Odznaka    Odznaka    Odznaka§ 1

Odznaka „Ziemia Wieruszowska” jest odznaką regionalną Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów.

§ 2

Oddział Ziemi Wieruszowskiej PTTK w Wieruszowie ustanowił Odznakę „Ziemia Wieruszowska”, mając na celu popularyzację walorów krajoznawczych powiatu i zachęcenie szerokich kręgów turystów i krajoznawców do poznawania zabytków, kultury, przyrody i gospodarki, terenów wchodzących w skład powiatu wieruszowskiego.

§ 3

Dzienniczki weryfikuje i odznaki przyznaje Krajoznawczy Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska, który prowadzi rejestr zdobywanych odznak.

§ 4

Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywać należy kolejno. W czasie 1 roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

§ 5

Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu wieruszowskiego, przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8. rok życia. Dzieci i młodzież zwiedzają miejsca historyczne i obiekty pod opieką osób dorosłych.

§ 6

Wykaz miejsc, obiektów, których zwiedzanie jest wymagane do zdobycia poszczególnych odznak jest dostępny na stronie internetowej: http://ziemia-wieruszowska.pl.

§ 7

Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna. W obrębie jednej kategorii odznaki czas zdobywania nie powinien być dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

§ 8

Podstawą zdobycia odznaki jest rozmowa i dzienniczek z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zdobycia miejscach. Pobyt potwierdzamy, poprzez uzyskanie pieczątki i wpisanie daty. W czasie zorganizowanych wycieczek bądź rajdów pieczątkę zabezpiecza przewodnik lub organizator.

W indywidualnych przypadkach pozytywna weryfikacja odznaki jest możliwa również w przypadku udokumentowania za pomocą zdjęć uczestnika na tle zwiedzanych obiektów i przesłaniu pełnej dokumentacji (sprawozdanie, prezentacja multimedialna, reportaż, film) na adres e-mail Oddziału. Dzienniczki i odznaki można zakupić w siedzibie Oddziału, ul. Ludwika Waryńskiego 11 w Wieruszowie.

Materiały multimedialne przekazane do archiwum Oddziału mogą zostać wykorzystane w jubileuszowych opracowaniach zawierających dokonania członków Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w czasie trwania zjazdów, zlotów, spotkań, zebrań, szkoleń, itp.

§ 9

Wykaz miejsc wymaganych do zwiedzenia celem uzyskania odznaki w stopniu brązowym:

 1. Wieruszów – zespół klasztorny Ojców Paulinów.

 2. Czastary – kościół pw. Najświętszej Marii Panny.

 3. Bolesławiec – ruiny zamku.

 4. Siedliska – rezerwat przyrody „Ryś”.

 5. Łubnice – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 6. Las Koziołek – miejsce bitwy 15 czerwca 1863 r.

§ 10

Wykaz miejsc wymaganych do zwiedzenia celem uzyskania odznaki w stopniu srebrnym:

 1. Wyszanów – kościół pw. Michała Archanioła.

 2. Sokolniki – zespół pałacowy.

 3. Galewice – zespół dworski.

 4. Czastary – cmentarz, grobowiec żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Nalepą 1 września 1939 r.

 5. Węglowice – rezerwat przyrody „Długosz Królewski”.

 6. Wójcin – kościół pw. św. Katarzyny.

 7. Lututów – pałac Taczanowskich.

 8. Chróścin – pałac-cerkiew.

 9. Wieruszów – Zespół Szkół Nr 2, izba historyczna.

 10. Kużnica Skakawska – grodzisko pierścieniowe.

 11. Stary Ochędzyn – kościół pw. św. Anny.

 12. Żdzary – kościół pw. św. Bartłomieja.

§ 11

Wykaz miejsc wymaganych do zwiedzenia celem uzyskania odznaki w stopniu złotym:

 1. Wieruszów – zamczysko.

 2. Kużnica Skakawska – pomnik przyrody „Aleja Dębów Czerwonych”.

 3. Cieszęcin – sanktuarium św. Wojciecha.

 4. Lubczyna – dwór Szczanieckich.

 5. Bolesławiec – kościół pw. Św. Trójcy.

 6. Czastary – Muzeum Przyrodnicze.

 7. Krupka, gmina Bolesławiec – zagroda młyńska.

 8. Krajanka-Nalepa – pomnik upamiętniający poległych 6 żołnierzy Wojska Polskiego 1 września 1939 r.

 9. Piaski – zespół cmentarny.

 10. Kąty Walichnowskie – grodzisko stożkowate zwane „Piekłem”.

 11. Chróścin – kościół parafialny pw. św. Mikołaja.

 12. Węglowice – kościół pw. Św. Trójcy.

 13. Lututów – obelisk upamiętniający Gminę Żydowską.

 14. Dzietrzkowice – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 15. Biadaszki – obelisk upamiętniający 70. rocznicę spalenia wsi w 1939 r.

 16. Lututów – kościół pw. św. Piotra i św. Pawła.

 17. Głaz – Dom Wczasów Dziecięcych (była strażnica carska).

 18. Swoboda – cmentarz ewangelicki.

 19. Galewice – obelisk katyński.

 20. Wójcin – zespół młyński.

 21. Ludwinów – kaplica św. Józefa robotnika.

 22. Prusak – pomnik poległych pilotów.

 23. Walichnowy – kościół pw. św. Marcina biskupa.

 24. Sokolniki – stary cmentarz, grób Henryka Glieda – uczestnika powstania styczniowego.

§ 12

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Ziemia Wieruszowska” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 13

Uroczyste wręczanie odznaki winno nastąpić podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy powstania Oddziału tj. 5 sierpnia każdego roku lub w zależności od potrzeb, po pozytywnej weryfikacji uzyskanej w dowolnym terminie, na najbliższym okolicznościowym spotkaniu w ciągu roku.

§ 14

Odznaka przeznaczona jest głównie dla młodzieży zrzeszonej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. W uzasadnionych przypadkach zdobywcami odznaki mogą być także osoby niebędące członkami PTTK.

§ 15

Dokumentacja odznaki dostępna jest na stronie internetowej Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska: http://ziemia-wieruszowska.pl.

§ 16

Wzór książeczki:

Książeczka

§ 17

Wzór odznaki:

Odznaka

Odznaka

Odznaka

Brązowa

Srebrna

ZłotaPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemia Wieruszowska
w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. (+48) 691537093
http://www.ziemia-wieruszowska.pl
e-mail: z_w@poczta.onet.pl