Odznaka   Odznaka 1. W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki jak również dla spopularyzowania zabytków, kultury Ziemi Łódzkiej, Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza wraz z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera organizują stałą imprezę kolarską pod nazwą „Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej” (RKDZŁ).

 2. Ustanawia się duży „RKDZŁ” o złotym kolorze odznaki i mały „RKDZŁ” o srebrnym kolorze odznaki.

 3. Trasy rajdów przebiegają drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu. Miejscowości podkreślone w załączniku stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt.

 4. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.

 5. Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnik rajdu nie ma wyznaczonego terminu rozpoczęcia, ani też jego ukończenia. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem zaliczenia punktów kontrolnych.

 6. W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta który ukończył 12 lat, z tym że turyści do lat 18. mogą w nim brać udział pod opieką osób dorosłych.

 7. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie jak również indywidualnie potwierdza swój pobyt w punktach kontrolnych.

 8. Dzienny przejazd uczestnika rajdu powinien zgodnie z regulaminem KOT wynosić minimum 15 km, górnej granicy przejechanych dziennie kilometrów nie ustala się.

 9. Potwierdzenia odbytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne, uczestnik rajdu zbiera w książeczce specjalnie na ten cel przeznaczonej.

 10. Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczona na KOT pod warunkiem prowadzenia dodatkowej książeczki KOT zgodnie z obowiązującymi wymogami.

 11. Proponuje się uczestnikom rajdu zdobywanie na trasach „RKDZŁ” innych odznak turystyki kolarskiej: „Zamki w Polsce” oraz „Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej”. Obiekty do wyżej wymienionych odznak znajdują się na trasie rajdu.

 12. Kolejność zdobywania odznak małego i dużego „RKDZŁ” jest dowolna.

 13. Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

 14. Uczestnik rajdu po przejechaniu przewidzianej niniejszym regulaminem trasy, przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na adres: Oddział Łódzki PTTK, Łódzki Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera, ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź.

 15. Turyści którzy ukończyli rajd otrzymają odpłatnie odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez organizatorów.

 16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Referatowi Weryfikacyjnemu Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera.

 17. Za wybitne zasługi dla turystyki kolarskiej i Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera organizator może przyznać Honorową Odznakę „RKDZŁ” z pominięciem zasad regulaminowego jej zdobywania.

 18. Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK w dniu 19.04.1993 r.

Załącznik do Regulaminu „Rajdu Kolarskiego Dookoła Ziemi Łódzkiej”

Cyfry umieszczone między nazwami miejscowości oznaczają odległości w kilometrach wg Atlasu Samochodowego Polski. Miejscowości podkreślone są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą danej miejscowości).

Duży „Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej”

Kutno (16) – Oporów (7) – Żychlin (10) – Luszyn (11) – Kiernozia (20) – Łowicz (6) – Arkadia (4) – Nieborów (7) – Bolimów (14) – Skierniewice (22) – Huta Zawadzka (14) – Biała Rawska (24) – Nowe Miasto n. Pilicą (11) – Odrzywół (14) – Poświętne (8) – Inowłódz (8) – Spała (8) – Tomaszów Mazowiecki (6) – Nagórzyce (8) – Smardzewice (23) – Sulejów Podklasztorze (5) – Przygłów (25) – Ręczno (4) – Majkowice (3) – Bąkowa Góra (4) – Przedbórz (33) – Radomsko (13) – Gidle (10) – Kłomnice (7) – Kruszyna (19) – Radomsko (20) – Nowa Brzeźnica (17) – Pajęczno (11) – Działoszyn (28) – Wieluń (24) – Złoczew (23) – Sieradz (15) – Warta (10) – Jeziorsko (10) – Popów (7) – Niemysłów (11) – Uniejów (14) – Dąbie (14) – Besiekiery (24) – Krośniewice (14) – Kutno. Łącznie ok. 590 km.

Mały „Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Łódzkiej”

Łęczyca (4) – Tum (5) – Góra Św. Małgorzaty (13) – Piątek (15) – Walewice (3) – Sobota (10) – Chruślin (10) – Krępa (7) – Łyszkowice (12) – Lipce Reymontowskie (9) – Jeżów (9) – Głuchów (8) – Boguszyce (5) – Rawa Mazowiecka (18) – Żelechlinek (11) – Budziszewice (8) – Ujazd (13) – Wolbórz (9) – Polichno (17) – Piotrków Trybunalski (24) – Bełchatów (16) – Zelów (7) – Buczek (6) – Brodnia (16) – Łask (14) – Zduńska Wola (12) – Szadek (7) – Zygry (18) – Poddębice (10) – Gostków (16) – Łęczyca. Łącznie ok. 332 km.


Pobierz Regulamin Odznaki Format lub Format


PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel./fax (42) 636-15-09, tel. 636-87-64
http://lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl

Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK
im. Henryka Gintera
ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel./fax (42) 636-15-09, tel. 636-87-64
http://www.lktk.pl
e-mail: klub@lktk.pl