OR ''Turysta Powiatu Kępińskiego'' - brązowa§ 1

Odznaka „Turysta Powiatu Kępińskiego” jest odznaką regionalną Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów.

§ 2

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania powiatu kępińskiego, uprawiania turystyki i krajoznawstwa w regionie.

§ 3

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie.

§ 4

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu kępińskiego, przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10. rok życia.

§ 6

Zwiedzanie odbywa się na znakowanych i nie znakowanych szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego.

§ 7

Odznakę „Turysta Powiatu Kępińskiego” uzyskuje się poprzez zwiedzenie obiektów na terenie powiatu kępińskiego według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.

§ 8

Obiekty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.

§ 9

Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w książeczce dokonują:

Potwierdzeniem zwiedzenia poszczególnych miejsc powinna być data, pieczątka lub opis w książeczce odznaki „Turysta Powiatu Kępińskiego”.

Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zwiedzenia danego obiektu przez tą osobę.

§ 10

Ubiegający się o Odznakę „Turysta Powiatu Kępińskiego” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych obiektów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „Turysta Powiatu Kępińskiego”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w siedzibie Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie lub w SKKT PTTK w Bralinie, za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

Otrzymanie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Turysta Powiatu Kępińskiego” można uzyskać w siedzibie SKKT PTTK w Bralinie oraz w siedzibie Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska.

§ 14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie.

§ 15

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie odznaki podczas uroczystości związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Turystyki (27 września).

§ 16

Zdobywcy odznaki wpisywani są kolejno w wykaz zdobywców odznaki, który dostępny jest na stronie internetowej Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTTK w Bralinie: http://www.szkolne.koloturystyczne.pl.tl oraz Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie: http://www.ziemia-wieruszowska.pl.

§ 17

Wzór książeczki:

Wzór książeczki

Wzór książeczki

§ 18

Wzór odznaki:

Wzór odznaki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemia Wieruszowska
w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. (+48) 691537093
http://www.ziemia-wieruszowska.pl
e-mail: z_w@poczta.onet.pl

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK
przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie
ul. Rynek 1, 63-640 Bralin
tel. (0-62) 781-12-08
http://www.szkolne.koloturystyczne.pl.tl
e-mail: skktpttkbralin@poczta.fm