OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Regionalna „Korona Nowej Rudy”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” i Radę Miasta Nowa Ruda.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Nowej Rudy, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta Nowa Ruda.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie.

 4. Odznaka posiada jeden stopień, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia.

 2. Odznakę otrzymuje się po zdobyciu wszystkich miejsc wskazanych w Książeczce Weryfikacyjnej w dowolnie wybranej kolejności.

 3. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

III. WERYFIKACJA

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest posiadanie Książeczki Weryfikacyjnej Odznaki „Korona Nowej Rudy” lub samodzielnie wykonanej kroniki z zachowaniem wymogów regulaminu.

 2. Potwierdzenie zdobycia poszczególnej lokalizacji uzyskuje się za pomocą jednej z podanych możliwości:

  1. zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca,

  2. zalogowanie za pomocą kodu QR odczytanego ze specjalnego markera, znajdującego się w danym punkcie.

 3. Potwierdzeniem zaliczenia punktu jest także poświadczenie przez: Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika Turystycznego.

 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną należy złożyć do weryfikacji w Biurze Informacji Turystycznej, ul. Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda, tel./fax (74) 872-03-08.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie z uwzględnieniem: numer kolejny, dane zdobywcy, adres oraz data przyznania odznaki.

 6. Należność za odznakę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miasta Nowa Ruda z dopiskiem „za odznakę” lub osobiście w Biurze Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie.

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Koła PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie oraz Radę Miasta Nowa Ruda.

 2. Koszt Książeczki Weryfikacyjnej – 5 zł, koszt odznaki – 8 zł.

 3. Wszelkich informacji udziela Elżbieta Bisikiewicz, tel. (74) 872-03-08.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2017 r.

Załącznik 1
Wykaz punktów zaliczanych do Odznaki „Korona Nowej Rudy”

 1. Góra Wszystkich Świętych 648 m n.p.m. (N50° 33' 2.6711", E16° 31' 16.08")

 2. Góra św. Anny 647 m n.p.m. (N50° 34' 0.4561", E16° 30' 6.7116")

 3. Krępiec 645 m n.p.m. (N50° 34' 12.6228", E16° 29' 33.378")

 4. Sokoli Garb 615 m n.p.m. (N50° 34' 57.3636", E16° 28' 47.802")

 5. Wilkowiec 598 m n.p.m. (N50° 32' 7.6884", E16° 32' 20.1192")

 6. Bogusza 539 m n.p.m. (N50° 35' 41.5248", E16° 30' 16.2144")

 7. Ruda Góra 516 m n.p.m. (N50° 35' 5.5284", E16° 30' 40.7772")


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich”
w Nowej Rudzie
Biuro Informacji Turystycznej
ul. Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda
tel./fax (74) 872-03-08
http://www.kolo-nowaruda.klodzko.pttk.pl
e-mail: ela.bisikiewicz@um.nowaruda.pl