Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody (OKKiOP) RO PTTK „Szlak Brdy” oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy ustanawia Odznakę „Przyjaciel Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Bydgoszczy”.

 2. Odznaka ma na celu promowanie i popularyzację działań RPK PTTK w Bydgoszczy.

 3. Odznaka jest pięciostopniowa:

  • popularna – kolor zielony (otok),

  • brązowa,

  • srebrna,

  • złota,

  • honorowa – kolor czerwony (otok).

 4. Warunkiem zdobycia kolejnych stopni odznaki jest stosowanie się do punktacji zawartej w wykazie w odpowiedniej ilości dla poszczególnych stopni:

Stopień

Ilość punktów

Popularny

100

Brązowy

200

Srebrny

300

Złoty

400

Honorowa

Za szczególne zasługi

 1. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie potwierdzeń: administratora strony RPK PTTK Bydgoszcz, kierownika RPK PTTK Bydgoszcz, listy obecności na spotkaniach Klubu Krajoznawczego RPK PTTK Bydgoszcz, organizatorów wycieczek Klubu Krajoznawczego RPK PTTK Bydgoszcz, OKKiOP.

 2. Weryfikację prowadzi kierownik RPK PTTK Bydgoszcz lub członek OKKiOP wskazany przez Komisję. Kontakt tel. 603 187 444, e-mail: marekklain@gmail.com.

 3. Ostateczna interpretacja należy do OKKiOP oraz RPK PTTK Bydgoszcz.

 4. Odznaka zatwierdzona została przez Oddziałową Komisje Krajoznawczą i Ochrony Przyrody w dniu 17 lutego 2017 r.

 5. Odznaka zatwierdzona została przez Zarząd RO PTTK „Szlak Brdy” (Uchwała nr 1/IX/2017 z dnia 12.07.2017 r.).

Punktacja

Za co

Pkt.

Polubienie strony RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku

10

Udostępnienie postu ze strony RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku

2

Polubienie postu, zdjęcia zamieszczonego na stronie RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku

2

Komentarz postu na stronie RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku

3

Uczestnictwo w spotkaniu Klubu Krajoznawczego RPK PTTK Bydgoszcz

5

Uczestnictwo w imprezie (wycieczka, rajd) Klubu Krajoznawczego RPK PTTK Bydgoszcz

10

Prowadzenie prelekcji podczas spotkania Klubu Krajoznawczego RPK PTTK Bydgoszcz

20

Organizacja wycieczki lub rajdu dla Klubu Krajoznawczego RPK PTTK Bydgoszcz

30

Zdobycie dowolnego stopnia odznaki regionalnej prowadzonej przez nasz oddział (Młody Turysta Bydgoszczy, Przyjaciel Bydgoszczy, Miłośnik Brdy, Wędrownik Kujaw i Pomorza, Śladami Mennonitów w Polsce)

10

Przekazanie w formie darowizny wydawnictwa (książka, mapa, DVD itp.) o tematyce turystyczno-krajoznawczej do RPK PTTK Bydgoszcz

1

Wypożyczenie pozycji z księgozbioru RPK PTTK Bydgoszcz (członkowie PTTK)

3

Korzystanie z księgozbioru na miejscu

2

Przekazanie do zbiorów RPK PTTK Bydgoszcz zdjęcia (swojego autorstwa) o tematyce krajoznawczej z terenu naszego województwa (wymagane oświadczenie autora)

2

Przekazanie do zbiorów RPK PTTK Bydgoszcz zdjęcia (swojego autorstwa) przedstawiającego obiekt z kanonu odznak prowadzonych przez nasz oddział (wymagane oświadczenie autora)

3

Przekazanie do zbiorów RPK PTTK Bydgoszcz zdjęcia (swojego autorstwa) o tematyce krajoznawczej z terenu pozostałych województw (wymagane oświadczenie autora)

1

Pomysł i opracowanie kierownik RPK PTTK Bydgoszcz – Marek Klain przy współpracy z OKKiOP.

Bydgoszcz, styczeń 2017 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: szlakbrdy@gmail.com
e-mail: bydgoszcz@pracowniapttk.pl