Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznakę „Przyjaciela Krakowa” może zdobyć każdy, kto odbędzie następującą ilość wycieczek-spacerów po Krakowie w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” organizowanych w każdą niedzielę i wolną sobotę w okresie od 1 listopada do 30 marca każdego roku. Ilość wycieczek wymaganych dla uzyskania poszczególnych stopni jest następująca:

Stopień

Ilość odbytych wycieczek

Brązowy

12

Srebrny

16

Złoty

20

Złoty z pawim piórem

22 + 10 prelekcji

 1. W ramach każdego cyklu wycieczek wyznaczane są specjalne trasy na poszczególne stopnie odznaki, od brązowej do złotej.

 2. Osoby zdobywające odznakę złotą z pawim piórem wybierają dowolne z przygotowanych tras.

 3. Odznaki zdobywa się w kolejności, od brązowej do złotej z pawim piórem. W jednym cyklu wycieczek można zdobyć tylko jeden stopień, natomiast odznakę złotą można uzyskać w dwóch kolejnych po sobie cyklach wycieczek. Odznakę złotą z pawim piórem – w trzech kolejnych.

 4. Dowodem potwierdzającym udział w wycieczkach są specjalne karnety, wydawane przez Kierownika obsługi tras lub przewodnika.

 5. W jednym dniu do odznaki można zaliczyć tylko jeden karnet.

 6. Zebrane karnety po uzyskaniu normy na zdobywaną odznakę, należy doręczyć lub przysłać na adres koordynatora akcji – Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, z podaniem dokładnego adresu nadawcy, ewentualnej koperty zwrotnej ze znaczkiem i numerem odznaki brązowej (jeżeli została wcześniej zdobyta).

 7. Termin nadsyłania karnetów upływa z dniem 30 czerwca.

 8. Przyznane odznaki można wykupić w Biurze Koła Grodzkiego PTTK na podstawie otrzymanej legitymacji.

 9. Bieżące informacje o wycieczkach ukazują się w wydaniach piątkowych „Echa Krakowa”, „Dziennika Polskiego” oraz w wiadomościach kulturalnych „Radia Kraków” i „Radia Mariackiego”.

 10. Programy miesięczne wycieczek są dostępne w Biurze Koła Grodzkiego, u Kierownika obsługi tras, w informacyjnych Koła przy ul. Szpitalnej 30 i Jagiellońskiej 6.

 11. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie wstęp do niektórych zwiedzanych obiektów i przejazdy środkami komunikacji publicznej.

 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły
Koło Grodzkie PTTK w Krakowie
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
tel. (0-12) 429-14-93
http://www.kologrodzkie.republika.pl