OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. „Bieszczadzkie Tysięczniki” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 18 maja 2020 roku. W tym celu została przygotowana specjalna książeczka jako propozycja dzienniczka wycieczek.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór w tym wypadku Bieszczad i jego mało znanego Pasma Granicznego Polski i Słowacji. Zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia, bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt.

 3. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.

 1. Odznaka „Bieszczadzkie Tysięczniki” obejmuje szczyty powyżej 1.000 metrów, na które prowadzi znakowany szlak turystyczny (w trzech wyjątkowych przypadkach – oznaczone gwiazdką, szlak przebiega w pobliżu szczytu).

 2. Lista szczytów nie podlega zmianie ani rozszerzeniu.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.

 2. Odznaka posiada osiem stopni:

  1. Mała popularna – przyznana za dokonanie wejść na 5 szczytów,

  2. Popularna – przyznana za dokonanie wejść na 10 szczytów,

  3. Mała brązowa – przyznana za dokonanie wejść na 15 szczytów,

  4. Brązowa – przyznana za dokonanie wejść na 20 szczytów,

  5. Srebrna – przyznana za dokonanie wejść na 25 szczytów,

  6. Złota – przyznana za dokonanie wejść na 30 szczytów,

  7. Diamentowa – przyznana za dokonanie wejść na 35 szczytów,

  8. Platynowa – przyznana za dokonanie wejść na 40 szczytów.

 3. Podczas weryfikowania odznak uwzględniane są szczyty zdobyte od ...... – brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn owego regulaminu.

 4. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.

 5. Odznaki można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).

 6. Każdy uczestnik projektu „Bieszczadzkie Tysięczniki” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych po których się porusza.

III. Potwierdzenia.

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.

 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, itp.

 3. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę, która ubiega się o odznakę przy zdobytym szczycie lub jego charakterystycznym miejscu.

 1. Książeczka Odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

 2. Książeczka powinna być prowadzona w sposób czysty, czytelny.

 3. Książeczkę Odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” można nabyć pod adresem: ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10, 44-194 Knurów.

 4. Zamówienia można składać również pod adresem e-mail: lukaszek_8@wp.pl.

 5. Książeczka w cenie 15 zł / sztuka + opłata za przesyłkę 8 zł.

IV. Weryfikacja.

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Łukasz Kornatka, ul. Władysława Łokietka 3, skr. poczt. 10, 44-194 Knurów, woj. śląskie.

 2. Należy dołączyć zaadresowaną wraz ze znaczkiem kopertę zwrotną.

 3. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25 zł / odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.

 4. Zdobywca Odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.

 5. Zdobywca odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:

  • swojego imienia i nazwiska,

  • miejscowości zamieszkania,

  • daty zdobycia odznaki,

  • fotografii (wysłanej e-mailem lub listem przez Pocztę Polską).

Wykaz szczytów objętych projektem
„Bieszczadzkie Tysięczniki”

Lp.

Nazwa szczytu

Wysokość
[m n.p.m.]

Pasmo

Strona

1.

Tarnica

1346

Pasmo Połonin

11

2.

Halicz

1333

12

3.

Kopa Bukowska [Kamień]*

1320

13

4.

Szeroki Wierch [Tarniczka]

1315

14

5.

Bukowe Berdo [Połonina Dźwiniacka]

1312

15

6.

Połonina Caryńska [Kruhly Wierch]

1297

16

7.

Rozsypaniec

1280

17

8.

Osadzki Wierch

1253

18

9.

Połonina Wetlińska [Hasiakowa Skała]

1228

19

10.

Smerek

1222

20

11.

Szołtynia [Bukowe Berdo]

1201

21

12.

Magura Stuposiańska

1016

22

13.

Holica [Dwernik Kamień]

1004

23

14.

Wielka Rawka

1304

Pasmo Graniczne

24

15.

Mała Rawka

1272

25

16.

Krzemieniec [Kremenaros]

1221

26

17.

Kamienna [Kamenna luka]

1201

27

18.

Rabia Skała

1199

28

19.

Paportna

1198

29

20.

Dziurkowiec [Durkovec]

1189

30

21.

Hrubki [Hrubky]

1186

31

22.

Płasza [Plasa]

1163

32

23.

Czoło

1159

33

24.

Jasło

1153

34

25.

Hyrlata*

1103

35

26.

Fereczata

1102

36

27.

Małe Jasło

1102

37

28.

Okrąglik [Kruhliak]

1101

38

29.

Szczawnik

1098

39

30.

Rosocha*

1084

40

31.

Zwornik

1072

41

32.

Czerteż

1072

42

33.

Berdo

1041

43

34.

Kurników Beskid

1037

44

35.

Jawornik [Sękowa]

1021

45

36.

Stryb

1014

46

37.

Rypi Wierch

1003

47

38.

Wołosań [Patryja]

1071

Wysoki Dział
i Pasmo Łopiennika

48

39.

Łopiennik

1069

49

40.

Sasów

1010

50

*Szlak przebiega w bardzo bliskim sąsiedztwie szczytu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Łukasz Kornatka
ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10
44-194 Knurów
mobile: (+48) 503 046 283
e-mail: lukaszek_8@wp.pl