Odznaka  1. Odznaka ustanowiona jest w stopniu popularnym i honorowym.

  2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

  3. Czas zdobywania odznaki w stopniu popularnym wynosi 1 rok.

  4. W celu zdobycia odznaki popularnej należy odbyć trzy wycieczki po Ziemi Lubskiej zwiedzając trzy miasta lub gminy: Jasień, Lubsko, Brody, Tuplice lub inne położone nad rzeką Lubszą (od źródeł do Gubina).

  5. Odznakę honorową uzyskuje się po trzykrotnym zdobyciu odznaki popularnej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
tel. (68) 479-14-04, fax 374-24-60
http://zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK AKTUALNEGO REGULAMINU ODZNAKI