Odznaka „Korona Sudetów” powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów leżących w Sudetach. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów, zarówno tych zapalonych, jak i tych, u których miłość do gór ujawnia się od czasu do czasu.

Do zobaczenia na szlakach!

Odznaka§ 1

Odznaka „Korona Sudetów” jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki „Korona Sudetów” jest popularyzacja turystyki górskiej w całych Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę „Korona Sudetów” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną oraz terenach przygranicznych.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety lub przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają zdobycie poszczególnych szczytów poprzez przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt.

§ 9

Ubiegający się o Odznakę „Korona Sudetów” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie Odznaki „Korona Sudetów” oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „Korona Sudetów”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Korona Sudetów” można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław.

§ 15

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 maja 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r.

KORONA SUDETÓW

Sudety Zachodnie (Západní Sudety)

Masyw/Pasmo

Szczyt

Wysokość (m n.p.m.)

Lužické hory (Zittauer Gebirge)

Luž (Lausche)

793

Ještědsko-kozákovský hřbet

Ještěd

1012

Góry Izerskie (Jizerské hory)

Wysoka Kopa

1126

Karkonosze (Krkonoše)

Śnieżka (Snežka)

1602

Rudawy Janowickie

Skalnik

945

Góry Kaczawskie

Skopiec

724

Sudety Środkowe (Střední Sudety)

Masyw/Pasmo

Szczyt

Wysokość (m n.p.m.)

Jestřebí hory

Žaltman

739

Góry Kamienne

Waligóra

936

Góry Wałbrzyskie

Borowa

853

Góry Sowie

Wielka Sowa

1015

Góry Bardzkie

Kłodzka Góra

765

Góry Stołowe

Szczeliniec Wielki

919

Góry Bystrzyckie

Jagodna

977

Orlické hory (Góry Orlickie)

Velká Deštná

1115

Sudety Wschodnie (Východní Sudety)

Masyw/Pasmo

Szczyt

Wysokość (m n.p.m.)

Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie)

Smrk

1125

Masyw Śnieżnika (Králický Snežník)

Śnieżnik (Králický Snežník)

1424

Zábřežská vrchovina

Lázek

714

Hanušovická vrchovina

Jeřáb

1003

Hrubý Jeseník

Praděd

1491

Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)

Příčný vrch

975

Nízký Jeseník

Slunečná

800

Przedgórze Sudeckie

Masyw/Pasmo

Szczyt

Wysokość (m n.p.m.)

Przedgórze Sudeckie

Ślęża

718


Mapa

Legenda

Sudety Zachodnie (Západní Sudety) 1. Lužické hory (Zittauer Gebirge) 2. Ještědsko-kozákovský hřbet 3. Góry Izerskie (Jizerské hory) 4. Karkonosze (Krkonoše) 5. Rudawy Janowickie 6. Góry Kaczawskie

Sudety Środkowe (Střední Sudety) 7. Jestřebí hory 8. Góry Kamienne 9. Góry Wałbrzyskie 10. Góry Sowie 11. Góry Bardzkie 12. Góry Stołowe 13. Góry Bystrzyckie 14. Orlické hory (Góry Orlickie)

Sudety Wschodnie (Východní Sudety) 15. Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie) 16. Masyw Śnieżnika (Králický Sněžnik) 17. Zábřežská vrchovina 18. Hanušovická vrchovina 19. Hrubý Jeseník 20. Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie) 21. Nízký Jeseník

Przedgórze Sudeckie 22. Masyw Ślęży


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wrocławski PTTK
Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44, 344-53-49
fax. 343-67-46
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl