w ciągu 2 latach kalendarzowych;

b.     Odznakę w stopniu dużym zdobywa się w ciągu 3 lat kalendarzowych;

c.      Dopuszcza się dowolną przerwę między okresami zdobywania poszczególnych stopni odznaki;

d.     Odznaki w stopniu małym i dużym są odpłatne;

e.     Honorowa odznaka może być przyznawana za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa, ochrony zabytków, rozpowszechniania turystyki naszego województwa – jest nieodpłatna;

f.        Dodatkowe zwiedzanie i potwierdzanie nie będzie brane pod uwagę w weryfikacji książeczek turystyki kwalifikowanej;

g.     Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim uchwałą nr 2/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

7.      Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim.

Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK
w Krośnie Odrzańskim


Turystyka jako jedna z aktywnych form wypoczynku zachęca turystów do poznania piękna zabytków, krajobrazu, przeszłości historycznej oraz podziwiania osiągnięć pokoleń. Dlatego Zarząd Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim ustanowił odznakę „Dookoła Województwa Lubuskiego”. Zapraszamy wszystkich turystów indywidualnych, zorganizowanych, pieszych, rowerowych oraz zmotoryzowanych do zdobywania odznaki, a zapewniamy, że każdy kto raz pozna piękno województwa lubuskiego, będzie pragnął jeszcze raz powrócić. Zdobędziecie też odznakę, którą zaprojektowali Bogusław Rusiewicz i Jan Muńko.

CO WARTO ZWIEDZIĆ W MIEJSCOWOŚCIACH I REGIONIE

·        Krosno Odrzańskie – ruiny zamku piastowskiego z XIII-XVI w., częściowo odbudowane, późnogotycki kościół parafialny z XV w. (przebudowany w latach 1708-1729), klasycystyczny kościół z lat 1825-27, fragmenty murów obronnych z XIV w., barokowe kamieniczki na Starym Mieście.

·        Gubin – ratusz późnorenesansowy z 1672 r., fragmenty murów obronnych z XIV w., baszta Dziewicy, baszta Bramy Ostrowskiej.

·        Cybinka – kościół klasycystyczny z lat 1754-86, pałac z początku XIX w. położony w parku. Część parku przeznaczona jest na cmentarz wojenny.

·        Słubice – region Puszczy Rzepińskiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

·        Górzyca – gotycki kościół z XV w. W gminie rezerwat przyrody, w tym rezerwat stepowy „Pamięcin”.

·        Kostrzyn – ruiny renesansowego zamku z narożnymi wieżami z ok. 1550 r., fortyfikacje ziemne z lat 1537-43, odkopane ruiny Starego Miasta, tworzące tzw. „Kostrzyńskie Pompeje”.

·        Witnica – zabudowania przemysłowe z XVIII-XIX w., kościół z lat 1875-78, domy o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w., prywatne Muzeum Chwały Oręża Polskiego.

·        Lubiszyn – wieś o charakterze rolniczym.

·        Gorzów Wielkopolski – kościół katedralny Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1290-98, fragment murów miejskich z początku XIV w., willa Schroedera wzniesiona w 1903 r., pałac Pauckscha wzniesiony w 1876 r., dom ubogich wybudowany w latach 1799-1801 r.

·        Strzelce Krajeńskie – średniowieczny układ urbanistyczny, mury obronne z XII/XIV w., baszta i Brama Młyńska z XV w., baszta Więzienna z XIV w., Nowa Brama z 1784 r., spichlerz z 1764 r., zabytkowe domy z XIX w.

·        Dobiegniew – gotycki kościół z XV w., fragmenty murów obronnych z l poł. XIV w. z czatownią, spichlerz z ok. 1800 r.

·        Drezdenko – resztki wałów fortyfikacyjnych z XVII w., późnobarokowy pałac i brama z 1766 r., wozownia z XVIII/XIX w., arsenał z XVII-XVIII w., budynek apteki z 1697 r.

·        Przytoczna – dwór barokowy z parkiem z XVIII w., kościół neogotycki z 1870 r.

·        Międzyrzecz – zamek z XVI w., budynek starostwa z 1719 r. (dziś Muzeum Regionalne z jedną z największych w Polsce kolekcji portretów trumiennych), ratusz renesansowy, gotycki kościół Jana Chrzciciela z XV w., synagoga z 1824 r.

·        Trzciel – domy szachulcowe i drewniane z XVIII i XIX w., neogotycki kościół parafialny z 1824 r., pałac z XIX w.

·        Babimost – kościół późnobarokowy z lat 1734-40, wewnątrz poliptyk z 1499 r., ratusz z ok. 1850 r., drewniany wiatrak - koźlak z XVIII/XIX w.

·        Kargowa – ratusz z XVII w., późnobarokowy zespół pałacowy z 1733 r., domy z l poł. XIX w.

·        Kolsko – kościół z XV w., późnoklasycystyczny pałac z XIX w.

·        Sława – kościół z 1604 r., barokowy pałac z 1735 r., park krajobrazowy, park miejski z 1854 r.

·        Wschowa – dwa drewniane wiatraki-koźlaki z XIX w., Muzeum Ziemi Wschowskiej.

·        Szlichtyngowa – kościół poewangelicki z 1653 r. z kaplicą i lożą oraz drewnianą dzwonnicą, pałac z XVIII w.

·        Bytom Odrzański – ratusz z 1602-09 z renesansowym portalem i wieżą, kościół św. Hieronima, pozostałości fosy miejskiej i dawnego grodu piastowskiego.

·        Nowe Miasteczko – średniowieczny układ urbanistyczny miasta, kościół, ratusz z 1655 r.

·        Kożuchów – obwarowania miejskie razem z fosą, baszta bramy krośnieńskiej, zamek otoczony fosą, zespół pałacowy z 1780 r.

·        Szprotawa – gotycki kościół, zamek piastowski otoczony fosą, fragmenty murów miejskich z trzema basztami i Bramą Żagańską.

·        Żagań – pałac barokowy Lobkowiców położony w parku krajobrazowym, poaugustiański zespół klasztorny, późnogotycki zespół klasztorny, pałac Birona, replika Kaplicy Grobu Bożego, Muzeum Martyrologii Jeńców Alianckich.

·        Iłowa – pałac późnorenesansowy, kościół z XVIII w.

·        Przewóz – wieża zamkowa z XIII w. (zwana głodową) na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego, pałac barokowy.

·        Łęknica – Park Łęknicko-Mużakowski.

·        Buczyny – skansen ludowego budownictwa serbołużyckiego z Karczmą Łużycką.

·        Lubsko – wieża wczesnogotycka z XIII w., ratusz renesansowy, zamek o średniowiecznym rodowodzie, resztki gotyckich obwarowań z wieżą Bramy Żarskiej.

·        Dychów – największa w Polsce elektrownia wodna szczytowo-pompowa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wojskowy Oddział PTTK
przy Klubie Garnizonowym
66-600 Krosno Odrzańskie
skr. pocztowa 40
tel. (0-68) 383-50-45 wew. 2354
e-mail: turystapttkkrosnoodrz@interia.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI